Centraal plan, Rotterdam

Inleiding

Rechthoekig gesloten WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het noordoostelijk bouwblok vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", en gebouwd is gedurende de jaren 1932-1935.

Omschrijving

Aan de Stadhoudersweg omvat het bouwblok zeven door brede betonstenen trappen bereikbare "Haagse portieken", ieder zes woningen ontsluitend. Aan weerszijden van de portieken bevinden zich de voordeuren van de begane grond woningen. Boven de brede, gelede vensters op de begane grond bevindt zich een doorlopende smalle houten luifel. Ter hoogte van de kelderverdieping bevat de gevel per woningtravee een geleed laag strookvenster. De eerste verdieping bevat per woningtravee een breed geleed venster en boven de portieken een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de tweede en derde verdieping heeft iedere woning een ondiep balkon met stalen borstwering waarachter een venster en deur en (aansluitend) ernaast per woningtravee een breed geleed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en ijzeren reling. Aan de Statenweg bevinden zich op de begane grond winkels met ertussen twee Haagse portieken die elk zes woningen ontsluiten. Op de eerste verdieping bevinden zich brede gelede vensters en rechthoekige vensters met horizontale roedenverdeling boven de portieken. Op de tweede en derde verdieping zijn de woningen aan weerszijden van de portieken gespiegeld en hebben ieder een ondiep balkon met stalen borstwering waarachter een venster en een deur en ernaast (aansluitend) een breed venster per woningtravee. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Aansluitend aan de Statenweg bevindt zich in de Van der Meydestraat een bouwvolume van vijf bouwlagen met op de begane grond een Haagse portiek ten behoeve van zes woningen. Links hiervan bevindt zich de voordeur van de begane grond woning.

Boven de op de hoek gesitueerde winkel bevinden zich op de verdiepingen brede vensters. Links hiervan zijn de woningen aan weerszijden van de portiek gespiegeld en bevatten op de begane grond en eerste verdieping brede gelede vensters. Boven de portiek bevindt zich een rechthoekig venster. Op de tweede en derde verdieping bevindt zich in het midden per woning een ondiep balkon met een deur en venster en aan weerszijden hiervan per woning een breed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Geheel links bevindt zich nog een smalle vensteras met op de begane grond een doorgang naar het binnenterrein en op de eerste tot en met derde verdieping een klein balkon met deur. Op de vierde verdieping bevindt zich een rechthoekig venster. Het overige deel van het woonblok aan de Van der Meydestraat telt vier bouwlagen. In het midden bevindt zich een bouwdeel met zeven portieken, elk voor vier woningen. Boven de portiek bevat de gevel een verticale doorlopende vensterstrook. Verder is de gevel alternerend voorzien van twee brede en smalle rechthoekige gelede vensters. Op de bovenste verdieping bevindt zich boven de vensters per woningtravee een stalen hijsbalk. Geheel links in de Van der Meydestraat (hoek Nobelstraat) bevindt zich een bouwdeel met rechts een Haagse portiek (voor vier bovenwoningen) met aan weerszijden de voordeuren voor de begane grond woningen. Deze voordeuren worden geflankeerd door een smal rechthoekig venster (naast de portiek) en een breed geleed venster. Op de eerste tot en met derde verdieping bevinden zich brede gelede vensters. Aan de Nobelstraat omvat het bouwblok geheel links (hoek Stadhoudersweg) een bouwvolume met vijf bouwlagen. Dit bouwdeel is drie woningtraveeën breed en bevat winkels op de begane grond. Tussen de winkels bevat de gevel twee voordeuren. Rechts van de winkels bevindt zich een portiek (voor zes woningen). Boven deze portiek bevindt zich een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de eerste tot en met derde verdieping bevinden zich brede gelede vensters. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Het bouwvolume rechts in de Nobelstraat is vier bouwlagen hoog en bevat links een Haagse portiek (voor twee woningen). Rechts hiervan bevinden zich nog twee Haagse portieken, elk ten behoeve van vier woningen, geflankeerd door de voordeuren van de begane grond woningen. Boven de portieken bevinden zich smalle rechthoekige vensters. Voor het overige bevat de gevel hier brede gelede vensters. De achtergevels van het bouwblok bevatten (rechthoekige) vensters met houten kozijnen en balkons met bakstenen borstweringen. Voor het overige gelden de kenmerken zoals beschreven in de complexomschrijving.

