U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Subsidies, regelingen en fondsen

Uw mogelijkheden

Ook de overheid is erbij gebaat dat uw monument behouden blijft. Daarom stimuleert zij planmatig en sober onderhoud. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Wellicht kunt u dan aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds. Informeer bij het Nationaal Restauratiefonds naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Zie ook Alles over Financiering onderhoud en restauratie.

Subsidies vanuit de (rijks)overheid

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u aanspraak maken op instandhoudingssubsidie of op subsidie voor herbestemming van uw monument. Daarnaast hebben provincies een eigen budget voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten (regeling loopt tot en met 2017).

Er zijn op rijksniveau geen subsidieregelingen voor beschermde stads- en dorpsgezichten en provinciale en gemeentelijke monumenten. Ook voor aanschaf van een monument zijn geen subsidies beschikbaar.

Regionale fondsen en subsidies

Een aantal provincies en gemeenten heeft een eigen fonds voor restauratie en onderhoud van provinciale of gemeentelijke monumenten. Zij werken hiervoor samen met het Nationaal Restauratiefonds.