U bent hier

Monument gemeente Schiedam
In uw regio:

Schiedam

236 rijksmonumenten

Gemeente Schiedam
www.schiedam.nl

In uw regio:

Schiedam

236 rijksmonumenten

Gemeente Schiedam
www.schiedam.nl

Schiedam

Schiedam is een echte oud-Hollandse stad met haar prachtig bewaard gebleven historische stadshart. De stad is vooral bekend dankzij de jeneverindustrie. De vijf hoogste molens van de wereld, monumentale pakhuizen, branderijen en karakteristieke havens laten de jeneverhistorie herleven. Maar Schiedam biedt nog veel meer. Schitterend kerken, het stadhuis, tal van woningen en gebouwen van de architect Piet Sanders, een fraai gerestaureerd Sint Jacobsgasthuis, waarin het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest. Kortom, Schiedam is voor velen een ontdekking.

Monumenten

In totaal hebben in Schiedam ruim 400 objecten een beschermde status. Naast de monumenten in de binnenstad bevindt een aantal beschermde monumenten zich in de historische kern van Kethel, een dorp dat in 1948 door Schiedam is geannexeerd. Schiedam bezit 172 rijksmonumenten, die dateren van voor 1850. In 2002 zijn daaraan nog eens 52 rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 toegevoegd. Een groot deel van het centrum van de stad is formeel aangewezen als beschermd stadsgezicht. Schiedam heeft naast de rijksmonumenten ruim 200 objecten als gemeentelijk monument aangewezen. Dit betreft met name die panden die van lokaal belang zijn en ondersteunend voor de geschiedenis van Schiedam.

Het Schiedams Restauratiefonds

Ook het onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten wil de Gemeente Schiedam stimuleren. Als eigenaar van een gemeentelijk monument in Schiedam kunt u een restauratie mogelijk via een Schiedam Restauratiefonds-hypotheek laagrentend financieren bij het Restauratiefonds. Het rentepercentage van de lening ligt ongeveer 5% beneden de geldende marktrente (hypotheekrente) met een bodem van 1,5%. Het maximum van de Restauratiefondslening is € 90.000,- per pand.

Contactgegevens

Gemeente Schiedam
Cluster Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Ruimtelijk Gebruik

Postbus 1501
3100 EA  Schiedam