Waardering

WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS, als noordoostelijk deel van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", gebouwd in 1932-1935 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch en wegens concentratie van voorzieningen in het ensemble, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en woningtypologische waarde.

Locatie

Rijksmonument nummer
524309
Complexnaam
Complex Centraal Plan
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Stedenbouwkundig ensemble bestaande uit een complex van vier WOONBLOKKEN, met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op de begane grond, aan het kruispunt Stadhoudersweg/Statenweg, een van de belangrijkste verkeersknooppunten in de wijk Blijdorp. Dit project, bekend als "het Centraal Plan" is gebouwd gedurende de jaren 1931-1939 naar een ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het project diende als voorbeeld voor de verder door particuliere woningbouwondernemers uitgevoerde architectonische invulling van het Uitbreidingsplan Blijdorp, ontworpen in 1929-1931 door stadsarchitect Witteveen.

N.B. De oorspronkelijke vensterkozijnen zijn veelal (in gewijzigde vorm) gerenoveerd. Glas-in-lood bovenlichten zijn nog slechts sporadisch aanwezig.

Omschrijving

Het complex omvat vier woonblokken op de hoeken van het kruispunt: één gesloten rechthoekig bouwblok aan Stadhoudersweg/Statenweg/Van der Meydestraat/Nobelstraat (NO) en drie gevarieerde bouwblokken met een opening bij de zuidelijke koppen, respectievelijk aan de Stadhoudersweg/Statenweg/Van der Meydestraat/Vroesenlaan (NW), Stadhoudersweg/Statenweg/Van Beuningenstraat/Statensingel (ZW) en Stadhoudersweg/Statenweg/Dresselhuisstraat/Statensingel (ZO). De blokken zijn aan de Statenweg en Stadhoudersweg vijf bouwlagen hoog en bevatten hier op de begane grond gedeeltelijk winkels. Aan de achterliggende zijstraten zijn de blokken vier bouwlagen (Statensingel drie) hoog en bevatten uitsluitend woningen. De begane grond woningen bestaan uit twee of drie kamers; de bovenwoningen uit drie kamers en twee kamers op de gedeelde bovenste verdieping. Soms beschikken de begane grondwoningen ook over een souterrain. Is dit niet het geval dan wordt de kelder gebruikt als gemeenschappelijke bergruimte. De blokken zijn opgetrokken in gele baksteen (met verdiept voegwerk) boven een betonstenen plint en hebben een plat dak. De gevels zijn voorzien van betonnen cordonlijsten. De dakranden zijn (oorspronkelijk) afgewerkt met betonsteen. Vensters zijn (oorspronkelijk) gevat in stalen profielen en hadden glas-in-lood bovenlichten. Gedeeltelijk zijn de vensters voorzien van betonnen onder- en bovendorpels. De woningen worden gedeeltelijk door middel van 'Haagse portieken' (met alleen een openbare trap naar de eerste verdieping) ontsloten en gedeeltelijk door middel van een gewone portiek met een doorgaande openbare trap. De portieken zijn voorzien van granito vloeren en betonstenen trappen met ijzeren trapleuningen. Voordeuren zijn van geprofileerd hout met smal verticaal kruisvenster en bovenlicht. Voor zover de blokken voorzien zijn van (gemeenschappelijke) kelders zijn deze toegankelijk door een stalen deur met traliewerk en glazen zijvenster, die zich in de portieken bevindt. De hoeken aan de kruising Statenweg/Stadhoudersweg zijn afgeschuind.

