U bent hier

Alles over

monumentenwacht NL
Monumentenwacht NL

MonumentenwachtNL

Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

MonumentenwachtNL is de werknaam van de statutaire Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).

De Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland is opgericht in juni 2014. Daarvoor bestond er een organisatie Monumentenwacht Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de aangesloten Monumentenwachten. Het secretariaat is gevestigd in Middelburg. 

Voor en door provinciale Monumentenwachten

Binnen de vereniging maken de leden afspraken over een uniforme wijze van inspecteren van monumenten en het uitbrengen van onderhoudsadvies aan de eigenaar of beheerder van het monument. Andere onderwerpen van gesprek zijn het harmoniseren van arbeidsomstandigheden, de veiligheid bij het uitvoeren van inspectties. Met het organiseren van cursussen en technische dagen bevordert de vereniging de deskundigheid van monumentenwachters. Ook verzorgt zij de landelijke public relations.

Voorlichting en bewaking merk ‘Monumentenwacht’.

De vereniging promoot het werk en beschermt de onafhankelijke en unieke status van de Monumentenwacht. Ook onderhoudt zij contact met partners in de monumentenwereld. Denk aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, de Federatie Instandhouding Monumenten en vele andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorie.

Doel

Doel van de vereniging en haar leden is het in zo goed mogelijke staat overdragen van het monumentale Nederlandse erfgoed aan volgende generaties. Monumentenwachten voeren - als onafhankelijk onderhoudsadviseur voor rijks- en gemeentemonumenten en voor beeldbepalende monumentale gebouwen Monumentenwachten - inspecties uit en geven onafhankelijk advies over planmatig onderhoud.

Tijdig onderhoud zorgt voor behoud

Veel restauraties zijn het gevolg van achterstallig onderhoud. Dat kunt u voorkomen door tijdig onderhoud te plegen. Daarmee bespaart u niet alleen veel geld. Hiermee wordt ook de monumentale waarde van gebouwen beter behouden, zoals oorspronkelijke constructies en afwerkingen.

Inspectie en advies

De belangrijkste taken van provinciale Monumentenwachten zijn

  • het inspecteren van de monumenten van abonnees;
  • het doen van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden;
  • het rapporteren van de bevindingen en
  • het geven van een onafhankelijk onderhoudsadvies.

De monumentenwachters inspecteren jaarlijks duizenden rijks- en gemeentelijke monumenten.

Organisatie

In elke provincie is een Monumentenwacht actief, met in de meeste gevallen een eigen bestuur, uitvoeringsorganisatie en, subsidierelatie met de betreffende provincie.

De besturen van de stichtingen bestaan veelal uit vertegenwoordigers van monumentenorganisaties in de regio, overheden, monumentenbezitters en andere direct betrokkenen.

De aangesloten Monumentenwachten leveren ieder een lid voor het landelijk overleg (de AVL) van de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten. De AVL kiest een bestuur van drie personen voor de dagelijkse gang van zaken. 

Een overzicht van alle aangesloten monumentenwachten vindt u hier.