Aanvraag herbestemmingssubsidie voorbereiden

Jaarlijks kunt u vanaf 1 oktober tot en met 30 november subsidie aanvragen. Bereid de aanvraag voor door bijlagen te verzamelen. Gebruik de checklists om te zorgen dat u geen bijlage over het hoofd ziet.

Afbeelding
Onderzoek

Checklist: aanvraag onderzoek

​​​​​​Wilt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek, interactief onderzoek of een procesgericht onderzoek? Gebruik dan deze checklist om uw subsidieaanvraag voor te bereiden. 

Verplichte bijlagen voor uw aanvraag:

 1. Een beschrijving van de problematiek van de herbestemming en de te onderzoeken mogelijkheden tot herbestemming, met een mededeling over het tijdstip waarop het onderzoek is afgerond.
 2. Een offerte of kostenraming onder vermelding van naam of datum.
 3. Een verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening (voor verklaring: zie bijlage B van het aanvraagformulier).
Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Checklist: aanvraag wind- en waterdicht maatregelen

​​​​​​Wilt u subsidie aanvragen voor noodmaatregelen die uw gebouw beschermen tegen weersinvloeden, inzakking en instorting? Gebruik dan deze checklist om uw subsidieaanvraag voor te bereiden. 

Verplichte bijlagen voor uw aanvraag:

 1. Een globale beschrijving van de staat waarin het monument verkeert.
 2. Overzichts- en detailfoto’s of tekeningen: foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de structuur van het monument en zijn gebreken.
 3. Een daarop gebaseerd activiteitenplan: hieruit dient te blijken op welke plaats aan, op of bij het monument en op welke wijze en binnen welke termijn de tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd.
 4. Een opgave van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd en een offerte of een begroting volgens de Stabu.
 5. Een actueel onderzoeksrapport van het monument of een daarmee gelijk te stellen document of de mededeling dat
  • een aanvraag om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is ingediend
  • een interactief of procesgericht onderzoek is ingediend
 6. Een verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening (voor de verklaring zie bijlage B van het aanvraagformulier).

Ook interessant voor u

Leningen en hypotheken

Bij een restauratie zijn er altijd kosten die niet uit subsidie betaald kunnen worden. Hier leest u hoe u deze overige kosten financiert. 

Afbeelding
Financiering

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000. Op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staan handige rekenvoorbeelden. 

Samen weten we meer

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos
Naar boven