Waardering

Het stedebouwkundig ensemble het "Centraal plan", gebouwd in 1931-1939 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch is van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Flatwoning Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Van der Meydestraat 30 A 3039 TJ Rotterdam Ja
Van der Meydestraat 8 A 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 8 B 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 8 C 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 10 C 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 10 B 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 10 A 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 12 BG 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 12 01 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 12 03 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 12 02 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 14 BG 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 14 01 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 14 03 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 14 02 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 16 02 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 16 BG 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 16 03 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 16 01 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 18 C 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 18 D 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 18 B 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 18 A 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 20 D 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 20 B 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 20 A 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 20 C 3039 TH Rotterdam
Van der Meydestraat 22 B 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 22 A 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 22 D 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 22 C 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 24 A 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 24 B 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 24 C 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 24 D 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 26 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 28 B 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 28 A 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 28 D 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 28 C 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 30 B 3039 TJ Rotterdam
Van der Meydestraat 30 C 3039 TJ Rotterdam
Stadhoudersweg 99 C 3039 ED Rotterdam
Statenweg 100 3039 JK Rotterdam
Stadhoudersweg 101 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 101 D 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 101 C 3039 ED Rotterdam
Statenweg 102 D 3039 JK Rotterdam
Statenweg 102 C 3039 JK Rotterdam
Statenweg 102 B 3039 JK Rotterdam
Statenweg 102 A 3039 JK Rotterdam
Stadhoudersweg 103 A 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 103 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 103 C 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 103 D 3039 ED Rotterdam
Statenweg 104 B 3039 JK Rotterdam
Statenweg 104 A 3039 JK Rotterdam
Statenweg 104 D 3039 JK Rotterdam
Statenweg 104 C 3039 JK Rotterdam
