508723, Doorn

Omschrijving complexonderdeel 2

De te beschermen BEGRAAFPLAATS wordt aan de oostzijde begrensd door de Amersfoortseweg, aan de zuidzijde door de Willem de Zwijgerlaan. De uitbreiding van 1910 is buiten de bescherming gelaten.

De hoofdingang, aan de Amersfoortseweg, bestaat uit een korte U-vormige oprijlaan die langs een groot spijlenhek loopt. Hierin zijn een dubbel draaihek en een enkel draaihek geplaatst, die toegang tot het terrein verschaffen. Het hekwerk is van de hand van L. Vincent uit Schiedam. Het landschappelijk ingerichte en lichtglooiende terrein is wat de hoofdstructuur betreft symmetrisch van opzet, terwijl de invulling van het padenpatroon verschilt. Tegenover de hierboven genoemde ingang ligt een pleintje dat met grind is bedekt en sluit aan op een langwerpig perkje met afgeronde uiteinden in oost-west richting. Aan beide kanten van dit perkje loopt een grindpad, waarlangs aan beide zijden eiken zijn geplant. Vanuit het grindpleintje lopen een aantal gebogen paden in noordelijke en zuidelijke richting. Deze paden lopen langs niervormige perken, waarop zich de graven bevinden. De perken zijn beplant met voornamelijk beuken en eiken die in hoge mate het karakter van de begraafplaats bepalen. Het noordelijk en zuidelijk deel hebben een verschillend padenpatroon. Langs de paden staan enkele banken met gietijzeren imitatie boomstampoten en -stijlen.

De graven stammen uit de periode van vlak van na de aanleg tot aan de huidige tijd. In het zuidelijk deel van het terrein staat een baarhuisje (complexonderdeel 1).

Waardering

De begraafplaats is van architectuurhistorische waarde als een nagenoeg ongeschonden voorbeeld van een gemengde landschappelijke parkaanleg (style mixte) alsmede van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende eeuws voorbeeld van een begraafplaats.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
508723
Complexnaam
Algemene Begraafplaats
Provincie
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

In 1873 is in Doorn langs de Amersfoortseweg een Algemene begraafplaats aangelegd. Het terrein van de begraafplaats behoorde van oorsprong toe aan Huis Doorn, dat de gemeente in 1872 aankocht voor de som van achthonderden tien gulden.

Van de eerste aanleg bestaat een ongesigneerde tekening in het archief van Doorn. In 1890 werd de begraafplaats met een strook aan de noordzijde uitgebreid; een tweede uitbreiding volgde in 1910. De laatstgenoemde uitbreiding betreft een geometrische aanleg. Het accent van de bescherming ligt op de eerste en tweede aanlegfase.

Links van de hoofdas is een neogotisch baarhuisje gebouwd. Het ontwerp is van de plaatselijk aannemer/timmerman Jan Koudijs.

Tevens bevinden zich op de begraafplaats een aantal (familie)graven die voor de plaatselijke en/of regionale geschiedenis van belang zijn. De graven hebben geen aparte bescherming, wel hebben ze een aanvullende cultuurhistorische waarde.

Omschrijving

Het aan de Amersfoortseweg gelegen complex van de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS aangelegd in 1872 en uitgebreid in 1890 en 1910. De begraafplaats is gelegen op een rechthoekig perceel en wordt, wat betreft de oudste aanlegstructuur, door slingerpaden doorsneden. De begraafplaats ligt in een bosrijke omgeving aan de rand van de bebouwde kom. Het terrein zelf is met voornamelijk beukenbomen beplant. De hieronder genoemde onderdelen vallen binnen de bescherming van het complex:

1. Baarhuisje2.Aanleg begraafplaats volgens oorspronkelijke aanleg 1872-73, met uitbreidingen uit 1890, volgens de begrenzing op bijgevoegde kaart. De uitbreiding van 1910 valt buiten de bescherming.

Waardering

Het complex van de Algemene Begraafplaats Doorn aan de Amersfoortseweg is van architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een begraafplaats in landschappelijke aanleg, alsmede van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de negentiende-eeuwse funeraire cultuur; tevens van belang voor de lokale en regionale geschiedenis door de aanwezigheid van een aantal belangrijke familiegraven.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Begraafplaats Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Doorn Amersfoortseweg links Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 6190 Doorn
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1872 1873 vervaardiging
Naar boven