U bent hier

Noordenveld

Drenthe

1380 rijksmonumenten

Provincie Drenthe
Tel:  0592 36 56 01
post@drenthe.nl
www.drenthe.nl

Drenthe

1380 rijksmonumenten

Provincie Drenthe
Tel:  0592 36 56 01
post@drenthe.nl
www.drenthe.nl

Provincie Drenthe

In Drenthe kunnen eigenaren van monumentale panden, of panden die door de gemeente als 'beeldbepalend' zijn aangemerkt, subsidie aanvragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand via de subsidieregeling Subsidie karakteristiek bezit (2017-2020). Lees meer over de mogelijkheden via de link hieronder.

Contactgegevens

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ  Assen

Contactpersoon: Dhr. J. Langeland

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Drents Monumentenfonds

Drenthe is rijk aan bijzondere gebouwen, landschappen en archeologische vondsten. Reden voor de Provincie om een eigen fonds op te richten. Eigenaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de provincie.​ Bij gebouwde monumenten is dit in de vorm van een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds.

Monumentenwacht

Instandhouding van uw bezit! Monumentenwacht Drenthe helpt u daarbij.

Erfgoed organisaties provincie Drenthe

Steunpunt Erfgoed Drenthe

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.
 

Provinciale monumenten in Drenthe

Veel informatie, waaronder alle redengevende omschrijvingen van  de Drentse provinciale monumenten, is gebundeld op een eigen site.

DrentsArchief

Het Drents Archief bewaart informatie en maakt die toegankelijk voor een breed publiek en vormt zo het geheugen van Drenthe.

 

Cultuurhistorische waardenkaart

 

Cultuurhistorische waardenkaart Drenthe

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

 

De dominee drinkt hier nu een biertje

Drenthe: Van Slag, een kerk wordt cultuurpaleis

Lees het verhaal van Henk Eggens van Van Slag