Stadhoudersweg 105 C 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 105 D 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 105 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 105 A 3039 ED Rotterdam
Statenweg 106 D 3039 JK Rotterdam
Statenweg 106 B 3039 JK Rotterdam
Statenweg 106 A 3039 JK Rotterdam
Statenweg 106 C 3039 JK Rotterdam
Stadhoudersweg 107 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 107 D 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 107 A 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 107 C 3039 ED Rotterdam
Statenweg 108 E 3039 JK Rotterdam
Statenweg 108 C 3039 JK Rotterdam
Statenweg 108 B 3039 JK Rotterdam
Statenweg 108 A 3039 JK Rotterdam
Statenweg 108 F 3039 JK Rotterdam
Stadhoudersweg 109 A 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 109 D 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 109 C 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 109 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 111 B 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 111 A 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 111 A 04 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 111 D 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 111 C 3039 ED Rotterdam
Stadhoudersweg 113 B 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 113 C 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 113 D 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 113 A 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 115 D 3039 EE Rotterdam
Nobelstraat 115 C 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 115 B 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 115 C 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 115 A 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 115 B 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 117 D 3039 EE Rotterdam
Nobelstraat 117 C 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 117 B 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 117 A 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 117 A 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 117 C 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 117 B 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 119 A 3039 EE Rotterdam
Nobelstraat 119 A 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 119 C 3039 EE Rotterdam
Nobelstraat 119 C 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 119 B 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 119 D 3039 EE Rotterdam
Stadhoudersweg 119 B 3039 EE Rotterdam
Nobelstraat 121 B 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 121 A 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 121 B 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 121 C 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 121 A 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 121 D 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 121 C 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 123 B 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 123 A 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 123 A 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 123 C 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 123 D 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 123 B 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 125 C 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 125 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 125 B 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 125 D 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 127 A 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 127 C 03 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 127 C 02 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 127 C 3039 EG Rotterdam
