Subsidies, regelingen en fondsen

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteigenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan is aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds wellicht een mogelijkheid.

Subsidies vanuit de (rijks)overheid

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u aanspraak maken op instandhoudingssubsidie of op subsidie voor herbestemming van uw monument.

Er zijn op rijksniveau geen subsidieregelingen voor beschermde stads- en dorpsgezichten en provinciale en gemeentelijke monumenten. Ook voor aanschaf van een monument zijn geen subsidies beschikbaar.

Regionale fondsen en subsidies

Een aantal provincies en gemeenten heeft een eigen fonds voor restauratie en onderhoud van provinciale of gemeentelijke monumenten. Zij werken hiervoor samen met het Nationaal Restauratiefonds.

Herbestemming van de Gelderlandfabriek

Financiering onderhoud en restauraties

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor onderhoud of restauratie? Informeer bij het Nationaal Restauratiefonds naar uw mogelijkheden.

Verhalen uit de praktijk

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos
Naar boven