Utrecht

Utrecht
5675
5675

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Tel: 030 258 91 11
www.provincie-utrecht.nl

De provincie Utrecht ligt centraal in Nederland en heeft veel geschiedenis. Dat is terug te vinden in de vele monumentale panden en kastelen. Daarnaast ligt Utrecht als kleinste provincie van Nederland in het ‘Groene Hart’ van Nederland.

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Stadsherstel Droste Fonds

Het Stadsherstel Droste Fonds steunt instellingen die actief zijn in het restaureren en instandhouden van monumentale panden in de provincie Utrecht. Onder meer voor werkzaamheden als het aanbrengen en doen restaureren van details zoals gevelstenen, poorten, tuinen, plafonds, ornamenten en beeldhouwwerken. Ook steunt ze onderzoek en publicaties op het gebied van archeologie en bouwhistorie.

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds Monumenten heeft monumentale panden in Utrecht in het bezit en onderhoudt en verhuurt deze. Het K.F. Hein Fonds ondersteunt regelmatig restauraties van monumenten in de provincie Utrecht met een financiële bijdrage.

Monumentenwacht Utrecht

De Monumentenwacht Utrecht (MWU) voert onafhankelijke inspecties uit van monumentale panden met de bedoeling verval van monumenten te voorkomen. Van deze inspecties gaat een preventieve werking uit. Daardoor wordt de restauratiecyclus verlengd en is veel kostenbesparing mogelijk. De provincie subsidieert de Monumentenwacht Utrecht.

Naar de website

Quick scan

Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Meer over de Quick scan

Erfgoedorganisaties provincie Utrecht

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Bekijk de website van  het Steunpunt

Utrechts Archief

Het Utrechts Archief biedt u een overzicht van alle archieven en collecties die door de archiefinstellingen in de provincie Utrecht worden beheerd.

Bekijk de website van het Utrechts Archief

Erfgoed Utrecht

Deze website biedt een overzicht van alle cultuurhistorische instanties in de provincie Utrecht.

Ga naar ErfgoedUtrecht.nl

Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht wil mensen de waarde van het landschap en het erfgoed laten ervaren.Met de kennis en kunde van veel lokale en regionale partijen en meer dan 4000 vrijwilligers werken wij bij Landschap Erfgoed Utrecht samen. Om het landschap met haar historie te verbinden, en kinderen en volwassenen hun eigen omgeving en geschiedenis te laten ontdekken, beleven en waarderen.

Bekijk de website van Landschap Erfgoed Utrecht

Boerderijen Stichting Utrecht

De Boerderijen Stichting Utrecht (BSU) streeft naar het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Utrechtse boerderijen en hun erven. Zij doet dit door het geven van voorlichting aan overheden, instellingen en particulieren. Boerderijbewoners kunnen bij de BSU terecht voor adviezen over verbouwing, restauratie, subsidiemogelijkheden of de inrichting van erf en tuin. Regionale adviseurs zijn aangesteld om de adviezen uit te brengen.

Bekijk de website van de Boerderijen Stichting

Cultuurhistorische waardenkaart Utrecht

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Bekijk de kaart

Verhaal: landgoed Remmerstein

Mevrouw Evelein-baronesse Bentinck en haar zusje mevrouw von Geldern-baronesse Bentinck namen de taak op zich om hun familielandgoed in oude luister te herstellen. Ze kregen daarbij financiële steun uit het fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht.

Foto: Roel van Norel
Naar boven