't Haventje, Domburg

Inleiding

Solitair op de top van een duin gelegen villa, rond 1920 gebouwd onder invloed van Interbellum-architectuur.

Omschrijving

Villa met rechthoekige plattegrond met enkele uitbouwtjes, twee bouwlagen hoog met schilddak en een kleine dwarskap.

Opgetrokken uit roodbruine baksteen. Vrijwel alle vensters zijn houten vensters met draairamen met roedenverdeling en houten paneelluiken; overhangende gootlijsten; alle vensters op de verdieping bevinden zich tegen de overhangende gootlijst. De zuidwestgevel is voorzien van een ingangsportiek met gemetselde, getoogde boog, houten voordeur met zijlichten; aan weerszijden van de portiek een klein venster. Links aan de gevel een uitbouw met de noordwestelijke zij-ingang; klein venster. De verdieping van de zuidwestgevel bezit drie vensters (twee grote en een kleine). De noordwestgevel bevat rechts op de begane grond een entree-uitbouwtje met lessenaarsdak, gedeeltelijk overhangend en gesteund door twee houten pilaren; naam "'t Haventje" op gootlijst van lessenaarsdak; vernieuwde houten deur. Iets rechts van het midden een risaliet met topgevel met houten beschot, en met kleine dwarskap; op de begane grond en de verdieping gekoppelde draairamen, kelderraam. Linker geveldeel voorzien van een gekoppeld draairaam op begane grond.

De noordoost gevel op begane grond voorzien van drievlaks erkeruitbouw met vier gekoppelde vensters, plat dak en daklijst. Op de verdieping twee stel gekoppelde draairamen.

De zuidoostgevel met rechts houten balkon met houten borstwering op houten pilaren; daaronder een gedeeltelijk ommuurd terras met openslaande deuren met glasruiten en houten paneelluiken.

Links drievlaks erkeruitbouw met drie vensters, plat dak en daklijst; klein venster. Op de verdieping een gekoppeld draairaam en balkondeuren met luiken; gemetselde schoorsteen.

Het schilddak, het dwarskapje en het lessenaarsdakje zijn gedekt met rode tuile du nord pannen en voorzien van houten windrekken.

Waardering

Villa van cultuurhistorische waarde, van ensemblewaarde en van waarde vanwege de gaafheid.

Locatie

Rijksmonument nummer
508068
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Burgemeester van Teylingenpark 18 4357 AX Domburg Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
K 107 Domburg
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1920 1920 vervaardiging
Naar boven