U bent hier

Wederopbouwgebieden

Aandacht voor wederopbouw

Tijdens de wederopbouwperiode zijn diverse gebieden in Nederland opnieuw ingericht of zelfs ontstaan: nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe ideeën over de inrichting van wijken en nieuw land door inpoldering. Dit ging gepaard met innovatieve ontwerpen, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied.

De aandacht voor de wederopbouwperiode groeit. Toch zijn de bijzondere cultuurhistorische karakteristieken nog niet algemeen bekend of erkend. Veel naoorlogse gebouwen en structuren worden met sloop bedreigd terwijl hergebruik ook een goede optie kan zijn.

Dertig gebieden aangemerkt als toonbeeld

Om de meest bijzondere eigenschappen te beschermen, selecteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden die van nationaal belang zijn voor deze periode. Deze toonbeelden van de wederopbouw bieden inspiratie voor nieuwe initiatieven en projecten in andere wederopbouwgebieden.

Er zijn drie naoorlogse gebiedstypen:

  1. de wederopbouwkernen: de herstelde oorlogsschade
  2. de naoorlogse woonwijken: de planmatige uitbreidingswijken
  3. de landelijke gebieden: agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden


De dertig gebieden hebben geen beschermde status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt afspraken met de betrokken gemeenten om rekening te houden met de kernkwaliteiten van het wederopbouwgebied.

Zie voor voorbeeldprojecten de website Kiezen voor karakter.

Wederopbouwgebied Noordoostpolder met bloembollenveldenDe Noordoostpolder is een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. foto RCE

Uitgelicht

Weg van de Wederopbouw

Rhenen, Wageningen, Renkum en Arnhem werden in WO II zwaar getroffen. De Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum wil met het initiatief De Weg van de Wederopbouw het verhaal over de wederopbouw (periode 1940 – 1966) van het gebied vertellen aan de hand van een route die Rhenen, Wageningen, Renkum en Arnhem verbindt.

Wederopbouwmuseum in Amsterdam Van Eesterenmuseum

Het Van Eesterenmuseum geeft u een leuke inkijk in de wederopbouwperiode van Nederland. Het museum is gevestigd in een pand uit de jaren '50, oorspronkelijk opgezet als huishoud- en technische school. Naast een bezoek aan het museum zijn ook buitenwandelingen en excursies mogelijk. Er vinden regelmatig tentoonstellingen plaats.

Rondleidingen langs Rotterdamse Wederopbouw kunstwerken

Wat is de betekenis, toen en nu, van de Rotterdamse kunstwerken die in de wederopbouwperiode zijn gemaakt? Elke 1e dinsdag van de maand is er een nieuwe rondleiding over een van de kunstwerken, zoals Wall Relief No. 1 van Henry Moore (herplaatsing), de titellozen Naum Gabo (restauratie), De Verwoeste Stad van Zadkine.

Publicaties

Zie ook