Haarlemmermeer

Fort bij Hoofddorp
36
36
62

Gemeente Haarlemmermeer
Secretaris Erfgoedcommissie (Dienstverlening/Vergunningen)
Postbus 250
2130 AG HOOFDDORP

Tel. 0900 1852
c.klein@haarlemmermeer.nl

Op 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer waardoor de gemeente nu ook buiten de Haarlemmermeerpolder ligt. De gemeente kent 31 kernen (woonplaatsen, dorpen en buurtschappen) en was sinds de oprichting in oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland. Door fusies van andere gemeenten is die positie minder prominent geworden. Naar gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, kent de gemeente ook een 15-tal oorlogsmonumenten en sinds 17 juni 2017 bevindt zich nabij Vijfhuizen het Nationaal Monument MH17.
Stoomgemaal Halfweg
Stoomgemaal in Halfweg

Erfgoedcommissie

In gemeente Haarlemmermeer adviseert de erfgoedcommissie over alles wat direct of indirect met het erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De erfgoedcommissie kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Naar boven