U bent hier

Alles over

Duurzame en energiebesparende maatregelen

Advies over duurzaam wonen en energie besparen

Uitgangspunten voor advies

Wanneer u in een monument woont zijn ingrepen aan het pand, ook energiebesparende maatregelen, aan extra regels gebonden. Volgens de regels in de monumentenzorg gelden twee basisprincipes:

  1. De maatregelen waarmee u beoogt energie te besparen brengen zo min mogelijk schade aan het gebouw en zijn zo veel mogelijk terug te draaien en weg te halen.
  2. De gebruikte materialen en constructies passen bij het historische karakter van het gebouw.

Advies van de gemeente

De gemeente toetst of de manier waarop u energie wilt besparen niet ten koste gaat van de monumentale of historische waarden van uw pand. Deze waarden worden vastgesteld aan de hand van de ouderdom, de gaafheid, de architectonische waarde en de zeldzaamheid van het onderdeel waar de maatregel betrekking op heeft. Alle gemeenten baseren zich hierbij op de algemene uitgangspunten van monumentenzorg.

Veel gemeenten hebben uitgebreide richtlijnen geformuleerd voor renovatie en energiebesparing in monumenten. U kunt er ook terecht voor advies. Neem daarom zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente als u van plan bent werk te maken van energiebesparing in een monument. Zo weet u ook op tijd voor welke ingrepen een vergunning nodig is.

Advies op maat: wees kritisch

Wie in een woning energiebesparende maatregelen wil nemen, kan een Maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA of Energie Prestatie Advies) laten opstellen door een gecertificeerd adviseur. Goed om te weten: in Nederland heeft slechts een enkele maatwerkadviseur ervaring met monumentale panden. Zorg ervoor dat u advies vraagt aan iemand met kennis van zaken!

Lees meer over het Maatwerkadvies energiebesparing op de website van Milieu Centraal. Direct aan de slag met duurzame en energiebesparende maatregelen? Zie dan onderstaande pagina over makkelijk besparen.

Zie ook

Publicaties