Drenthe

Drenthe
1367
1367

Provincie Drenthe
Tel:  0592 36 56 01
post@drenthe.nl
www.drenthe.nl

Contactpersoon: Dhr. J. Langeland

Drenthe is een provincie in Nederland, gelegen in het noordoosten van het land. Drenthe wordt, voor Nederlandse begrippen, al lang bewoond. Maar wie denkt dat Drenthe alleen bijzonder is vanwege de Hunebedden, die heeft het mis. In Drenthe staan meer mooie monumenten. Samen met Noord-Holland is Drenthe de enige provincie met provinciale monumenten. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen en het cultureel erfgoed beleefbaar houden.

Subsidie vanuit de provincie

In Drenthe kunnen eigenaren van monumentale panden, of panden die door de gemeente als 'beeldbepalend' zijn aangemerkt, subsidie aanvragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand via de subsidieregeling Subsidie karakteristiek bezit (2021-2024).

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Drenthe is rijk aan bijzondere gebouwen, landschappen en archeologische vondsten. Reden voor de Provincie om een eigen fonds op te richten. Eigenaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de provincie.​ Bij gebouwde monumenten is dit in de vorm van een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds.

Monumentenwacht Drenthe’

Monumentenwacht Drenthe ondersteunt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. Onze monumentenwachters verrichten onderhoudsinspecties, geven praktische adviezen en voeren waar nodig gelijk klein (nood)herstel uit. Zo helpen we om alle monumenten die Drenthe rijk is, te bewaren.

Erfgoed organisaties provincie Drenthe

Steunpunt Erfgoed Drenthe

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Website steunpunt Erfgoed Drenthe

Provinciale monumenten in Drenthe

Veel informatie, waaronder alle redengevende omschrijvingen van  de Drentse provinciale monumenten, is gebundeld op een eigen site.

Website provinciale monumenten in Drenthe

DrentsArchief

Het Drents Archief bewaart informatie en maakt die toegankelijk voor een breed publiek en vormt zo het geheugen van Drenthe.

Website Drents Archief

Cultuurhistorische waardenkaart Drenthe

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Website Cultuurhistorische waardenkaart Drenthe

Naar boven