U bent hier

Herbestemming De Hallen

Alles over

Subsidie voor herbestemming

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, kantoren, fabrieken en scholen.

De subsidie voor herbestemming is een financiële ondersteuning als u de haalbaarheid van uw plannen wilt onderzoeken.

 • In het kort

  De herbestemmingssubsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

 • Onderzoek

  Wilt u uw pand een nieuwe bestemming geven? Bedenk dan dat voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw plannen financiële ondersteuning mogelijk is.

 • Wind- en waterdichtmaatregelen

  Terwijl u de herbestemming van uw pand onderzoekt, is het belangrijk deze te beschermen tegen weersinvloeden. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen.

 • Subsidie aanvragen

  De periode dat u subsidie kunt aanvragen loopt ieder jaar van 1 oktober t/m 30 november. Jaarlijks is 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, waarvan 1,7 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken, 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

 • Aanvraag voorbereiden

  Vanaf 1 oktober van ieder jaar kunt u subsidie aanvragen. Van tevoren kunt u de aanvraag wel voorbereiden. Zo kunt u de bijlagen verzamelen die u mee moet sturen met uw aanvraag. In de checklist leest u welke bijlagen dat zijn.

 • Volgorde van toekenning

  De subsidie wordt toegekend in een tevoren vastgestelde volgorde, waarbij bepaalde groepen voorrang hebben.

 • Gewijzigde omstandigheden?

  Heeft u de subsidiebeschikking ontvangen voor de herbestemmingssubsidie en zijn intussen de omstandigheden veranderd? Geef dit dat zo spoedig mogelijk door aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Subsidieverantwoording

  De manier waarop u de aan u verleende subsidie moet verantwoorden, hangt af van de regeling en de grootte van het verleende subsidiebedrag. In de beschikking die u ontvangen heeft, vindt u informatie hoe u de subsidie moet verantwoorden. Op deze pagina leest u wat u daarbij nodig hebt.

 • Restauratiefondsplus-hypotheek

  Gaat u binnenkort een omvangrijke restauratie uitvoeren van een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.