U bent hier

Alles over

Monumentale interieurs

Aanpassen van uw interieur

Een nieuwe inrichting

Wilt u het interieur van uw monument veranderen of restaureren? Probeer zoveel mogelijk waardevolle interieuronderdelen of structuren te behouden. U bent immers in de rijke historie van het pand maar voor beperkte tijd eigenaar van het monument.
Het behouden van het oorspronkelijke interieur bij nieuwe wensen kan door zoveel mogelijk te werken met: 

 • omkeerbare aanpassingen, zoals voorzetwanden en opdekvloeren, zodat u eventueel nog terug kunt naar de oude situatie
 • de juiste deskundigen; maak samen een plan

Op deze pagina leest u waar nog meer rekening mee te houden bij aanpassingen aan uw interieur. Neem in ieder geval zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente. Zij vertellen u wat mag en kan.

Laat uw interieur waarderen

Om te voorkomen dat u ongewenste waardevolle onderdelen verwijdert, kunt u uw interieur het beste laten waarderen. De bijzondere en beschermde elementen worden op die manier inzichtelijk gemaakt. Hoe een waardering in zijn werk gaat, leest u via de link hieronder. 

Vergunning nodig?

In een rijksmonument zijn ook vaste interieuronderdelen beschermd. Welke regels en wetgeving in uw geval van toepassing zijn hangt voornamelijk af van het soort monument, de locatie, de aard van de ingreep en de omvang. Voor aanpassingen aan bijvoorbeeld monumentale stucplafonds of historische wandbekleding, hebt u dan een omgevingsvergunning nodig. Dit wil overigens niet zeggen dat er niets mogelijk is. De gemeente of een interieurarchitect kan met u meedenken over geschikte aanpassingen; neem hiervoor in een vroeg stadium contact op.

Interieur en herbestemming

Er zijn bij een herbestemmingsproject verschillende manieren om om te gaan met het interieur. In volgorde van veel behoud naar veel vernieuwing:

 • Bewaren van een compleet interieur inclusief objecten, door er een museum van te maken
 • Behoud van de ruimten en de afwerking ervan, exclusief de objecten
 • Behoud van de structuur waarin nieuwe zelfstandige bouweenheden worden geplaatst
 • Behoud van de structuur, maar de afwerking ervan wordt weggehaald

Naast deze 4 mogelijkheden waarin op verschillende manieren wordt omgegaan met het interieur, kan het ook nog zo zijn dat het exterieur en het interieur helemaal losgelaten worden, zowel structureel als visueel. De indeling van de binnenzijde is op z’n minst net zo bepalend voor het succes van een gebouw als de bouwkundige structuur, de buitenzijde en de locatie”.

Praktische tips

Of het nu gaat om een restauratiewens of wens tot aanpassing van uw interieur: het proces (de stappen) komen grotendeels overeen. Het meeste werk zit in het vooronderzoek en voorbereiding.

 • Raadpleeg de uitvoeringsrichtlijnen.
 • Vraag andere monumenteigenaren naar hun ervaringen.
 • Vraag uw architect om een digitale impressie nog voor u definitief besluit om een aanpassing te doen.
 • Maak geen natte ruimten zoals een douche of water- en afvoerleidingen boven waardevolle interieurelementen zoals stucplafonds.
 • Bewaar gedemonteerde onderdelen altijd, zodat ze door toekomstige generaties kunnen worden teruggeplaatst.