U bent hier

Over deze website

Over monumenten.nl

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Door de kennis onder eigenaren te vergroten blijven waardevolle panden behouden.

Wie is wie bij monumenten.nl?

Het dagelijks beheer ligt bij Noor Vos (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Isis Knuvers en Renate Mosterman (Nationaal Restauratiefonds).

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  voert  het rijksbeleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed in Nederland. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit.

De missie van de Rijksdienst is dan ook om de zorg voor erfgoed beter te laten functioneren. De Rijksdienst richt zich op bewustwording van betrokken partijen over de waarde van ons erfgoed en heeft hierin een bemiddelende rol. 

Met de specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de Rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk. Eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden zijn hierin partners van de dienst.

Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting  die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het Restauratiefonds informatie bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Verstand van financieren

U kunt bij het Restauratiefonds terecht voor de financiële kennis die u nodig heeft bij restauratie en onderhoud aan uw monumentale pand. U kunt een financiering op maat aanvragen.  

Hart voor monumenten

Regels, procedures, fiscaliteit en financiering. Het Restauratiefonds is thuis in de complexe materie rond het in stand houden van monumenten en helpt u graag hierin uw weg te vinden. Het behoud van uw monument is daarbij het belangrijkste doel.
Het Restauratiefonds werkt nauw samen met overheden en financiële instellingen om te zorgen voor meer aandacht en geld voor het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.

Zie ook