Stadhoudersweg 127 B 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 127 B 3039 SM Rotterdam
Stadhoudersweg 127 A 3039 EG Rotterdam
Nobelstraat 129 C 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 129 A 02 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 129 A 03 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 129 B 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 131 03 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 131 02 3039 SM Rotterdam
Nobelstraat 131 01 3039 SM Rotterdam
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) met gedeeltelijk winkels in de plint Portiek-etagewoning
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
2284 Z 3764 A1 Rotterdam
2284 Z 3764 A10 Rotterdam
2284 Z 3764 A11 Rotterdam
2284 Z 3764 A12 Rotterdam
2284 Z 3764 A2 Rotterdam
2284 Z 3764 A3 Rotterdam
2284 Z 3764 A4 Rotterdam
2284 Z 3764 A5 Rotterdam
2284 Z 3764 A6 Rotterdam
2284 Z 3764 A7 Rotterdam
2284 Z 3764 A8 Rotterdam
2284 Z 3764 A9 Rotterdam
2285 Z 3764 A1 Rotterdam
2285 Z 3764 A10 Rotterdam
2285 Z 3764 A11 Rotterdam
2285 Z 3764 A12 Rotterdam
2285 Z 3764 A2 Rotterdam
2285 Z 3764 A3 Rotterdam
2285 Z 3764 A4 Rotterdam
2285 Z 3764 A5 Rotterdam
2285 Z 3764 A6 Rotterdam
2285 Z 3764 A7 Rotterdam
2285 Z 3764 A8 Rotterdam
2285 Z 3764 A9 Rotterdam
2286 Z 3764 A1 Rotterdam
2286 Z 3764 A10 Rotterdam
2286 Z 3764 A11 Rotterdam
2286 Z 3764 A12 Rotterdam
2286 Z 3764 A2 Rotterdam
2286 Z 3764 A3 Rotterdam
2286 Z 3764 A4 Rotterdam
2286 Z 3764 A5 Rotterdam
2286 Z 3764 A6 Rotterdam
2286 Z 3764 A7 Rotterdam
2286 Z 3764 A8 Rotterdam
2286 Z 3764 A9 Rotterdam
2287 Z 4343 A1 Rotterdam
2287 Z 4343 A2 Rotterdam
2287 Z 4343 A3 Rotterdam
2287 Z 4343 A4 Rotterdam
2288 Z 4900 A1 Rotterdam
2288 Z 4900 A2 Rotterdam
2288 Z 4900 A3 Rotterdam
2288 Z 4900 A4 Rotterdam
2289 Z 3968 A1 Rotterdam
2289 Z 3968 A2 Rotterdam
2289 Z 3968 A3 Rotterdam
2289 Z 3968 A4 Rotterdam
2974 Z 4392 A1 Rotterdam
2974 Z 4392 A2 Rotterdam
2974 Z 4392 A3 Rotterdam
2974 Z 4392 A4 Rotterdam
2975 Z 4393 A1 Rotterdam
2975 Z 4393 A2 Rotterdam
2975 Z 4393 A3 Rotterdam
2975 Z 4393 A4 Rotterdam
2976 Z 4971 A1 Rotterdam
2976 Z 4971 A10 Rotterdam
2976 Z 4971 A11 Rotterdam
2976 Z 4971 A12 Rotterdam
2976 Z 4971 A13 Rotterdam
2976 Z 4971 A14 Rotterdam
2976 Z 4971 A15 Rotterdam
2976 Z 4971 A16 Rotterdam
2976 Z 4971 A17 Rotterdam
2976 Z 4971 A18 Rotterdam
2976 Z 4971 A19 Rotterdam
2976 Z 4971 A2 Rotterdam
2976 Z 4971 A20 Rotterdam
2976 Z 4971 A3 Rotterdam
2976 Z 4971 A4 Rotterdam
2976 Z 4971 A5 Rotterdam
2976 Z 4971 A6 Rotterdam
2976 Z 4971 A7 Rotterdam
2976 Z 4971 A8 Rotterdam
2976 Z 4971 A9 Rotterdam
3048 Z 4106 A1 Rotterdam
3048 Z 4106 A10 Rotterdam
3048 Z 4106 A11 Rotterdam
3048 Z 4106 A12 Rotterdam
3048 Z 4106 A13 Rotterdam
3048 Z 4106 A14 Rotterdam
3048 Z 4106 A15 Rotterdam
3048 Z 4106 A16 Rotterdam
3048 Z 4106 A17 Rotterdam
3048 Z 4106 A18 Rotterdam
3048 Z 4106 A19 Rotterdam
3048 Z 4106 A2 Rotterdam
3048 Z 4106 A20 Rotterdam
3048 Z 4106 A21 Rotterdam
3048 Z 4106 A22 Rotterdam
3048 Z 4106 A23 Rotterdam
3048 Z 4106 A24 Rotterdam
3048 Z 4106 A25 Rotterdam
3048 Z 4106 A26 Rotterdam
3048 Z 4106 A27 Rotterdam
3048 Z 4106 A28 Rotterdam
3048 Z 4106 A29 Rotterdam
