Eemnes

Zicht op Eemnes - Gouwenaar
Zicht op Eemnes
Credit
Wikimedia commons - Gouwenaar
43
43
33

Gemeente Eemnes
Bezoekadres: BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Postadres: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
www.eemnes.nl
14035
info@eemnes.nl

Eemnes is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. Eemnes bestaat vanouds uit twee delen: Eemnes-Binnen, dat vooral bestaat uit een aantal boerderijen langs de Wakkerendijk, en het iets noordelijker gelegen Eemnes-Buiten (tegenwoordig vaak afgekort tot Eemnes) waar enkele forse nieuwbouwwijken zijn neergezet. In Eemnes-Buiten staat nog een aantal oude huisjes van de vroegere dorpskern, en een klein oud raadhuis aan de Wakkerendijk dat nu in gebruik is als restaurant Het Oude Raadhuis. De naam Eemnes is een samentrekking van 'eem' (rivier) en het historische Nederlandse woord 'nes' (landtong). De naam wordt al in een oorkonde uit 1269 gebruikt.

Monumenten

Eemnes heeft rijksmonumentengemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. 

Eemnes Wakkerendijk 120 - Atsje
Eemnes Wakkerendijk 120
Wikimedia Commons - Atsje
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Eemnes kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Eemnes - Buiten. De bescherming betreft de oude dorpskern van Eemnes - Buiten rond de Nederlands Hervormde kerk.

Monumentenzorg Eemnes

De gemeente Eemnes zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Eemnes zet zich in om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor is Energie Coöperatie Eemnes opgericht. Energie Coöperatie Eemnes, of EemnesEnergie, wil samen met de inwoners van Eemnes, dus bewoners en bedrijven, actief bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente. 

Eemnes is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket U kunt hier digitaal of telefonisch terecht voor kosteloos, onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning. Denk aan het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of het kopen van een warmtepomp. Het loket is goed bekend met de markt. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Eemnes

Het huidige Eemnes was in de 12de een moerassig gebied aan de monding van de Eem. Tijdens een stormvloed in 1170 is er een gat geslagen in de veen rug tussen Staveren en Enkhuizen. Daardoor kon toen het water uit Midden Nederland makkelijker wegstromen naar de Waddenzee. Vanaf dat moment begon men aan de ontginning van het Eemnesser grondgebied. Rond 1200 ontstond aan de oostoever van de Eem, waar nu Eembrugge ligt, het dorp Ter Eem, versterkt met een kasteel. Het oudste document waarin de naam Eemnes is teruggevonden, dateert van het jaar 1269.

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Eemnes

Naar boven