U bent hier

Over deze website

Over monumenten.nl

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Door de kennis onder eigenaren te vergroten blijven waardevolle panden behouden.

Proclaimer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds zijn gezamenlijk initiatiefnemer - en verantwoordelijk voor de inhoud - van monumenten.nl. Wij streven ernaar de informatie op deze site actueel en betrouwbaar te houden. Ondanks dit streven kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site. 
Mocht u informatie tegenkomen die niet correct, onvolledig of niet (meer) actueel is, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt via webredactie@cultureelerfgoed.nl of info@restauratiefonds.nl.

Auteursrechten

Teksten, brochures en documenten (pdf’s) op deze webiste, evenals foto's waarbij niet een naam van een fotograaf wordt genoemd, mogen rechtenvrij gepubliceerd en gedeeld worden. Mits onder de Creative Commons licentie met bronvermelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Wilt u een beeld gebruiken waarbij wel een fotograaf staat vermeld? Dan kunt u via Wikipedia achterhalen welke rechten hierop van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie over rechten op beeldbank.cultureelerfgoed.nl.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het rijksbeleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed in Nederland. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit.

De missie van de Rijksdienst is dan ook om de zorg voor erfgoed beter te laten functioneren. De Rijksdienst richt zich op bewustwording van betrokken partijen over de waarde van ons erfgoed en heeft hierin een bemiddelende rol. 

Met de specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de Rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk. Eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden zijn hierin partners van de dienst.

Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting  die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het Restauratiefonds informatie bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Verstand van financieren

U kunt bij het Restauratiefonds terecht voor de financiële kennis die u nodig heeft bij restauratie en onderhoud aan uw monumentale pand. U kunt een financiering op maat aanvragen.  

Hart voor monumenten

Regels, procedures, fiscaliteit en financiering. Het Restauratiefonds is thuis in de complexe materie rond het in stand houden van monumenten en helpt u graag hierin uw weg te vinden. Het behoud van uw monument is daarbij het belangrijkste doel.
Het Restauratiefonds werkt nauw samen met overheden en financiële instellingen om te zorgen voor meer aandacht en geld voor het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.

Zie ook