3048 Z 4106 A3 Rotterdam
3048 Z 4106 A30 Rotterdam
3048 Z 4106 A31 Rotterdam
3048 Z 4106 A32 Rotterdam
3048 Z 4106 A33 Rotterdam
3048 Z 4106 A34 Rotterdam
3048 Z 4106 A35 Rotterdam
3048 Z 4106 A36 Rotterdam
3048 Z 4106 A37 Rotterdam
3048 Z 4106 A38 Rotterdam
3048 Z 4106 A39 Rotterdam
3048 Z 4106 A4 Rotterdam
3048 Z 4106 A40 Rotterdam
3048 Z 4106 A41 Rotterdam
3048 Z 4106 A42 Rotterdam
3048 Z 4106 A43 Rotterdam
3048 Z 4106 A44 Rotterdam
3048 Z 4106 A45 Rotterdam
3048 Z 4106 A46 Rotterdam
3048 Z 4106 A47 Rotterdam
3048 Z 4106 A48 Rotterdam
3048 Z 4106 A49 Rotterdam
3048 Z 4106 A5 Rotterdam
3048 Z 4106 A50 Rotterdam
3048 Z 4106 A51 Rotterdam
3048 Z 4106 A52 Rotterdam
3048 Z 4106 A53 Rotterdam
3048 Z 4106 A54 Rotterdam
3048 Z 4106 A55 Rotterdam
3048 Z 4106 A56 Rotterdam
3048 Z 4106 A57 Rotterdam
3048 Z 4106 A58 Rotterdam
3048 Z 4106 A59 Rotterdam
3048 Z 4106 A6 Rotterdam
3048 Z 4106 A60 Rotterdam
3048 Z 4106 A61 Rotterdam
3048 Z 4106 A62 Rotterdam
3048 Z 4106 A63 Rotterdam
3048 Z 4106 A64 Rotterdam
3048 Z 4106 A65 Rotterdam
3048 Z 4106 A66 Rotterdam
3048 Z 4106 A67 Rotterdam
3048 Z 4106 A68 Rotterdam
3048 Z 4106 A69 Rotterdam
3048 Z 4106 A7 Rotterdam
3048 Z 4106 A8 Rotterdam
3048 Z 4106 A9 Rotterdam
3050 Z 4106 A1 Rotterdam
3050 Z 4106 A10 Rotterdam
3050 Z 4106 A11 Rotterdam
3050 Z 4106 A12 Rotterdam
3050 Z 4106 A13 Rotterdam
3050 Z 4106 A14 Rotterdam
3050 Z 4106 A15 Rotterdam
3050 Z 4106 A16 Rotterdam
3050 Z 4106 A17 Rotterdam
3050 Z 4106 A18 Rotterdam
3050 Z 4106 A19 Rotterdam
3050 Z 4106 A2 Rotterdam
3050 Z 4106 A20 Rotterdam
3050 Z 4106 A21 Rotterdam
3050 Z 4106 A22 Rotterdam
3050 Z 4106 A23 Rotterdam
3050 Z 4106 A24 Rotterdam
3050 Z 4106 A25 Rotterdam
3050 Z 4106 A26 Rotterdam
3050 Z 4106 A27 Rotterdam
3050 Z 4106 A28 Rotterdam
3050 Z 4106 A29 Rotterdam
3050 Z 4106 A3 Rotterdam
3050 Z 4106 A30 Rotterdam
3050 Z 4106 A31 Rotterdam
3050 Z 4106 A32 Rotterdam
3050 Z 4106 A33 Rotterdam
3050 Z 4106 A34 Rotterdam
3050 Z 4106 A35 Rotterdam
3050 Z 4106 A36 Rotterdam
3050 Z 4106 A37 Rotterdam
3050 Z 4106 A38 Rotterdam
3050 Z 4106 A39 Rotterdam
3050 Z 4106 A4 Rotterdam
3050 Z 4106 A40 Rotterdam
3050 Z 4106 A41 Rotterdam
3050 Z 4106 A42 Rotterdam
3050 Z 4106 A43 Rotterdam
3050 Z 4106 A44 Rotterdam
3050 Z 4106 A45 Rotterdam
3050 Z 4106 A46 Rotterdam
3050 Z 4106 A47 Rotterdam
3050 Z 4106 A48 Rotterdam
3050 Z 4106 A49 Rotterdam
3050 Z 4106 A5 Rotterdam
3050 Z 4106 A50 Rotterdam
3050 Z 4106 A51 Rotterdam
3050 Z 4106 A52 Rotterdam
3050 Z 4106 A53 Rotterdam
3050 Z 4106 A54 Rotterdam
3050 Z 4106 A55 Rotterdam
3050 Z 4106 A56 Rotterdam
3050 Z 4106 A57 Rotterdam
3050 Z 4106 A58 Rotterdam
3050 Z 4106 A59 Rotterdam
3050 Z 4106 A6 Rotterdam
3050 Z 4106 A60 Rotterdam
3050 Z 4106 A61 Rotterdam
3050 Z 4106 A62 Rotterdam
3050 Z 4106 A63 Rotterdam
3050 Z 4106 A64 Rotterdam
3050 Z 4106 A65 Rotterdam
3050 Z 4106 A66 Rotterdam
3050 Z 4106 A67 Rotterdam
3050 Z 4106 A68 Rotterdam
3050 Z 4106 A69 Rotterdam
3050 Z 4106 A7 Rotterdam
3050 Z 4106 A8 Rotterdam
3050 Z 4106 A9 Rotterdam
3051 Z 4106 A1 Rotterdam
3051 Z 4106 A10 Rotterdam
3051 Z 4106 A11 Rotterdam
3051 Z 4106 A12 Rotterdam
3051 Z 4106 A13 Rotterdam
3051 Z 4106 A14 Rotterdam
3051 Z 4106 A15 Rotterdam
3051 Z 4106 A16 Rotterdam
3051 Z 4106 A17 Rotterdam
3051 Z 4106 A18 Rotterdam
3051 Z 4106 A19 Rotterdam
3051 Z 4106 A2 Rotterdam
3051 Z 4106 A20 Rotterdam
3051 Z 4106 A21 Rotterdam
3051 Z 4106 A22 Rotterdam
3051 Z 4106 A23 Rotterdam
3051 Z 4106 A24 Rotterdam
