Noord-Holland

Houten huizen Noord Holland
14009
14009

Provincie Noord-Holland
Sector Cultuur & Cultuurhistorie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tel: 023 5143143
www.noord-holland.nl

Noord-Holland wordt deel is ingesloten door de Noordzee en het IJsselmeer. De groene provincie is rijk aan cultuur en je vindt 4 werelderfgoederen. De rijkdom van de steden, vergaard met in de scheepvaart naar Oost- en West-Indië en de Oostzee, is vandaag de dag nog terug te zien aan de oude pakhuizen, koopmanshuizen, waag- gebouwen en statige kerken.

Er zijn bijna 23.000 monumenten in Noord-Holland. De diversiteit is enorm: van woning tot kerk, van fabriek tot fort. Het betreft ca. 14.000 rijksmonumenten, ca. 600 provinciale monumenten en ca. 8350 gemeentelijke monumenten.

Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u een overzicht vinden van alle subsidies die de provincie voor 'cultuur' beschikbaar stelt. Neem contact op met de provincie Noord-Holland voor meer informatie over de mogelijkheden. 

Financiële regelingen

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

In veel provincies overtreft de vraag het beschikbare budget. Wilt u weten of er nog geld in het fonds beschikbaar is? Kijk dan op de site van het Restauratiefonds.

Noord-Hollands Fonds voor Monumenten

Het is mogelijk om een lening aan te vragen voor de restauratie, herbestemming en/of verduurzaming van verschillende soorten monumenten. Het Noord-Hollands Monumentenfonds is in 2017 verbreed.

Meer op de website van het Restauratiefonds:

Daarnaast bestaan er meer financieringsmogelijkheden bij het Restauratiefonds, via 'Wat past bij mij' kunt u zien waar u voor in aanmerking kunt komen. 

Subsidieregelingen provinciale monumenten Noord-Holland

Voor onderhoud en restauratie van provinciale monumenten heeft de Provincie Noord-Holland twee subsidieregelingen.

Handboek Crowdfunding en Erfgoed

De provincie Noord-Holland heeft een handboek voor de erfgoedsector voor het meerjarig inzetten van crowdfunding. 

Monumentenwijzer van de provincie

Handige tool van de Provincie Noord-Holland, de Monumentenwijzer. Deze maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland. De wijzer helpt u om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland u kan ondersteunen bij het behouden van uw monument. Ga naar de Monumentenwijzer.

 

Duurzaamheid

Er is inmiddels de nodige kennis opgedaan over het verduurzamen van monumentaal vastgoed en het is van belang dat deze kennis verder verspreid wordt. De Green Deal Groene Grachten (2013, inmiddels afgerond) was gericht op het verspreiden van kennis en het opschalen van technieken met betrekking tot de verduurzaming van monumenten. Ook de provincie houdt zich bezig met kennisdeling over dit onderwerp. Zo is er een ‘toolkit duurzaam erfgoed’ ontwikkeld waarbij eigenaren en installateurs op weg worden geholpen om verstandige keuzes te maken. Ook heeft de provincie voor bepaalde categorieën speciale ‘groene menukaarten’ ontwikkeld zoals voor forten. In de toekomst komen hier nog meer tools bij.

Het is het meest kostenefficiënt om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren tijdens een restauratie of onderhoudsbeurt. Voor gebouweigenaren zijn speciale hypotheken en leningen beschikbaar. Sommige regelingen zijn toegespitst op verduurzamingsmaatregelen bij rijksmonumenten, zoals de Duurzame Monumenten-Lening en het Duurzame Scholenfonds. De provincie Noord-Holland heeft de Noord-Hollandse Monumenten Hypotheek voor woonhuizen en Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis, voor eigenaren van monumenten ten behoeve van restauratie, verduurzaming en herbestemming. De hoogte van de lening kan afhankelijk zijn van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De provincie ondersteunt eigenaren met een subsidie voor het uitvoeren van een Duurzaamheidsadvies om vooraf te weten welke mogelijkheden geschikt zijn. Daarnaast ondersteund de provincie in 2018 crowfunding-initiatieven voor duurzaamheid bij monumenten.

Monumentenwacht Noord-Holland

Monumentenwacht Noord-Holland ondersteunt en adviseert eigenaren bij het onderhoud en herstel van hun monument. Wij inspecteren monumenten van torenspits tot gewelf, van kelder tot schoorsteen, en geven onafhankelijk advies met verstand van zaken.

Bekijk de website van de Monumentenwacht Noord-Holland

Quick scan
Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Lees meer over deze Quick scan

 

Erfgoed organisaties provincie Noord-Holland

Noord-Hollands Archief

U kunt bij het Noord-Hollands Archief gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.

Bekijk de website van het Noord-Hollands Archief


Beeldbank Noord-Holland

U kunt op deze site zoeken naar oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de 16e eeuw tot heden. Het portaal wordt beheerd door Cultureel Erfgoed Noord-Holland en is een samenwerking van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en de Noord-Hollandse archieven en historische verenigingen.

Bekijk de beeldbank
 

Boerderijenstichting Noord-Holland
'Vrienden van de stolp'

De Boerderijenstichting Noord-Holland is actief om (stolp) boerderijen te behouden.

Bekijk de website van de Boerderijenstichting Noord-Holland
 

Monumentaal aan de Zaan

Op deze website vindt u alles over monumenten van nijverheid, bedrijven en techniek in de Zaanstreek.

Bekijk Monumentaal aan de Zaan
 

Oneindig Noord-Holland

Op de website Oneindig Noord-Holland zijn enkele honderden provinciale monumenten samengebracht.

Bekijk Oneindig Noord-Holland

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie

Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en Cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW).

Verhaal: laatste kans wierschuur

De wierschuur in de Polder Waard Nieuwland is de enige overgebleven in zijn soort en ligt ook nog eens pal naast de monumentale Wierdijk. De provincie Noord-Holland is er in geslaagd om ondernemers te vinden die de laatste wierschuur een nieuwe toekomst kunnen geven. 

De wierschuur vroeger, met voorhuis
Naar boven