U bent hier

Alles over

Monumentaal schilderwerk

Opgedane kennis en ervaring vastleggen

Interessant en waardevol

Het is voor u als monumenteigenaar, voor eventuele toekomstige eigenaren en voor andere betrokkenen interessant en vooral waardevol om te weten welke keuzes gemaakt zijn in een restauratie- of schilderproject bij uw pand. Het toegankelijk archiveren van de documentatie helpt daarbij.

Eindrapportage maken en delen

U kunt de opgedane kennis en gemaakte keuzes in een eindrapportae verwerken. Deze vat het gehele traject samen, van begin tot eind, inclusief reden van de gekozen aanpak, specifieke producten en technieken en eventuele ontdekkingen.

Het eindverslag inclusief opgestelde inventarisatie(s), onderzoeksrapportage(s) en restauratieverslag kunt u:

  • van eigenaar op eigenaar overdragen
  • overdragen aan uw gemeente; sommige gemeenten beheren een eigen pandendossier
  • in geval van rijksmonumenten: bij voorkeur digitaal aanbieden aan de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Deel uw documentatie dan met De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst  zet zich in als kennisinstituut en wil via zijn collectie en bibliotheek informatie (blijvend) toegankelijk maken. Neem voor vragen contact op met de InfoDesk of mail naar bibliotheek@cultureelerfgoed.nl.

Ook daarom kennis delen

Ook een volgende restauratie- of schilderklus heeft er baat bij dat u uw opgedane kennis en ervaring deelt. Het komt ten goede aan de instandhouding van de geschilderde afwerking, uw portemonnee voor een volgend project, en de professionalisering  van de restauratieberoepen. Zoals professionals hun kennis delen met elkaar en beroepsgroepen, zo kunt u uw kennis delen via de Vereniging van monumenteigenaren Het Behouden Huis.