Specialist voor schilderwerk

Welke specialist(en) u nodig hebt voor schilderwerk aan uw monument hangt af van de specifieke opdracht en de expertise van de uitvoerder. De aanpak verschilt van geval tot geval. De soort werkzaamheden bepalen wie u nodig hebt en wie de uitvoerder of supervisor kan zijn.

Welke specialist heeft u nodig?

Voorbeelden van werkzaamheden en specialisten:

Kleurhistorisch onderzoeker
Een kleurhistorisch onderzoeker brengt het gehele historische verflagenpakket van een object, ruimte, pand of gevelwand in kaart en geeft daarmee invulling aan de restauratievisie.

Onderhoudsschilder
Een onderhoudsschilder schakel je in voor nieuw regulier schilderwerk met bekende materialen en technieken op basis van gegevens aangeleverd door de kleuronderzoeker of restaurator.

Restauratieschilder aan het werk

Restauratieschilder
Een restauratieschilder biedt hulp bij nieuw decoratie- en restauratieschilderwerk op basis van gegevens aangeleverd door een kleuronderzoeker of restaurator.

Restaurator
Conservering (behoud) van bestaand of overschilderd schilderwerk wordt gedaan door of onder leiding van de restaurator die materialen en technieken aanpast om het schilderwerk zo veel mogelijk te behouden en verval tegen te gaan.

Wat weleens tot verwarring bij opdrachtgevers leidt: een restauratie-decoratieschilder schildert nieuw werk, een restaurator behoudt bestaand werk. Beide zijn geen beschermde beroepen, iedereen kan zich restauratieschilder of restaurator noemen.

Bij een branche- of beroepsorganisatie kunt u navraag doen naar de juiste specialist voor uw klus:

Kwaliteitsnormen en referenties

Ga altijd na wat de status en betekenis is van een lidmaatschap, erkenning, certificering of accreditatie en vraag hoe de kwaliteitsnormen worden getoetst. Het is raadzaam enkele onderzoeksrapporten of restauratieverslagen en referenties op te vragen.

Uitvoeringsrichtlijnen voor schilderwerk

Als u zeker wilt weten of een bedrijf de benodigde specialistische kennis en ervaring in huis heeft, dan kunt u kijken of het bedrijf volgens de uitvoeringsrichtlijn voor schilderwerk te werk gaat. Ook voor kleurhistorisch onderzoek bestaat een uitvoeringsrichtlijn. Deze en andere uitvoeringsrichtlijnen zijn door bedrijven, overheid en eigenaren samengesteld om de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden aan historische panden te waarborgen.

Specialisten laten samenwerken loont

Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen is met name van belang voor de kwaliteit en een goed resultaat. Bevorder de samenwerking. Geef bijvoorbeeld een kleuronderzoeker de opdracht om onderzoeks- en beoogde resultaten over te dragen aan de schilder en vice versa. Of laat een restaurator de reinigingsmethode vaststellen in samenwerking met de restauratieschilder.

Verschillende specialisten werken samen aan een monument

Meer tips voor onderhoud

Een historisch pand of monument heeft vaak veel karakter. Deze panden hebben echter ook meer aandacht nodig op het gebied van onderhoud. We geven u graag tips om de daken, vloeren en kozijnen van uw pand in goede staat te houden. 

Verhalen over schilderwerk

Naar boven