Grote Bottel 10, Deurne

Inleiding

In het verlengde van de langgevelboerderij Grote Bottel 10 staat, aan de oostelijke zijde, een BAKHUIS, waarschijnlijk daterende uit omstreeks 1905. Het bijgebouw wordt van het woonhuis gescheiden door een onverhard pad.

Omschrijving

Het uiterst eenvoudige eenlaags gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met oud-Hollandse pannen. Tegen de zuidelijke gevel bevindt zich een gedeeltelijk intacte schoorsteen. In de westelijke gevel een lage opgeklampte deur.

Waardering

Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
517772
Complexnaam
De Grote Bottel
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Ten zuiden van de spoorlijn Helmond-Deurne staat, aan de noordelijke zijde van Grote Bottel, het boerderijcomplex Grote Bottel 10, bestaande uit een LANGGEVELBOERDERIJ (1) en een oostelijk daarvan gesitueerd BAKHUIS (2). Het complex is in verschillende fasen tot stand gekomen. Boerderij met oude kern, van oorsprong driebeukig type, muurwerk van omstreeks 1850 en omstreeks 1905. Bij wijziging van de bedrijfsvoering en de wens om meer wooncomfort (een in oostelijk Brabant algemene ontwikkeling) omgevormd tot driebeukige boerderij met hoge voorgevel. Uit deze tijd zal ook het bakhuis dateren. In het begin van de twintigste eeuw is het bedrijfsgedeelte vergroot door de aanbouw van een extra karschop aan de deel.

Waardering

Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling; het is van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; heeft bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek; is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen en bodemgesteldheid; is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.

Inleiding

De LANGGEVELBOERDERIJ Grote Bottel 10 dateert in de kern waarschijnlijk uit omstreeks 1850 maar is omstreeks 1905 verbouwd. De boerderij is gesitueerd parallel aan de Grote Bottel. Belangrijk zijn het zestal knotlinden, gesitueerd voor de straatgevel.

Omschrijving

De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag. Het geheel wordt gedekt door een langgerekt wolfdak, dat omstreeks 1905 in oostelijke richting is verlengd. Het dak is gedekt met riet, maar heeft op verschillende plaatsen een voet van golfplaat (achtergevel), dan wel tuile-du-nord pannen (woonhuis) of oud-Hollandse pannen (westelijke staart). Op de nok van het dak staat ter hoogte van het woonhuis een schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het oudste deel van de boerderij is opgemetseld in handvormbaksteen, in tegenstelling tot het woonhuis. Alle gevels zijn voorzien van muurankers. Ter plaatse van de deel zijn deze, in correspondentie met de lage achtergevel, op geringe hoogte aangebracht. De straatgevel van het woonhuis heeft een a-symmetrische indeling met, ter linkerzijde van het portiek met voordeur en bovenlicht, drie beluikte T-schuifvensters met achtdelig bovenlicht, en ter rechterzijde één dergelijk venster. Ook in de oostelijke zijgevel bevindt zich een dergelijk schuifvenster. Het bedrijfsdeel heeft aangrenzend aan het woonhuis in de stalgevel een opgeklampte deur met vierruits vensters; verder westelijk een paar opgeklampte deeldeuren, alsmede twee opgeklampte inrijpoorten naar de karschop. In de westelijke gevel is een drietal kleine stalvensters. De achtergevel is laag aangezet en voorzien van verschillende lage opgeklampte deuren, in afwisseling met enkele kleine beluikte stalvensters.

Waardering

Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; namelijk de omvorming van driebeukige boerderijen naar asymetrisch opgezette twee beukige panden met een duidelijke langgerekte voorgevel. Het object heeft bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek; is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.

Inleiding

In het verlengde van de langgevelboerderij Grote Bottel 10 staat, aan de oostelijke zijde, een BAKHUIS, waarschijnlijk daterende uit omstreeks 1905. Het bijgebouw wordt van het woonhuis gescheiden door een onverhard pad.

Omschrijving

Het uiterst eenvoudige eenlaags gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met oud-Hollandse pannen. Tegen de zuidelijke gevel bevindt zich een gedeeltelijk intacte schoorsteen. In de westelijke gevel een lage opgeklampte deur.

Waardering

Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Bakhuis Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Grote Bottel 10 5753 PE Deurne BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
Q 1175 Deurne
Naar boven