3051 Z 4106 A25 Rotterdam
3051 Z 4106 A26 Rotterdam
3051 Z 4106 A27 Rotterdam
3051 Z 4106 A28 Rotterdam
3051 Z 4106 A29 Rotterdam
3051 Z 4106 A3 Rotterdam
3051 Z 4106 A30 Rotterdam
3051 Z 4106 A31 Rotterdam
3051 Z 4106 A32 Rotterdam
3051 Z 4106 A33 Rotterdam
3051 Z 4106 A34 Rotterdam
3051 Z 4106 A35 Rotterdam
3051 Z 4106 A36 Rotterdam
3051 Z 4106 A37 Rotterdam
3051 Z 4106 A38 Rotterdam
3051 Z 4106 A39 Rotterdam
3051 Z 4106 A4 Rotterdam
3051 Z 4106 A40 Rotterdam
3051 Z 4106 A41 Rotterdam
3051 Z 4106 A42 Rotterdam
3051 Z 4106 A43 Rotterdam
3051 Z 4106 A44 Rotterdam
3051 Z 4106 A45 Rotterdam
3051 Z 4106 A46 Rotterdam
3051 Z 4106 A47 Rotterdam
3051 Z 4106 A48 Rotterdam
3051 Z 4106 A49 Rotterdam
3051 Z 4106 A5 Rotterdam
3051 Z 4106 A50 Rotterdam
3051 Z 4106 A51 Rotterdam
3051 Z 4106 A52 Rotterdam
3051 Z 4106 A53 Rotterdam
3051 Z 4106 A54 Rotterdam
3051 Z 4106 A55 Rotterdam
3051 Z 4106 A56 Rotterdam
3051 Z 4106 A57 Rotterdam
3051 Z 4106 A58 Rotterdam
3051 Z 4106 A59 Rotterdam
3051 Z 4106 A6 Rotterdam
3051 Z 4106 A60 Rotterdam
3051 Z 4106 A61 Rotterdam
3051 Z 4106 A62 Rotterdam
3051 Z 4106 A63 Rotterdam
3051 Z 4106 A64 Rotterdam
3051 Z 4106 A65 Rotterdam
3051 Z 4106 A66 Rotterdam
3051 Z 4106 A67 Rotterdam
3051 Z 4106 A68 Rotterdam
3051 Z 4106 A69 Rotterdam
3051 Z 4106 A7 Rotterdam
3051 Z 4106 A8 Rotterdam
3051 Z 4106 A9 Rotterdam
3052 Z 4106 A1 Rotterdam
3052 Z 4106 A10 Rotterdam
3052 Z 4106 A11 Rotterdam
3052 Z 4106 A12 Rotterdam
3052 Z 4106 A13 Rotterdam
3052 Z 4106 A14 Rotterdam
3052 Z 4106 A15 Rotterdam
3052 Z 4106 A16 Rotterdam
3052 Z 4106 A17 Rotterdam
3052 Z 4106 A18 Rotterdam
3052 Z 4106 A19 Rotterdam
3052 Z 4106 A2 Rotterdam
3052 Z 4106 A20 Rotterdam
3052 Z 4106 A21 Rotterdam
3052 Z 4106 A22 Rotterdam
3052 Z 4106 A23 Rotterdam
3052 Z 4106 A24 Rotterdam
3052 Z 4106 A25 Rotterdam
3052 Z 4106 A26 Rotterdam
3052 Z 4106 A27 Rotterdam
3052 Z 4106 A28 Rotterdam
3052 Z 4106 A29 Rotterdam
3052 Z 4106 A3 Rotterdam
3052 Z 4106 A30 Rotterdam
3052 Z 4106 A31 Rotterdam
3052 Z 4106 A32 Rotterdam
3052 Z 4106 A33 Rotterdam
3052 Z 4106 A34 Rotterdam
3052 Z 4106 A35 Rotterdam
3052 Z 4106 A36 Rotterdam
3052 Z 4106 A37 Rotterdam
3052 Z 4106 A38 Rotterdam
3052 Z 4106 A39 Rotterdam
3052 Z 4106 A4 Rotterdam
3052 Z 4106 A40 Rotterdam
3052 Z 4106 A41 Rotterdam
3052 Z 4106 A42 Rotterdam
3052 Z 4106 A43 Rotterdam
3052 Z 4106 A44 Rotterdam
3052 Z 4106 A45 Rotterdam
3052 Z 4106 A46 Rotterdam
3052 Z 4106 A47 Rotterdam
3052 Z 4106 A48 Rotterdam
3052 Z 4106 A49 Rotterdam
3052 Z 4106 A5 Rotterdam
3052 Z 4106 A50 Rotterdam
3052 Z 4106 A51 Rotterdam
3052 Z 4106 A52 Rotterdam
3052 Z 4106 A53 Rotterdam
3052 Z 4106 A54 Rotterdam
3052 Z 4106 A55 Rotterdam
3052 Z 4106 A56 Rotterdam
3052 Z 4106 A57 Rotterdam
3052 Z 4106 A58 Rotterdam
3052 Z 4106 A59 Rotterdam
3052 Z 4106 A6 Rotterdam
3052 Z 4106 A60 Rotterdam
3052 Z 4106 A61 Rotterdam
3052 Z 4106 A62 Rotterdam
3052 Z 4106 A63 Rotterdam
3052 Z 4106 A64 Rotterdam
3052 Z 4106 A65 Rotterdam
3052 Z 4106 A66 Rotterdam
3052 Z 4106 A67 Rotterdam
3052 Z 4106 A68 Rotterdam
3052 Z 4106 A69 Rotterdam
3052 Z 4106 A7 Rotterdam
3052 Z 4106 A8 Rotterdam
3052 Z 4106 A9 Rotterdam
3053 Z 4106 A1 Rotterdam
3053 Z 4106 A10 Rotterdam
3053 Z 4106 A11 Rotterdam
3053 Z 4106 A12 Rotterdam
3053 Z 4106 A13 Rotterdam
3053 Z 4106 A14 Rotterdam
3053 Z 4106 A15 Rotterdam
3053 Z 4106 A16 Rotterdam
3053 Z 4106 A17 Rotterdam
3053 Z 4106 A18 Rotterdam
3053 Z 4106 A19 Rotterdam
3053 Z 4106 A2 Rotterdam
3053 Z 4106 A20 Rotterdam
