U bent hier

Houten huizen Monnickendam

Noord-Holland

14148 rijksmonumenten

Provincie Noord-Holland
Tel: 023 5143143
www.noord-holland.nl

Noord-Holland

14148 rijksmonumenten

Provincie Noord-Holland
Tel: 023 5143143
www.noord-holland.nl

Er zijn bijna 23.000 monumenten in Noord-Holland. De diversiteit is enorm: van woning tot kerk, van fabriek tot fort. Het betreft ca. 14.000 rijksmonumenten, ca. 600 provinciale monumenten en ca. 8350 gemeentelijke monumenten.

Provincie Noord-Holland

Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u een overzicht vinden van alle subsidies die de provincie voor 'cultuur' beschikbaar stelt. Neem contact op met de provincie Noord-Holland voor meer informatie over de mogelijkheden. 

Contactgegevens

Provincie Noord-Holland
Sector Cultuur & Cultuurhistorie

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Financiële regelingen

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

In veel provincies overtreft de vraag het beschikbare budget. Wilt u weten of er nog geld in het fonds beschikbaar is? Kijk dan op de site van het Restauratiefonds.

Noord-Hollands Fonds voor Monumenten

Het is mogelijk om een lening aan te vragen voor de restauratie, herbestemming en/of verduurzaming van verschillende soorten monumenten. Het Noord-Hollands Monumentenfonds is in 2017 verbreed.

Meer op de website van het Restauratiefonds:

Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek: provinciaal monument woonhuis
Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek: niet-woonhuis

  Daarnaast bestaan er meer financieringsmogelijkheden bij het Restauratiefonds, via 'Wat past bij mij' kunt u zien waar u voor in aanmerking kunt komen. 

  Subsidieregelingen provinciale monumenten Noord-Holland

  Voor onderhoud en restauratie van provinciale monumenten heeft de Provincie Noord-Holland twee subsidieregelingen.

  Subsidie voor onderzoek naar duurzame benutting

  De provincie Noord-Holland stelt voor 2018 100.000 euro beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Met het geld kan een eigenaar nu ook een energiescan laten uitvoeren.  Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2018. In totaal is € 100.000 beschikbaar. 

  Meer informatie op de website van de provincie

  Handboek Crowdfunding en Erfgoed

  De provincie Noord-Holland heeft een handboek voor de erfgoedsector voor het meerjarig inzetten van crowdfunding. Download het Handboek Crowdfunding.

  Monumentenwijzer van de provincie

  Handige tool van de Provincie Noord-Holland, de Monumentenwijzer. Deze maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland. De wijzer helpt u om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland u kan ondersteunen bij het behouden van uw monument. Ga naar de Monumentenwijzer

   

  Duurzaamheid

  Er is inmiddels de nodige kennis opgedaan over het verduurzamen van monumentaal vastgoed en het is van belang dat deze kennis verder verspreid wordt. De Green Deal Groene Grachten (2013, inmiddels afgerond) was gericht op het verspreiden van kennis en het opschalen van technieken met betrekking tot de verduurzaming van monumenten. Ook de provincie houdt zich bezig met kennisdeling over dit onderwerp. Zo is er een ‘toolkit duurzaam erfgoed’ ontwikkeld waarbij eigenaren en installateurs op weg worden geholpen om verstandige keuzes te maken. Ook heeft de provincie voor bepaalde categorieën speciale ‘groene menukaarten’ ontwikkeld zoals voor forten. In de toekomst komen hier nog meer tools bij.

  Het is het meest kostenefficiënt om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren tijdens een restauratie of onderhoudsbeurt. Voor gebouweigenaren zijn speciale hypotheken en leningen beschikbaar. Sommige regelingen zijn toegespitst op verduurzamingsmaatregelen bij rijksmonumenten, zoals de Duurzame Monumenten-Lening en het Duurzame Scholenfonds. De provincie Noord-Holland heeft de Noord-Hollandse Monumenten Hypotheek voor woonhuizen en Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis, voor eigenaren van monumenten ten behoeve van restauratie, verduurzaming en herbestemming. De hoogte van de lening kan afhankelijk zijn van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De provincie ondersteunt eigenaren met een subsidie voor het uitvoeren van een energiescan om vooraf te weten welke mogelijkheden geschikt zijn. Daarnaast ondersteund de provincie in 2018 crowfunding-initiatieven voor duurzaamheid bij monumenten.

  Links:

  Toolkit Duurzaam Erfgoed

  Subsidie Onderzoek Duurzame Benutting (energiescan)

  Verduurzamen: financieren via het Restauratiefonds

  Monumentenwacht Noord-Holland

  De Monumentenwacht Noord-Holland stelt zich ten doel om het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Noord-Holland te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen, zonder daarbij winst te beogen.
   

  Quickscan
   

  U kunt, als klant van de Restauratiewijzer van het Restauratiefonds, tegen betaling, ook gebruik maken van de Quick Scan door een bouwkundig expert van de Monumentenwacht. Hiermee krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

  Erfgoed organisaties provincie Noord-Holland

  Herbestemming NH

  Herbestemming NH gaat in opdracht van provincie Noord-Holland met succes leegstand en verval van gebouwd erfgoed tegen. Herbestemming NH initieert de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieven en bewoners over kansrijke nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen in Noord-Holland.

  Cultureel Erfgoed Noord-Holland
   

  Een Steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Het Steunpunt is ondergebracht bij de Cultuur Compagnie. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen. De Cultuur Compagnie ontwikkelt ook producten, diensten en projecten die de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het erfgoed en cultuurlandschap in Noord-Holland vergroten.
   

  Noord-Hollands Archief
   

  U kunt bij het Noord-Hollands Archief gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.


  Beeldbank Noord-Holland

  U kunt op deze site zoeken naar oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de 16e eeuw tot heden. Het portaal wordt beheerd door Cultureel Erfgoed Noord-Holland en is een samenwerking van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en de Noord-Hollandse archieven en historische verenigingen.
   

  Boerderijenstichting Noord-Holland
  'Vrienden van de stolp'
   

  De Boerderijenstichting Noord-Holland is actief om (stolp) boerderijen te behouden.
   

  Monumentaal aan de Zaan

  Op deze website vindt u alles over monumenten van nijverheid, bedrijven en techniek in de Zaanstreek.
   

  Oneidig Noord-Holland

  Op de website Oneindig Noord-Holland zijn enkele honderden provinciale monumenten samengebracht.

  Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie

  Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en Cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW).
   

  Van de Wierschuur blijft alleen het monumentale staketsel staan.

  Noord-Holland: Wierschuur Nieuwland, de allerlaatste kans

  Villa NieuwlandLees het verhaal van eigenaresse Martine van Soolingen