Duurzaamheidsadvies na de Zelfscan

De Zelfscan geeft u inzicht in de mogelijkheden, voor wat betreft maatregelen én kosten. Wat is nu de volgende stap? Aan de slag gaan met verduurzamen doet u met een specifiek Duurzaamheidsadvies Monument van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur. 

Afbeelding
Financiering

Vergoeding duurzaamheidsadvies

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.000 euro. 

Afbeelding
Duurzame energie

Dit is een Duurzaamheidsadvies

Met een duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseur krijgt u een advies op maat voor uw monument. Er komt een DuMo-adviseur bij u langs voor een persoonlijk advies.

Samenwerking met het Restauratiefonds
Samen met meerdere DuMo-adviseurs biedt het Restauratiefonds u naast duurzaamheidsleningen extra ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit is mogelijk doordat het Restauratiefonds een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies vergoedt. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. 
Lees meer

Samenwerking met Stichting ERM
Naast de samenwerking met de DuMo-adviseurs is ook Stichting ERM betrokken. Zij beheren onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen en toetst ERM de adviezen steekproefsgewijs. Op deze manier zorgen alle betrokken organisaties dat u met een gerust hart uw monument verduurzaamt. 
Naar de website van ERM

Afbeelding
Inspectie

Dit zijn de DuMo-adviseurs

Black Box Operations

bbo@me.com
Werkzaam in: Zuidwest Nederland met als basis Zeeland

Duurzz

www.duurzz.nl
info@duurzz.nl
Werkzaam in: Zuid Holland, Zeeland, Brabant, daarbuiten in overleg

Erfgoed Zeeland

www.erfgoedzeeland.nl
monumentenwacht@erfgoedzeeland.nl
Werkzaam in: Zeeland

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl
tom.temmink@hetoversticht.nl
Werkzaam in: Overijssel, Drenthe, Flevoland en overig in overleg

In2Energie

www.in2energie.nl 
info@in2energie.nl
Werkzaam in: Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland

Monumenten Advies Oost

www.monumentenadvies-oost.nl
info@monumentenadvies-oost.nl
Werkzaam in: Noord en Oost Nederland

Monumentenwacht Noord-Brabant

www.mwnb.nl
info@mwnb.nl
Werkzaam in: Noord-Brabant

Monumentenwacht Zuid-Holland

www.monumentenwacht-zh.nl
secretariaat@erfgoedhuis-zh.nl
Werkzaam in: Zuid-Holland

Polderman

www.bureaupolderman.nl
info@bureaupolderman.nl
Werkzaam in: Zeeland, Zuid-Holland

Veldman Rietbroek Architecten

www.veldmanrietbroek.nl 
bureau@veldmanrietbroek.nl
Werkzaam in: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht

Walraad architecten

www.walraad.com
info@walraad.com
Werkzaam in: West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Westelijk deel Noord-Brabant)

Wieringa bouwadvies

www.wieringabouwadvies.nl
info@wieringabouwadvies.nl
Werkzaam in: met name Groningen, Drenthe en Friesland

BBN

www.bbn.nl
h.van.den.berg@bbn.nl 
Landelijk actief

BOOM

www.boomdelft.nl
info@boomdelft.nl
Landelijk actief

De Groene Grachten

www.degroenegrachten.nl
info@degroenegrachten.nl
Landelijk actief

Dijkoraad

www.dijkoraad.nl
erfgoed@dijkoraad.nl 
Landelijk actief

Helix

www.helix.nl
info@helix.nl
Landelijk actief

Lakerveld

www.lakerveld-noordeloos.nl
n.verhaar@lakerveld-noordeloos.nl of g.combrink@lakerveld-noordeloos.nl
Landelijk actief

Nibe

www.nibe.org
info@nibe.org
Landelijk actief

OOM Advies

www.oomadvies.nl
info@oomadvies.nl
Landelijk actief

Architectenbureau Vroom

www.vroomarch.nl 
info@vroomarch.nl
Landelijk actief

Afbeelding
Lijst plantoetsing

Duurzaamheid financieren

​Energiebesparende maatregelen treffen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden.

Rijksmonumenten: Duurzame Monumenten-Lening
Eigenaren of VvE’s kunnen bij het Restauratiefonds een Duurzame Monumenten-Lening afsluiten tegen een rente van minimaal 1,0% voor eigenaar-bewoners. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u met de Duurzame Monumenten-Lening kunt financieren, deze vindt u in de Maatregelenlijst op de pagina over de Duurzame Monumenten-Lening.

Voor investeringen van minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000 aan rijksmonumenten die niet geregistreerd staan als woonhuis, is er de Duurzame Monumentenplus-Lening.

Gemeentelijke monumenten: Regionale financieringen of de Monumenten-hypotheek

Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is er zowel voor eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren van gemeentelijke monumenten de Monumenten-hypotheek van het Restauratiefonds. De rente is marktconform. Deze lening kan zowel alleen of aanvullend op een laagrentende lening worden ingezet. In veel gevallen kan dit ook voor de investeringen in duurzaamheid. Minimaal 20% van de totale financiering moet te maken hebben met restauratie of monumentaal herstel. 

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.
Naar boven