U bent hier

Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Subsidie van uw provincie voor restauratie

Budget voor restauratie rijksmonumenten

U wilt uw rijksmonument restaureren? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of lening met lage rente vanuit uw provincie. Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten. Goed om te weten: provincies besteden het budget verschillend. Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten, via professionele organisaties voor monumentenbehoud (zogenoemde POM’s). Bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

Hieronder ziet u of uw provincie financieel iets voor u kan betekenen. Hebt u nog vragen? Neem contact op met uw provincie, via de gegevens op deze pagina of de provinciepagina’s.

Restauratie van woonboerderij (rijksmonument) in GroningenRestauratie van woonboerderij (rijksmonument) in GroningenCollectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Provincie Noord-Holland

Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u een overzicht vinden van alle subsidies die de provincie voor 'cultuur' beschikbaar stelt. Neem contact op met de provincie Noord-Holland voor meer informatie over de mogelijkheden. 

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent 2 subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten: subsidie Restauratie rijksmonumenten en subsidie Erfgoedlijnen. Beide subsidies zijn niet van toepassing op objecten die van oorsprong gebouwd zijn als woonhuizen. Boerderijen, landhuizen e.d. hebben van oorsprong geen woonfunctie en komen wel voor de regeling in aanmerking. Voor de Subsidie Restauratie Rijksmonumenten kunt u elk jaar van 1 december tot 1 maart van het daaropvolgende jaar indienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. 
Voor de Subsidie Erfgoedlijnen, een gesloten regeling, dient u aangesloten te zijn bij een van de erfgoedtafels. Ook kent de provincie een subsidieregeling voor herbestemming van rijksmonumenten, meer specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsvoorzieningen voor mensen met een beperking, bij plannen voor een herbestemming. Deze regeling is elk jaar geopend vanaf 1 mei tot 1 juli.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland biedt subsidie voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Daarnaast stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (lening met lage rente voor restauratie, herbestemming en/of energiebesparende voorzieningen).

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht draagt bij aan restauratieprojecten via het Fonds Erfgoedparels. Het gaat om restauraties van niet-woonhuismonumenten, zoals kerken, industrieel erfgoed, molens en historische buitenplaatsen. Publieke toegankelijkheid van het gebouw is een selectiecriterium. Meer informatie over deze subsidiemogelijkheid vindt u op de website van de provincie Utrecht.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant vermeldt op hun website geen bijzondere subsidies voor restauratie of onderhoud van rijksmonumenten. Neem voor alle zekerheid contact op met de provincie. 

Provincie Limburg

Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Het monument is een agrarische gebouw, een klooster, een molen, een kasteel, een kerk of een industrieel complex. Helaas is het subsidie-budget voor 2017-2018 al uitgeput. Hou de website in de gaten voor de mogelijkheden volgend jaar.

Provincie Friesland

Jaarlijks maakt de provincie Friesland voor de zomer de subsidieregeling voor monumenten bekend, doorgaans wordt deze opengesteld in september. Dit jaar is de subsidie van 17 t/m 24 september 2018 aan te vragen, wees er dus snel bij! De subsidie is onder andere beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken.

Provincie Overijssel

De Subsidie Restauratie Rijksmonumenten verleent subsidie voor restauratiewerkzaamheden en energiebesparende maatregelen. De regeling is in principe niet van toepassing op woonhuizen. In 2018 kon u tot 1 juni een aanvraag indienen. Hou de website van provincie Overijssel in de gaten voor de subsidiemogelijkheden volgend jaar. 

Provincie Zeeland

Zeeland heeft budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten zoals kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Woonhuizen, groene monumenten en archeologische monumenten komen niet in aanmerking voor de Subsidie restauratie rijksmonument.

Informeer bij de provincie welke mogelijkheden er in 2018 zijn. 

Provincie Groningen

Eigenaren van een rijksmonument maken aanspraak op subsidie uit het budget voor Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). De subsidie is bedoeld voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Groningen. Daarnaast kunnen particuliere eigenaren van woonhuismonumenten in de aardbevingsgemeenten aanspraak maken op subsidie voor regulier onderhoud. Neem contact op met uw provincie voor meer informatie.

Provincie Drenthe

In Drenthe kunnen eigenaren van monumentale panden, of panden die door de gemeente als 'beeldbepalend' zijn aangemerkt, subsidie aanvragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand via de subsidieregeling Subsidie karakteristiek bezit (2017-2020). Lees meer over de mogelijkheden via de link hieronder.

Provincie Flevoland

Flevoland heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. De provincie is een combinatie van nieuw en oud land, van steden en platteland. Daarbij is ze een smeltkroes van mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden. Voor vragen: info@flevoland.nl.

Andere mogelijkheden?

Weten of er nog meer mogelijkheden zijn voor financiering van uw restauratieproject? Zie:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook