Hammenpoort. Inrijpoort van hofstede. Renaissancevormen. 1608.

Locatie

Rijksmonument nummer
12166
Complexnaam
Hammenwoning
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Complex "Hammenwoning", bestaande uit een WOONHUIS, grotendeels uit 1926-27 daterend en gebouwd in de stijl van de Neo-Hollandsche Renaissance, een POORT (Hammenpoort) uit 1608 in de stijl van de Hollandsche Renaissance, een SCHUUR van omstreeks 1900, een KARNSCHUUR uit de zeventiende eeuw en twee HOOIBERGEN. De onderdelen staan op een omgracht erf met hoogstamboomgaard.

De boerderij zou kort na 1550 tot stand zijn gekomen in opdracht van Claes Arentsz., eigenaar van de brouwerij "De Ham" aan het Achterom te Delft. De boerderij bevat oudere onderdelen die mogelijk uit deze tijd dateren.

Omschrijving

Het boerderijcomplex ligt ten oosten van de Rotterdamseweg, een belangrijke verkeersweg die evenwijdig aan en ten oosten van het Rijn-Schiekanaal ligt. Het complex wordt aan de oostzijde begrenst door de Leeghwaterstraat. De iets terugliggende boerderij is deels door een gracht omgeven. De Hammenpoort bevindt zich aan de weg. Een bakstenen muurtje met ezelsrug verbindt het woonhuis met deze poort. De schuur staat in langsrichting ten opzichte van de Rotterdamseweg en bevindt zich schuin links achter (ten noordoosten van) het woonhuis. De karnschuur bevindt zich schuin rechtsachter (ten zuidoosten van) het woonhuis. De hooibergen staan achter elkaar en direct achter (ten oosten van) het woonhuis. Het erf bevat een hoogstamvruchtboomgaard en leibomen en is gedeeltelijk met klinkers bestraat. Achter op het erf (bij verbindingsweggetje naar de Leeghwaterstraat) bevinden zich twee kunststenen hekpalen.

Waardering

Het boerderijcomplex "Hammenwoning" is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als uitdrukking van een specifieke en zeer herkenbare functie, namelijk een boerenhofstede compleet met woonhuis, inrijpoort, schuur, karnschuur en hooibergen binnen een erfaanleg met hoogstamboomgaard. Het complex heeft oudere onderdelen en is mede daarom van belang als herinnering aan de agrarische ontwikkeling langs de Rotterdamseweg.

- als voorbeeld van de bouwstijlen Hollandse Renaissance en Neo-Hollandse Renaissance en vanwege de karakteristieke hoofdvorm, het materiaalgebruik, de detaillering en het interieur en de hoge mate van gaafheid daarvan.

Het boerderijcomplex heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de omgrachting en de beeldbepalende ligging aan en ruimtelijk-functionele relatie met de Rotterdamseweg en vanwege de ensemblewaarde van de samenhangende onderdelen van het complex.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Rotterdamseweg 155 2628 AL Delft Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
K 327 Delft
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1608 1608 vervaardiging
Naar boven