Albertus Perkstraat 35, Hilversum

Inleiding

VILLA, in schilderachtige eclectische trant uit 1892, naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot, gesitueerd in villapark 'De Boomberg'. De villa ligt iets teruggerooid op de hoek van de Albertus Perkstraat en de Spieghellaan.

Omschrijving

Asymmetrisch opgezette villa van twee bouwlagen op nagenoeg vierkante plattegrond onder een samengestelde kap met gesmoorde kruispannen. Overstekende zadeldaken met houten sierlijsten, eenvoudige windveren en kleine makelaars. De wit gepleisterde gevels zijn op de begane grond voorzien van grijze plint en schijnvoegen in blokmotief en op de verdieping van spaarvelden met spiegelboog. Brede cordonlijst met casementen en panelen. Overwegend schuifvensters en deuren met recht gesloten bovenlichten onder rechte profiellijsten. In de geveltoppen getoogde vensters.

De voorgevel (N) telt drie vensterassen waarvan de rechter in een risaliet met puntgevel onder steekkap. In de middenas van de gevel de entreepartij onder een luifel.

De linker zijgevel (O) die grenst aan de Spieghellaan telt twee vensterassen. De rechter in een hoog opgaand risaliet met puntgevel en daarvoor een lage aanbouw met op het dak een balkon, waarop een dubbele glasdeur opent. Aan de westgevel links een grote vijfzijdige erkerpartij met drie vensters en daarboven een dubbele glasdeur naar het balkon. In het geveldeel rechts van de erker is het verdiepingsvenster in het midden geplaatst en het begane grondvenster iets links daarvan.

De achtergevel (Z) telt twee vensterassen waarvan de linker in licht risalerend geveldeel met een deur onder bovenlicht op de begane grond. Voor de rechter vensteras een plat afgedekte aanbouw, die via een tussenlid is verbonden met het hoofdvolume.

Waardering

De laat negentiende-eeuwse villa is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische bouwtrant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van het gaaf bewaard gebleven villapark 'De Boomberg'.

Locatie

Rijksmonument nummer
522796
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Albertus Perkstraat 35 1217 NL Hilversum Boomberg Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
N 3861 Hilversum
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1892 1892 vervaardiging
1905 1905 aanbouw westgevel verbouwing
1922 1922 aanbouw achtergevel verbouwing
1948 1948 aanbouw oostgevel verbouwing
Ambachten
Name Beroep Notitie
Groot, J. de ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Houbolt, P ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven