Hilversum

Hilversum
Hilversum
Credit
Ingrid de Roode
217
217
15
2178

Gemeente Hilversum
Tel. 035-6292111
gemeente@hilversum.nl
www.hilversum.nl

Hilversum ligt op de zanderige en heuvelachtige delen van het Gooi in het groene hart van Nederland. De stad staat vooral bekend als mediastad en is daarnaast van cultuurhistorisch belang door de stempel die architect W.M. Dudok heeft gedrukt op het stadsbeeld. De stad is aangelegd als Tuinstad en heeft veel jonge monumenten uit de periode 1850–1940.

Monumentenkaart

Met ruim 200 rijksmonumenten, 6 provinciale monumenten en ook vele gemeentelijke monumenten is Hilversum met recht een monumentale stad. Daarbij kent de stad beschermde stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Monument Hilversum
Monument te Hilversum
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde stadsgezichten

Hilversum kent drie beschermde stadsgezichten: 

Monumentenzorg Hilversum

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Hilversum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Het bezitten van of wonen in een monument brengt zowel rechten en plichten met zich mee. Wilt u hier meer informatie over? 

Dankzij bijdragen van Gemeente Hilversum, Dudok Wonen en Kastanje Ontwikkeling heeft Albertus Perk een eerste serie van 500 monumentenschildjes kunnen vervaardigen. Deze schildjes worden ter beschikking gesteld aan de eigenaren van gemeentelijke monumenten die op deze wijze hun woning als monument willen markeren.

Monumentenschildje Hilversum
Monumentenschildje voor gemeentelijk monumenten in gemeente Hilversum
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Woont u in Hilversum en heeft een eigen monumentale woning? Dan kunt u bij de gemeente een gunstige lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan uw woning zoals isoleren of zonnepanelen. Voor meer informatie over de mogelijk voor uw monument kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie 

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en bent u van plan om werkzaamheden te doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een restauratiesubsidie.

Met de restauratiesubsidie kunnen relatief kleine maar belangrijke herstelwerkzaamheden en onderzoek, zoals bouwhistorisch- en kleuronderzoek, worden ondersteund. Subsidiabele werkzaamheden moeten sober, technisch noodzakelijk en gericht zijn op maximaal behoud van monumentale waarden. Het is ook mogelijk om de kosten voor een abonnement op de Monumentenwacht of een inspectierapport van de Monumentenwacht vergoed te krijgen

De subsidie bedraag maximaal €10.000,-. Wilt u meer informatie? 

Hilversums Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum? Dan kunt u de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen voor het restaureren van het monument. Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld of het pand constructief wordt hersteld. Dit kan ook het interieur betreffen. Wilt u meer informatie? 

Foodhal Mout
Foodhall Mout
Vincent van den Hoven

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De gemeente Hilversum heeft een overzicht gemaakt van de regels waar u rekening mee dient te houden. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Landgoed Zonnestraal, voormalig sanatorium te Hilversum - Joop van Reeken fotografie.jpg
Landgoed Zonnestraal, voormalig sanatorium te Hilversum
Joop van Reeken fotografie

Geschiedenis Hilversum

Rondom Hilversum zijn bewoningssporen gevonden uit de vroege- en midden-bronstijd (1800 - 1200 v.Chr.). De vondsten uit die tijd worden aangeduid als Hilversumcultuur en komen in werkelijk in een veel breder gebied gebied voor dan alleen rondom de stad. Kenmerkend voor deze cultuur zijn eenvoudige, tonvormige en dikwandige urnen. De versiering bestaat meestal uit vinger- en nagelindrukken op de rand, gecombineerd met afdrukken van touw.

De Rond 900 werden de eerste huizen gebouwd. Pas in 1305 werd de naam Hilversum bedacht uit het Hilvertshem, dat huizen tussen de heuvels betekend. Vanwege de zandgronden was alleen schapenhouderij mogelijk in het gebied. In de 19de eeuw ontstonden weverijen en tapijtfabrieken in de stad. Hoewel Hilversum er als een echte stad uit ziet heeft het nooit echt stadsrechten gekregen. In 1918 kwam de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek naar Hilversum en daarmee vonden de eerste radio uitzendingen plaats.

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Hilversum kunt u ook terecht bij:

Naar boven