U bent hier

Monument gemeente Hoorn
In uw regio:

Hoorn

378 rijksmonumenten

Gemeente Hoorn
Tel. 0229 252200
www.hoorn.nl

In uw regio:

Hoorn

378 rijksmonumenten

Gemeente Hoorn
Tel. 0229 252200
www.hoorn.nl

Hoorn

Hoorn, stad van monumenten, stad vol monumenten. Wie door de Hoornse binnenstad loopt, ziet dat van elke drie panden er gemiddeld twee van historische waarde zijn. Op de huidige stadsplattegrond kun je zonder enig probleem de uit circa 1630 daterende kaart van de beroemde Amsterdamse kaartenmaker Joan Blaeu projecteren. De straten- en stegenpatronen en zelfs de glopjes zijn er bijna een op een op terug te vinden. Als de structuurplannen van de jaren zestig van de vorige eeuw door waren gegaan dan was dit voor een groot deel verdwenen. Hele buurten zouden zijn afgebroken en dwars door de binnenstad zou een nieuwe weg liggen. Gelukkig is dit niet doorgegaan en vinden we de zeventiende eeuwse stadsplattegrond nog steeds in het straatbeeld terug.

Partners

Hoorn mag zich dan ook gelukkig prijzen met een aantal partners met oog voor de historische waarde van de stad. Zo kennen we een zeer grote historische vereniging, een actieve stichting stadsherstel en een belangrijke landelijk opererende eigenaar van historisch erfgoed. Ook de grootste plaatselijke woningcorporatie is zich de laatste jaren meer en meer gaan toeleggen op de restauratie en herbestemming van historische gebouwen. Het leek de gemeente Hoorn dan ook een goed idee om dit katern van het blad Monumenten gezamenlijk met onze partners te maken. Als wethouder van Cultuur, Monumentenzorg en Archeologie vind ik het geweldig dat er in Hoorn  zo’n groot draagvlak is voor de monumentenzorg. Het resultaat van alle restauratie-inspanningen kunt u bij een bezoek aan Hoorn zelf aanschouwen. Want… Hoorn moet je zien!

Monumenten

Hoorn heeft één van de oudste aangewezen beschermde stadsgezichten van ons land. In 1970 werd het oostelijk deel van de stad aangewezen tot beschermd stadsgezicht, in 1998 volgde het westelijk stadsdeel. Het beschermde gebied omvat nu de gehele historische binnenstad. In de binnenstad staan ongeveer 2.700 panden, waaronder 360 rijks- en 120 gemeentelijke monumenten. De binnenstad heeft ook een provinciaal monument: de Westfriese Omringdijk. De gemeentelijke monumentenlijst wordt nog steeds uitgebreid. In het beschermde stadsgezicht staan ook nog circa 1.100 beeldbepalende panden. Met andere woorden, rond de 60  procent van de  panden heeft een historische status. In de voormalige gemeenten Zwaag en Blokker, die tot de gemeente Hoorn behoren, bevinden zich  nog eens 5 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument en zo’n 95 gemeentelijke monumenten.
 
Vanaf 1975 was Hoorn actief bezig met de rehabilitatie van haar binnenstad. Vele woningen zijn gerenoveerd, gebouwen zijn gerestaureerd en open gaten zijn opgevuld. Sinds 1980 heeft Hoorn een monumentenverordening en sinds 1981 een monumentencommissie. Vanaf 1976 is een afdeling Rehabilitatie - later Bureau Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, in 1994 omgezet in een Bureau Monumentenzorg, Kunst en Cultuur en in 2007 omgevormd tot het Bureau Erfgoed - actief. Doelstelling was en is de begeleiding van particulieren, instellingen en stichtingen met plannen voor renovatie, verbouw, nieuwbouw en restauratie van gebouwen. Ook neemt het bureau zelf initiatieven voor rehabilitatie c.q. restauratie van objecten, zoals de Grote Kerk, het Sint Jans Gasthuis, het voormalige politiebureau, het Sint Jozefhuis, het Sint Pietershof, het vullen van open gaten met nieuwbouwwoningen en het vervangen van slechte huizen door nieuwe woningen. De afgelopen dertig jaar zijn alle elf monumentale kerken en vijf torens minstens één keer grondig gerestaureerd.
 
De nieuwste uitdaging is de restauratie en het hergebruik van het voormalige gevangeniscomplex op het Oostereiland.

Contactgegevens

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn