Vocht: wat zijn de belangrijkste adviezen voor eigenaren

In Nederland komt in veel gebouwen een vorm van vochtoverlast voor, met name in monumentale, oudere gebouwen. De aanpak van vochtproblemen in monumenten is daarom belangrijk, niet alleen voor het binnenklimaat, maar ook voor het behoud van ons erfgoed.

Afbeelding
Uitvoering

De aanpak van vochtproblemen

Een deel van de oorzaken van een vochtig binnenklimaat ligt binnen de directe invloedsfeer van de bewoners. Soms ligt de oorzaak van een ongezond binnenklimaat echter buiten de directe invloed van de bewoners. Het betreft dan bouwkundige oorzaken die het binnenklimaat nadelig beïnvloeden. Bij optrekkend vocht wordt dan al snel gedacht aan het injecteren van de constructie zodat er een horizontaal vochtscherm in de constructie ontstaat. Bij doorslaand vocht wordt vaak gedacht dat hydrofoberen de oplossing is.

Meer over vochtproblemen op de website van Bewoond Bewaar

Afbeelding
Onderzoek

Tips en adviezen bij overstroming

 • Neem voldoende tijd om de muren te laten opdrogen; afhankelijk van de dikte van de muren kan dit tot duren tot een half jaar of nog langer
 • Loszittende pleisterlagen verwijderen om opdrogen van muren te versnellen en schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen
 • Houten plinten vervangen en nat geworden deuren op vlakke ondergrond op ventilatielatjes leggen zodat ze zo weinig mogelijk krom trekken
 • Beschadigde vloeren vervangen, met name houten vloeren maar in sommige gevallen ook tegelvloeren die losgeraakt zijn
 • Soms zijn er scheuren ontstaan of moeten mensen er alert op zijn dat deze nog kunnen ontstaan;  bij buitenmuren is vooral schade bij mergel duidelijk zichtbaar en zal men er rekening me moeten houden dat tijdens het droogproces schaaldelen nog kunnen afvallen
 • Foto’s met datum er op maken van huidige toestand zodat eventuele  vervolgschade die nog kan ontstaan aan de hand van foto’s te bewijzen is
 • Neem vrijblijvend contact op met Monumentenwacht: de monumentenwachters komen graag bij u langs en maken een opname om de schadebeelden vast te leggen en voorzien u van advies over de te nemen maatregelen
Afbeelding
Opvallen

Het binnenklimaat

Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. Het verbeteren van het binnenmilieu van woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid.

Afbeelding
Wetten

Onderhoudswijzer: vochtbelasting in buitenmuren

Een monument is net als elk ander gebouw gebaat bij een stabiel evenwicht tussen de opname en de verdamping van vocht in het muurwerk. Door bijvoorbeeld een te hoge grondwaterstand of uitgesleten pleisterwerk kan deze vochthuishouding verstoord raken. Een hoge vochtbelasting in het buitenmuurwerk van een monument kan veel schade veroorzaken, zowel buiten als binnen. Deze onderhoudswijzer gaat in op de preventieve maatregelen die u als eigenaar zelf kunt treffen om vochtschade in uw monument te voorkomen. Om schade aan het monument als gevolg van een hoge vochtbelasting te verhelpen, zijn diverse herstelwerkzaamheden mogelijk in de grond, het voegwerk en het pleisterwerk. Wanneer preventief ingrijpen ontoereikend blijkt, kan een horizontaal drainagesysteem worden aangelegd dat het overtollige grondwater via drainagebuizen afvoert. 

Aan bod komt:

 • Oorzaken en gevolgen van een te hoge vochtbelasting in de buitenmuren
 • Preventieve maatregelen ter voorkoming van vochtproblemen
 • Herstelwerkzaamheden van vochtschade aan het buitenmetselwerk
 • Aanleg van een ondergronds drainagesysteem

Ventileren, ventileren, ventileren

 • Hoe houd ik het vocht in mijn pand onder controle?

  Vocht is in een pand waarin geleefd wordt onontkoombaar en het kan funest zijn voor een monument. Wij hebben wel eens van een expert gehoord dat er drie maatregelen te nemen zijn tegen vocht in het pand, namelijk: ventileren, ventileren, ventileren. Dat klinkt flauw, maar het is echt waar! Met voldoende ventilatie in uw pand houd u het vochtprobleem onder controle. u kunt hiervoor de kanalen gebruiken die al in het pand aanwezig zijn, zoals rookkanalen of schuiframen. Maar hoe zorgt u tegelijkertijd voor een aangenaam binnenklimaat? Want we hadden net die kieren gedicht, die zorgden voor tocht en energieverlies.

  Behalve de ramen openzetten, kunt u ook voor een technische oplossing kiezen, zoals Dick Singerling bij zijn monument in Alkmaar deed. Hij koos voor een WTW-installatie.

  Welke slimme oplossingen heeft u gevonden?

Verhalen en veelgestelde vragen

Vind uw specialist tegen vocht

Zoekt u een specialist voor onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw monument? In deze gids vindt u voor elke werkzaamheid een geschikt bedrijf. 

Naar boven