U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Stap 1 Wat is de instandhoudingssubsidie?

Sober en doelmatig onderhoud

Samen met u heeft de overheid er belang bij dat uw rijksmonument in goede staat blijft. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Voor welke categorie monumenten

Voor instandhoudingssubsidie komen groene, archeologische en gebouwde rijksmonumenten in aanmerking die geen woonhuis zijn. Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen kunnen een lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Doe de financieringscheck om te zien of u in aanmerking komt voor een lening of subsidie.

Financieringscheck

NB: In deze financieringscheck is de nieuwe subsidieregeling voor woonhuismonumenten nog niet meegenomen. De regeling is op 18 december door de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting in januari van kracht worden. Daarom geeft de check vooralsnog alleen uitsluitsel over de laagrentende lening of de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

In 5 vragen krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw rijksmonument. Dit kan een laagrentende lening zijn of een subsidie, respectievelijk aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De antwoorden in de financieringscheck zijn bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De check is gemaakt voor particuliere eigenaren en is niet bestemd voor decentrale overheden en aangewezen organisaties voor monumentenbehoud. Voor hen gelden namelijk specifieke bepalingen. De basis van deze check is de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Tip: Lees eerst de helpteksten bij de vragen.

Voor welke werkzaamheden

Voor subsidie in aanmerking komen de werkzaamheden die

  • zijn gericht op regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
  • bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Zo werkt het

U vraagt instandhoudingssubsidie aan voor een periode van 6 jaar. U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst wijst de subsidies toe. Het geld wordt uitgekeerd in 6 jaarlijkse voorschotten.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), zoals de instandhoudingssubsidie voluit heet, is gebaseerd op De Erfgoedwet.  De regeling bestaat uit specifieke bepalingen over de verstrekking van de subsidie.