U bent hier

Monument gemeente Utrechtse Heuvelrug
In uw regio:

Utrechtse Heuvelrug

484 rijksmonumenten

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Tel. (0343) 565600
www.heuvelrug.nl

In uw regio:

Utrechtse Heuvelrug

484 rijksmonumenten

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Tel. (0343) 565600
www.heuvelrug.nl

Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2006 ontstaan en bestaat uit de dorpen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. De gemeente wordt gekenmerkt door een grote rijkdom aan groen, variërend van de bossen op de Heuvelrug tot de uiterwaarden bij de Kromme Rijn.

Monumenten

Ook is de Utrechtse Heuvelrug rijk aan monumenten. Karakteristiek zijn de historische landgoederen en buitenplaatsen, die vooral in het lint van de Stichtse Lustwarande (een doorlopende strook van landgoederen en buitenplaatsen van De Bilt tot aan Rhenen) en langs de Langbroeker Wetering zijn aan te treffen. Voorbeelden zijn Kasteel Amerongen en Zuylestein met een formele tuinaanleg, het landgoed Broekhuizen met één van de eerste landschapsparken van Nederland, Huis Doorn met eveneens een landschapspark, het Huis te Maarn met een geometrische tuinaanleg en het Berghuisje met een bijzondere alpenweide in Zwitserse stijl.
 
Naast deze complexen, die soms een enorm grondgebied beslaan, is in de gemeente ook een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle boerderijen aan te treffen, dikwijls nog compleet met hun streekeigen bijgebouwen, zoals bakhuisjes, stallen en hooibergen. Ook de dorpen zelf hebben veel te bieden op het gebied van monumenten. Zo hebben Amerongen en de kern Rijsenburg een beschermd dorpsgezicht en geniet het nog steeds zeer groene tuindorp Maarn bescherming. Voorts hebben de diverse dorpen een veelvoud aan monumenten, variërend van luxe villa’s en herenhuizen tot arbeiderswoningen, tabaksschuren en dorpspompen.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De bewoningsgeschiedenis van het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug gaat terug tot circa 12.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van met name de flanken van de Heuvelrug hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Binnen de gemeente zijn bewoningssporen uit alle archeologische perioden aanwezig. Dit alles maakt de Utrechtse Heuvelrug een archeologisch zeer rijke regio. Kenmerkend voor onze gemeente is de rijkdom aan grafheuvels en celtic fields.
 
Monumentenzorg en Archeologie is binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ondergebracht in het cluster Natuur, Landschap en Cultuurhistorie. Het cluster werkt actief aan een goede zorg voor zowel de boven- als ondergrondse monumenten.

Omgevingsvergunning
Wilt u een gemeentelijk of rijksmonument in enig opzicht wijzigen, dan heeft u hiervoor een monumentenvergunning nodig. Een vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente. U kunt hiertoe contact opnemen met onze adviseur bij het cluster Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, te bereiken via telefoonnummer 0343 – 565 743.
 
Historische buitenplaatsen en landgoederen
Heeft u specifiek vragen over beschermde historische buitenplaatsen en landgoederen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon historische buitenplaatsen via telefoonnummer 0343 – 565 848.
 
Monumentenbeleid
Wilt u meer weten over monumentenbeleid, dan kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseurs, via telefoonnummer 0343 – 565 822 of 0343 – 565 848.
 
Archeologie
Bij bouwwerkzaamheden wordt dikwijls ook de bodem beroerd. Het kan zijn dat voor deze werkzaamheden ook een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Meer informatie over de noodzaak van een archeologisch onderzoek en over archeologisch beleid kunt u verkrijgen via onze gemeentelijk archeoloog, te bereiken via telefoonnummer 0343 – 565 706.

Contactgegevens

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Bosstraat 1 Driebergen

Postbus 200
3940 AE Doorn