Monumenten in Noordeinde

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen

Noordeinde telt momenteel 7 rijksmonumenten.

Hieronder een overzicht.

Rijksmonumenten

 • Noordeinde 16

  Omschrijving

  De voormalige PASTORIE is gebouwd op rechthoekig grondvlak en bestaat uit één bouwlaag van paarsrode baksteen in kruisverband, onder schilddak met zwart geglazuurde Hollandse pannen aan de voorzijde (W) en grijze Hollandse pannen aan de achterzijde (O).

  WikiMedia
 • Noordeinde 16

  Inleiding

  BRUG die de verbinding vormt tussen het perceel waarop de voormalige pastorie van de Doopsgezinde Vermaning is gelegen en de evenwijdig aan de sloot lopende weg. De brug is gesitueerd aan de westzijde van het perceel, in het midden.

  Omschrijving

  WikiMedia
 • Noordeinde 16

  Inleiding

  SCHUUR, in 1881 gebouwd ten zuidoosten van de voormalige pastorie van de Doopsgezinde Vermaning.

  N.B. De uitbreiding aan de zuidzijde van de schuur valt niet onder de bescherming

  Omschrijving

  WikiMedia
 • Noordeinde 18

  Inleiding

  BRUG die de verbinding vormt tussen het perceel waarop de vermaning en kosterswoning zijn gelegen en de evenwijdig aan de sloot lopende weg. De brug bevindt zich aan de westzijde, in het midden van het voornoemde perceel.

  Omschrijving

  WikiMedia
 • Noordeinde 18

  Inleiding

  Ten noordoosten van de kerk bevindt zich een WATERPUT. Via een goot van het kerkgebouw werd regenwater vanaf het kerkdak in de put opgevangen.

  Omschrijving

  WikiMedia
 • Noordeinde 20

  Inleiding

  KOSTERSWONING van de Doopsgezinde Gemeente te Graft-Noordeinde, in 1881 gebouwd ten noorden van de Doopsgezinde Vermaning uit 1874 (Noordeinde 18) in traditioneel-ambachtelijke, streekeigen bouwtrant.

  Omschrijving

  WikiMedia
Naar boven