Financieringsmogelijkheden rijksmonumenten

Er zijn verschillende leningen en subsidies beschikbaar voor eigenaren van rijksmonumenten. Deze pagina geeft inzicht in de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw monument. Dit kan een laagrentende lening of een subsidie zijn die u aan kunt vragen bij het Nationaal Restauratiefonds of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Afbeelding
Onderzoek

Voor wie is deze check?

De check is voor particuliere of zakelijke eigenaren van een rijksmonument en is niet bestemd voor decentrale overheden en aangewezen organisaties voor monumentenbehoud. Voor hen gelden namelijk specifieke bepalingen. 

Afbeelding
Stadsaanzicht

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie, leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Voor bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden deze subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

U komt in aanmerking als:

 • U in een rijksmonument woont.
 • U gaat beginnen met restauratie, onderhoud, herbestemmen of verduurzamen.*

*Voor leningen en subsidies voor monumenten is restauratie en/of verduurzaming de grondslag, ook dient u de aanvraag te doen voor u gestart bent met de werkzaamheden. 

Afbeelding
Restauratie

Instandhoudingssubsidie

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

U komt in aanmerking als:

 • Als u eigenaar bent van een rijksmonument en/of erin woont.
 • Uw monument een museum, kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren is.
 • U gaat beginnen met restauratie, onderhoud, herbestemmen of verduurzamen.*

*Voor leningen en subsidies voor monumenten is restauratie en/of verduurzaming de grondslag, ook dient u de aanvraag te doen voor u gestart bent met de werkzaamheden. 

Afbeelding
Herbestemming

Herbestemmingssubsidie

Gaat u het rijksmonument een nieuwe bestemming geven? Er bestaan landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderszoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand. 

U komt in aanmerking als:

 • Als u eigenaar bent van een rijksmonument en/of erin woont.
 • U gaat beginnen met restauratie, onderhoud, herbestemmen of verduurzamen.
 • U voor de aanvraag nog niet gestart bent met werkzaamheden.
Afbeelding
Financiering

Lenen tegen lage rente

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren en/of verduurzamen of een nieuwe bestemming gaat geven, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. 

U komt in aanmerking als:

 • Als u eigenaar bent van een rijksmonument en/of erin woont.
 • U voor de aanvraag nog niet gestart bent met werkzaamheden zoals restauratie, onderhoud, herbestemmen of verduurzamen.
Afbeelding
Wederopbouw

Mogelijkheden overige monumenten

Is uw monument geen rijksmonument maar een gemeentelijk of provinciaal monument, of bevindt het pand zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Er is geen rijkssubsidie voor deze monumentenstatus, maar er zijn wel andere opties die wij hieronder noemen. Uw gemeente kan u vertellen welke status uw pand heeft. 

 • Lenen tegen lage rente

  In veel provincies en gemeenten is via het Restauratiefonds financiering tegen lage rente beschikbaar. Het Restauratiefonds heeft ook voor gemeentelijke- en provinciale monumenten leningen voor restauratie, verduurzaming en herbestemming.

 • Provinciale of gemeentelijke subsidie

  Mogelijk is er provinciale of gemeentelijke subsidie beschikbaar. Uw gemeente kan u vertellen welke status uw pand heeft en kan u informeren over lokale subsidiemogelijkheden. 

 • Herbestemmingssubsidie

  Gaat u het monument een nieuwe bestemming geven? Er bestaan landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderszoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand. 

Naar boven