Doesburg

Doesburg, stadszicht vanaf het fietspad bij de Koldeweij - Michielverbeek
Doesburg, stadszicht vanaf het fietspad bij de Koldeweij
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek.jpg
158
158
243

Gemeente Doesburg
Bezoekadres: Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH Doesburg
postadres: Postbus 100, 6980 AC Doesburg
www.doesburg.nl
Telefoon: 0313 - 481313
info@doesburg.nl

Doesburg is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De stad is gelegen langs de Gelderse IJssel en de Oude IJssel. Van oorsprong is Doesburg een Hanzestad. In de stad zijn nog veel monumenten te vinden die aan dit verleden herinneren.

Monumenten

Doesburg is rijk aan prachtige monumenten. De stad kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij is de binnenstad van Doesburg een door het rijk aangewezen beschermd stadsgezicht

Roggestraat 2 rijksmonument te Doesburg
Roggestraat 2 rijksmonument te Doesburg
Gemeente Doesburg

Monumentenzorg Doesburg

De gemeente Doesburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Monumentenschildjes Doesburg

Monumentenschildje

Gemeente Doesburg beschikt over een eigen gemeentelijke monumenten schildje die eenmalig gratis wordt aangeboden aan de eigenaar van het monument. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Naast een eigen bordje voor gemeentelijke monumenten is er ook een bordje voor rijksmonumenten. Deze wordt verstrekt via de Monumentenvereniging.

Rijksmonument aan de Koepoortstraat 29-31 te Doesburg
Rijksmonument aan de Koepoortstraat 29-31 te Doesburg
Gemeente Doesburg
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Doesburg wil monumenteigenaren stimuleren en ook helpen, ontzorgen met het verduurzamen of energiezuiniger maken van hun monumentale woning. Het verduurzamen van monumenten en het doen van aanpassingen binnen het beschermde stadsgezicht vraagt vaak om een andere benadering en specialistische kennis. bij het Regionaal Energieloket kunt u terecht voor tips en advies.

Op de website van de gemeente vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over het verduurzamen van monumenten. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar duurzaam@doesburg.nl.

Bekijk ook De groene gids “Na-isolatie van historische woonhuizen” om de mogelijkheden voor uw monument in kaart te brengen of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Linies te Doesburg
Linies te Doesburg
Gemeente Doesburg

Financiering en subsidie

De provincie Gelderland en de gemeente Doesburg vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen toekomstbestendig zijn. Daarom bieden de provincie en de gemeente u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor verbetering van uw woning. Dit heet: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u ook gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Heeft u een gemeentelijk monument dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

De Rijksdienst Voor Ondernemen Nederland (RVO) stelt de ISDE subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van woningen. Mogelijk komen ook uw verduurzamingsplannen hiervoor in aanmerking. 

Afbeelding
Toolbox

Financiering onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en gaat u kosten maken voor het restaureren van uw pand? Dan kunt u gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening, de Cultuurfonds-hypotheek of Gelders Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Twee rijksmonumenten aan de Burgemeester Flugi van Aspermontlaan
Twee rijksmonumenten aan de Burgemeester Flugi van Aspermontlaan
Gemeente Doesburg
Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Doesburg rond ca. 1654 door N. Geelkercken
Doesburg rond ca. 1654
N. Geelkercken

Geschiedenis Doesburg

Al in 1237 ontving  Doesburg stadsrechten. Doesburg werd versterkt met verdedigingswerken en de stad kreeg vier toegangspoorten: Veerpoort, Koepoort, Meipoort en Ooipoort. Vanaf de vijftiende eeuw trad er een terugval op. De stad werd minder belangrijk. In 1701 ontwikkelde Menno van Coehoorn een plan om ten oosten van de stad een sterke verdedigingslinie aan te leggen. Hiervan is een groot deel bewaard gebleven en kennen we als de Hoge en de Lage Linie. En binnen deze linies ligt de historische binnenstad die geroemd wordt om het monumentale karakter. 

Rijksmonumenten in de gemeente Doesburg

Naar boven