U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Stap 1 Wat is de instandhoudingssubsidie?

Sober en doelmatig onderhoud

De overheid heeft er, net als u, belang bij dat uw rijksmonument in goede staat blijft. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Voor welke categorie monumenten

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn zoals kerken, molens en fabrieken kunnen instandhoudingssubsidie aanvragen. Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen kunnen een lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Doe de financieringscheck om te zien of u in aanmerking komt voor een lening of subsidie.

Financieringscheck

In 5 vragen krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw rijksmonument. Dit kan een laagrentende lening zijn of een subsidie, respectievelijk aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De antwoorden in de financieringscheck zijn bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De check is gemaakt voor particuliere eigenaren en is niet bestemd voor decentrale overheden en aangewezen organisaties voor monumentenbehoud. Voor hen gelden namelijk specifieke bepalingen. De basis van deze check is de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Tip: Lees eerst de helpteksten bij de vragen.

Voor welke werkzaamheden

In het kort komen de volgende werkzaamheden voor subsidie in aanmerking:

  • zijn gericht op regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
  • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

In de Leidraad subsidiabele kosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Zo werkt het

U vraagt instandhoudingssubsidie aan voor een periode van 6 jaar. U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst wijst de subsidies toe. Het geld wordt uitgekeerd in 6 jaarlijkse voorschotten.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), zoals de instandhoudingssubsidie voluit heet, is gebaseerd op De Erfgoedwet.  De regeling bestaat uit specifieke bepalingen over de verstrekking van de subsidie.