U bent hier

Utrecht

5785 rijksmonumenten

Provincie Utrecht
Tel: 030 258 91 11
www.provincie-utrecht.nl

Utrecht

5785 rijksmonumenten

Provincie Utrecht
Tel: 030 258 91 11
www.provincie-utrecht.nl

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht draagt bij aan restauratieprojecten via het Fonds Erfgoedparels. Het gaat om restauraties van niet-woonhuismonumenten, zoals kerken, industrieel erfgoed, molens en historische buitenplaatsen. Publieke toegankelijkheid van het gebouw is een selectiecriterium. Meer informatie over deze subsidiemogelijkheid vindt u op de website van de provincie Utrecht.

Contactgegevens

Provincie Utrecht


Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Stadsherstel Droste Fonds

Stadsherstel Droste Fonds
Steunt instellingen die actief zijn in het restaureren en instandhouden van monumentale panden in de provincie Utrecht.
Onder meer voor werkzaamheden als het aanbrengen en doen restaureren van details zoals gevelstenen, poorten, tuinen, plafonds, ornamenten en beeldhouwwerken. Ook steunt ze onderzoek en publicaties op het gebied van archeologie en bouwhistorie.

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds Monumenten heeft monumentale panden in Utrecht in het bezit en onderhoudt en verhuurt deze. Het K.F. Hein Fonds ondersteunt regelmatig restauraties van monumenten in de provincie Utrecht met een financiële bijdrage.

Website KF Heinfonds

Monumentenwacht Utrecht

De Monumentenwacht Utrecht (MWU) voert onafhankelijke inspecties uit van monumentale panden met de bedoeling verval van monumenten te voorkomen. Van deze inspecties gaat een preventieve werking uit. Daardoor wordt de restauratiecyclus verlengd en is veel kostenbesparing mogelijk. De provincie subsidieert de Monumentenwacht Utrecht.

Koningsweg 133-C
3582 GD  Utrecht

Tel: 085 - 4854150                                                 
info@monumentenwacht-utrecht.nl
www.monumentenwacht-utrecht.nl

Cultuurhistorische waardenkaart Utrecht

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Het herstel van de duiventoren en het uitgraven van de gracht wordt meegefinancierd vanuit het fonds Erfgoedparels.

Utrecht: Landgoed Remmerstein, een bos als een warme sjaal

Landgoed RemmersteinLees het verhaal van Mevrouw Evelein-baronesse Bentinck