Een vervallen monument in de buurt. Wat nu?

Maakt u zich zorgen over de staat van een oud pand in uw buurt? Het komt voor dat een historisch gebouw in uw omgeving in verval raakt. De verwaarlozing van een monument reikt verder dan het pand zelf. Dit kunt u doen.

Is het een monument?

Ga na of het pand een rijksmonument is. Is dat het geval, dan geldt hiervoor de instandhoudingsplicht vanuit de Erfgoedwet. Is het een provinciaal of gemeentelijk monument dan bepaalt de provincie of gemeente zelf of daarvoor de instandhoudingsplicht geldt. In de provincies Noord-Holland en Drenthe geldt een dergelijke instandhoudingsplicht voor provinciale monumenten. Ook de meeste gemeenten hebben een bepaling tegen de verwaarlozing van gemeentelijke monumenten in hun erfgoedverordening staan.

Wijs de eigenaar op instandhoudingssubsidie

Een eigenaar die niet zelf in het pand woont, is niet altijd op de hoogte van de staat van zijn pand. In een gesprek  kunt u nagaan hoe de situatie is. De eigenaar heeft mogelijkheden voor een instandhoudingssubsidie, dat kan helpen.

Melding bij de gemeente

Maak uw zorgen bekend bij de gemeente. U doet daarvoor een melding  van verwaarlozing of achterstallig onderhoud aan een monument (meestal kan dit online). De gemeente onderzoekt uw melding en neemt contact op met de eigenaar. Weigert de eigenaar mee te werken, dan volgt een aanschrijving. Uiteindelijk kan de gemeente overgaan tot handhaven en zelfs via de rechter het monumentonderhoud afdwingen. In ernstige gevallen waarin u opzet vermoedt, helpt u de gemeente als u bewijs heeft. Misschien heeft u nieuwe aantastingen of incidenten vastgelegd op foto of video.

Het raam van een vervallen monument

Breng een belangenvereniging op de hoogte

Naast een melding bij de gemeente kunt u ook de plaatselijke erfgoedvereniging op de hoogte brengen van uw bezorgdheid. Landelijke vestigingen zoals Heemschut en het Cuypersgenootschap brengen de gemeente op de hoogte. Zij schrijven bijvoorbeeld een brief naar de gemeenteraad met het verzoek tot aanschrijven en handhaven. Deze verenigingen hebben veel ervaring en kunnen in beroep gaan tegen een gemeentebesluit.

Naar boven