Eemsdelta

Hangende keukens
Hangende Keukens – Appingedam
Credit
Gemeente Eemsdelta
397
397

Gemeente Eemsdelta
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam
Postbus 15
9900 AA Appingedam
www.eemsdelta.nl
gemeente@eemsdelta.nl
140596

Eemsdelta is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond op 1 januari 2021 na een fusie van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De gemeente bestaat uit 32 woonkernen.

Monumenten

De gemeente Eemsdelta kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beschermde gebieden. Wilt u weten of u in een beschermd pand of gebied woont? 

2.	Gemeentelijk monument Stationsweg 10 te Stedum (voormalig gemeentehuis gemeente Stedum, zodanig in gebruik van 1926-1990
Gemeentelijk monument Stationsweg 10 te Stedum (voormalig gemeentehuis gemeente Stedum, zodanig in gebruik van 1926-1990
Gemeente Eemsdelta

Monumentenzorg Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag.

Erfgoedloket Groningen

Heeft u vragen over onderhoud en restauratie, financiering en subsidies of duurzaamheid en herbestemming van en/of aan uw monument? Het Erfgoedloket Groningen is het kosteloze informatie- en steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden aan monumenteneigenaars met mijnbouwschade en geven ondersteuning en advies als het gaat om vragen over schadeherstel en versterking.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De gemeente Eemsdelta vindt duurzaamheid en energie(transitie) belangrijk. Het gebruik van fossiele energie leidt tot CO2-uitstoot waardoor de aarde opwarmt. Eemsdelta moet en wil bijdragen aan de oplossing van dat probleem. Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen. Het energieloket van de gemeente Eemsdelta geeft gratis en onafhankelijk advies over energiebesparing en energieopwekking in jouw eigen woning.

In de gemeente Eemsdelta, in het dorp Middelstum, staat een duurzame demowoning 'Energiehuis Eemsdelta'. In deze woning kun je zien hoe je een woning kunt verduurzamen en aardgasvrij maken. Daarnaast kun je er terecht voor informatie over subsidies en leningen voor energiebesparing en duurzaamheid.

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Gemeentelijk monument Eenumerweg 3 in Zeerijp, boerderij uit 1663
Gemeentelijk monument Eenumerweg 3 in Zeerijp, boerderij uit 1663
Gemeente Eemsdelta

Subsidie onderhoud karakteristieke panden (SOK)

De gemeente Provincie Groningen stelt een subsidie beschikbaar voor eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied.

De subsidie kan aangevraagd worden voor regulier onderhoud. Hieronder worden verstaan: 

  • schilderwerkzaamheden, voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of vervangende dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
  • de werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
  • onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. Voor boerderijen met een agrarische en/of industriële bestemming bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Groot onderhoud Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De Provincie Groningen stelt een subsidie beschikbaar voor het groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie. 

Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten. Buiten het aardbevingsgebied komen rijksmonumenten of zelfstandig bouwkundige eenheden van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie wanneer ze voor minder dan 50% voor bewoning gebruikt worden. 

De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is voor gebouwde rijksmonumenten minstens € 35.000. Voor groene rijksmonumenten geldt een minimum van € 20.000,- subsidiabele restauratiekosten. Voor luidklokken en uurwerken geldt een minimum subsidiabele restauratiekosten van € 5.000,-.

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale woonhuizen in de aardbevingsgemeenten. Het maximumbedrag aan subsidiabele kosten bedraagt € 35.000 per rijksmonument of zelfstandige bouwkundige eenheid van een rijksmonument. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 24.500. Voor energiebesparende maatregelen is de subsidie maximaal € 1.000. Voor vervangende dakbedekking bedraagt de vergoeding maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta is op 1 januari 2021 ontstaan na een fusie tussen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

De rust, de natuurpracht en de weidsheid van het landschap kenmerken het gebied van Eemsdelta. De Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed) is een prachtplek boordevol cultuur en recreatie. Het rijke bezit aan cultuurhistorisch erfgoed weerspiegelt zich in het landschap, maar ook in de karakteristieke dorpen en steden met een eigen identiteit. De eigenheid van Appingedam schuilt vooral in de historische binnenstad (beschermd stadsgezicht), de ligging aan het Damsterdiep en de kleinschalige en compacte bebouwing. Het landschap van Delfzijl met een unieke ligging aan de Eems, wordt vooral gekarakteriseerd door uitgestrekte akkers in het noorden en zuiden, en door de haven met de bijbehorende industrie rond Delfzijl. De ruimte, de puurheid, het weidse landschap met statige herenhuizen, authentieke molens en oude middeleeuwse kerken karakteriseren het landschap van Loppersum.

Naar boven