U bent hier

Monument gemeente Hengelo
In uw regio:

Hengelo

77 rijksmonumenten

Gemeente Hengelo
Tel. 074-2459120
www.hengelo.nl

In uw regio:

Hengelo

77 rijksmonumenten

Gemeente Hengelo
Tel. 074-2459120
www.hengelo.nl

Hengelo

Hengelo is ontstaan bij een waterrijke plek: daar waar drie beken, de Berflobeek, de Drienerbeek en de Elsbeek, in elkaar vloeien en samen verder gaan als de berflobeek. In Hengelo lag het belang van deze beken in eerste instantie in de mogelijkheid om een versterkte graanopslag te vestigen binnen een grachtenstelsel.

Vanaf de middeleeuwen werden de beken gebruikt als energiebron door het gebruik van watermolens. Veel later is het water essentieel geweest voor de ontwikkeling van de Hengelose industrie: als onderdeel van diverse industriële processen zoals  bijvoorbeeld: wassen, oplossen, spoelen, koelen, etc.

Kenmerkend voor Hengelo nu is dat er op allelei gebied diverse monumenten aanwezig zijn: diverse panden uit de 19e eeuw, na-oorlogse bouwkunst en kunst, industrieel erfgoed en agrarisch erfgoed; kortweg voor elk wat wils.

Gemeentelijk erfgoedbeleid

Op basis van de erfgoedverordening kunnen eigenaren van een gemeentelijk monument hun vergunning aanvraag indienen.  De monumentencommissie adviseert het college bij elke aanvraag. De ambtenaar monumentenzorg voorziet u van advies en begeleidt u in het voortraject naar de vergunningaanvraag toe.
 Daarnaast is middels de verordening op het cultureel erfgoed ook een bijdrage in het onderhoud mogelijk. De bijdrage bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-
 
Per september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht. Hengelo heeft een verwachtingenkaart en nota archeologie vastgesteld. In de nieuwe bestemmingsplannen wordt archeologie nu opgenomen. Voor de bestaande bestemmingsplannen is de nota archeologie en de erfgoedverordening van toepassing. Hierin staat wanneer er onderzoek uitgevoerd moet worden. Hengelo heeft een regio archeoloog in dienst voor de vakinhoudelijke ondersteuning.

Contactgegevens

Gemeente Hengelo
Hazenweg 121
 
Contactpersoon
J.K. Stegeman