U bent hier

Gids Monumentaal wonen

Gids voor eigenaren

Waar krijgt u als eigenaar van een monument mee te maken? Welke rechten en plichten heeft u? Met welke partijen krijgt u te maken als u iets wilt wijzigen aan uw monument? En wat als u een monument wilt verduurzamen? Eigenaar zijn van een rijksmonument is toch iets anders dan eigenaar zijn van een normale woning. Voor monumenten is speciale regelgeving van toepassing. Dat geldt natuurlijk helemaal bij onderhoud en restauratie.

Vraag de gids Monumentaal wonen op

Snel wegwijs

Om u snel wegwijs te maken is de informatieve gids Monumentaal wonen ontwikkeld. Deze gids maakt u kort en bondig wegwijs in de wereld van monumentzorg en geeft essentiële informatie over de aanschaf, restauratie, verduurzaming en het behoud van rijksmonumenten en de financiering daarvan. U krijgt hiermee inzicht in:

•    Wat het betekent om een monument te hebben en te onderhouden
•    Welke relevante organisaties er zijn
•    Wat kunnen deze organisaties voor u betekenen

Voor specifieke en gedetailleerde informatie verwijst de gids door naar relevante informatiebronnen, websites en instanties.
De gids Monumentaal wonen richt zich uitsluitend op eigenaren van rijksmonumenten. Aan deze publicatie van het Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  verleenden de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentgemeenten, De Groene Grachten en de Belastingdienst hun medewerking.

Betrokken organisaties

Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaald aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Nationaal Restauratiefonds geeft voorlichting, advies en begeleiding bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van uw monument.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis en subsidies stimuleert de Rijksdienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. De Rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de opgave om taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij als eerste overheid een belangrijke rol. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is bovendien de belangenbehartiger van alle gemeenten en een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Federatie Grote Monumentengemeenten

De Federatie telt 49 aangesloten gemeenten die direct betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van de monumentenzorg. Binnen de grenzen van de aangesloten gemeenten bevindt zich bijna 60% van alle Nederlandse monumenten.

De Groene Grachten

De Groene Grachten zet zich in om historische panden in Nederland te verduurzamen. Projecten variëren van het verduurzamen van forten tot kerken, grachtenpanden en buitenhuizen.