Utrechtse Heuvelrug

Amerongen - beschermd dorpsgezicht - foto Ton van Wijngaarden
Amerongen - beschermd dorpsgezicht
Credit
Ton van Wijngaarden
477
477
797

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Tel. (0343) 565600
www.heuvelrug.nl

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zeven karakteristieke dorpen: Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. De gemeente wordt gekenmerkt door een grote rijkdom aan groen, variërend van de bossen op de Heuvelrug tot de uiterwaarden bij de Kromme Rijn. Er zijn daarbij veel historische landgoederen en buitenplaatsen te vinden.

Gemeente heeft maar liefst 517 rijksmonumenten en ongeveer 540 gemeentelijke monumenten. De historische kern van Amerongen en het dorp Rijsenburg zijn door het rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het tuindorp Maarn is ook beschermd, maar dan op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Het doel van deze bescherming is het behoud van het bijzondere historische karakter van deze kernen. Wilt u weten of u in een monument woont?

Villa Nelly in Driebergen-Rijsenburg
Villa Nelly in Driebergen-Rijsenburg
Ton van Wijngaarden
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent 4 beschermde gezichten:

Monumentenzorg Utrechtse Heuvelrug

Monumentenzorg en Archeologie is binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ondergebracht in het cluster Natuur, Landschap en Cultuurhistorie. Het cluster werkt actief aan een goede zorg voor zowel de boven- als ondergrondse monumenten. Wilt u meer informatie over het gemeentelijke monumentenbeleid?

Hoofdgebouw buitenplaats Broekhuizen - fotograaf hollandfoto
Hoofdgebouw buitenplaats Broekhuizen
hollandfoto

Historische landgoederen en buitenplaatsen

Ontwikkelingen op historische landgoederen of buitenplaatsen vereisen maatwerk, gezien de hoge cultuurhistorische waarde en de diversiteit van de verschillende complexen: elk landgoed, elke buitenplaats is uniek. Voor meer informatie over historische landgoederen en buitenplaatsen of vragen over onderhoud, restauratie en/of planontwikkelingen op deze complexen kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor historische buitenplaatsen via telefoonnummer 0343 - 565600.

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is rijk aan monumenten. De gemeente hecht veel waarde aan haar monumenten, die een belangrijk deel van haar historie vertellen. Om de gemeentelijke monumenten meer onder de aandacht te brengen is een speciaal schildje ontworpen. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een monumentenschildje aanvragen via info@heuvelrug.nl of 0343 - 565600.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hecht veel waarde aan haar monumenten en wil graag dat deze behouden kunnen blijven voor toekomstige generaties. Vanwege hun karakteristieke verschijningsvorm en historie zijn monumenten in trek en geliefd als woning. In de loop der tijd zijn de wensen van gebruikers van historische panden echter veranderd. Bewoners willen graag dat hun huis efficiënt verwarmd kan worden, meer comfort biedt en energiezuiniger is. Belangrijke factor daarbij is dat het Rijk heeft besloten dat in 2050 ieder huis van het aardgas af moet zijn. 

Een monument verduurzamen is maatwerk. Belangrijk is dat duurzaamheidsmaatregelen doordacht worden toegepast in een historisch pand; er moet oog zijn voor cultuurhistorische waarden. Ook mogen er geen bouwfysische problemen ontstaan, zoals rottende balkkoppen en te vochtige binnenruimten. Deze kunnen ernstige schade opleveren voor het gebouw.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een brochure ontwikkeld om monumenteneigenaren op weg te helpen met het verduurzamen van hun monument. De gemeente heeft onlangs het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen aangepast waardoor dit voor bepaalde monumenten onder voorwaarden vergunningvrij kan worden uitgevoerd. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Poortgebouw Leersum
Poortgebouw Leersum
Restauratiefonds

Richtlijnen bouwen en herstellen monumenten

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor wijzigingen, restauratie of groot onderhoud aan een monument is een vergunning nodig. Bij de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente of voldoende rekening wordt gehouden met de monumentale waarde. Bijvoorbeeld of historische onderdelen behouden worden en of gebruik wordt gemaakt van originele materialen? Voor gewoon, kleinschalig onderhoud, waarbij materiaalgebruik, kleur, vormgeving en detaillering hetzelfde blijven, is in principe geen vergunning nodig.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Utrechtse Heuvelrug

De bewoningsgeschiedenis van het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug gaat terug tot circa 12.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van met name de flanken van de Heuvelrug hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Binnen de gemeente zijn bewoningssporen uit alle archeologische perioden aanwezig. Dit alles maakt de Utrechtse Heuvelrug een archeologisch zeer rijke regio. Kenmerkend voor onze gemeente is de rijkdom aan grafheuvels en celtic fields.

Naar boven