3053 Z 4106 A21 Rotterdam
3053 Z 4106 A22 Rotterdam
3053 Z 4106 A23 Rotterdam
3053 Z 4106 A24 Rotterdam
3053 Z 4106 A25 Rotterdam
3053 Z 4106 A26 Rotterdam
3053 Z 4106 A27 Rotterdam
3053 Z 4106 A28 Rotterdam
3053 Z 4106 A29 Rotterdam
3053 Z 4106 A3 Rotterdam
3053 Z 4106 A30 Rotterdam
3053 Z 4106 A31 Rotterdam
3053 Z 4106 A32 Rotterdam
3053 Z 4106 A33 Rotterdam
3053 Z 4106 A34 Rotterdam
3053 Z 4106 A35 Rotterdam
3053 Z 4106 A36 Rotterdam
3053 Z 4106 A37 Rotterdam
3053 Z 4106 A38 Rotterdam
3053 Z 4106 A39 Rotterdam
3053 Z 4106 A4 Rotterdam
3053 Z 4106 A40 Rotterdam
3053 Z 4106 A41 Rotterdam
3053 Z 4106 A42 Rotterdam
3053 Z 4106 A43 Rotterdam
3053 Z 4106 A44 Rotterdam
3053 Z 4106 A45 Rotterdam
3053 Z 4106 A46 Rotterdam
3053 Z 4106 A47 Rotterdam
3053 Z 4106 A48 Rotterdam
3053 Z 4106 A49 Rotterdam
3053 Z 4106 A5 Rotterdam
3053 Z 4106 A50 Rotterdam
3053 Z 4106 A51 Rotterdam
3053 Z 4106 A52 Rotterdam
3053 Z 4106 A53 Rotterdam
3053 Z 4106 A54 Rotterdam
3053 Z 4106 A55 Rotterdam
3053 Z 4106 A56 Rotterdam
3053 Z 4106 A57 Rotterdam
3053 Z 4106 A58 Rotterdam
3053 Z 4106 A59 Rotterdam
3053 Z 4106 A6 Rotterdam
3053 Z 4106 A60 Rotterdam
3053 Z 4106 A61 Rotterdam
3053 Z 4106 A62 Rotterdam
3053 Z 4106 A63 Rotterdam
3053 Z 4106 A64 Rotterdam
3053 Z 4106 A65 Rotterdam
3053 Z 4106 A66 Rotterdam
3053 Z 4106 A67 Rotterdam
3053 Z 4106 A68 Rotterdam
3053 Z 4106 A69 Rotterdam
3053 Z 4106 A7 Rotterdam
3053 Z 4106 A8 Rotterdam
3053 Z 4106 A9 Rotterdam
3054 Z 4106 A1 Rotterdam
3054 Z 4106 A10 Rotterdam
3054 Z 4106 A11 Rotterdam
3054 Z 4106 A12 Rotterdam
3054 Z 4106 A13 Rotterdam
3054 Z 4106 A14 Rotterdam
3054 Z 4106 A15 Rotterdam
3054 Z 4106 A16 Rotterdam
3054 Z 4106 A17 Rotterdam
3054 Z 4106 A18 Rotterdam
3054 Z 4106 A19 Rotterdam
3054 Z 4106 A2 Rotterdam
3054 Z 4106 A20 Rotterdam
3054 Z 4106 A21 Rotterdam
3054 Z 4106 A22 Rotterdam
3054 Z 4106 A23 Rotterdam
3054 Z 4106 A24 Rotterdam
3054 Z 4106 A25 Rotterdam
3054 Z 4106 A26 Rotterdam
3054 Z 4106 A27 Rotterdam
3054 Z 4106 A28 Rotterdam
3054 Z 4106 A29 Rotterdam
3054 Z 4106 A3 Rotterdam
3054 Z 4106 A30 Rotterdam
3054 Z 4106 A31 Rotterdam
3054 Z 4106 A32 Rotterdam
3054 Z 4106 A33 Rotterdam
3054 Z 4106 A34 Rotterdam
3054 Z 4106 A35 Rotterdam
3054 Z 4106 A36 Rotterdam
3054 Z 4106 A37 Rotterdam
3054 Z 4106 A38 Rotterdam
3054 Z 4106 A39 Rotterdam
3054 Z 4106 A4 Rotterdam
3054 Z 4106 A40 Rotterdam
3054 Z 4106 A41 Rotterdam
3054 Z 4106 A42 Rotterdam
3054 Z 4106 A43 Rotterdam
3054 Z 4106 A44 Rotterdam
3054 Z 4106 A45 Rotterdam
3054 Z 4106 A46 Rotterdam
3054 Z 4106 A47 Rotterdam
3054 Z 4106 A48 Rotterdam
3054 Z 4106 A49 Rotterdam
3054 Z 4106 A5 Rotterdam
3054 Z 4106 A50 Rotterdam
3054 Z 4106 A51 Rotterdam
3054 Z 4106 A52 Rotterdam
3054 Z 4106 A53 Rotterdam
3054 Z 4106 A54 Rotterdam
3054 Z 4106 A55 Rotterdam
3054 Z 4106 A56 Rotterdam
3054 Z 4106 A57 Rotterdam
3054 Z 4106 A58 Rotterdam
3054 Z 4106 A59 Rotterdam
3054 Z 4106 A6 Rotterdam
3054 Z 4106 A60 Rotterdam
3054 Z 4106 A61 Rotterdam
3054 Z 4106 A62 Rotterdam
3054 Z 4106 A63 Rotterdam
3054 Z 4106 A64 Rotterdam
3054 Z 4106 A65 Rotterdam
3054 Z 4106 A66 Rotterdam
3054 Z 4106 A67 Rotterdam
3054 Z 4106 A68 Rotterdam
3054 Z 4106 A69 Rotterdam
3054 Z 4106 A7 Rotterdam
3054 Z 4106 A8 Rotterdam
3054 Z 4106 A9 Rotterdam
3055 Z 4106 A1 Rotterdam
3055 Z 4106 A10 Rotterdam
3055 Z 4106 A11 Rotterdam
3055 Z 4106 A12 Rotterdam
3055 Z 4106 A13 Rotterdam
3055 Z 4106 A14 Rotterdam
3055 Z 4106 A15 Rotterdam
3055 Z 4106 A16 Rotterdam
3055 Z 4106 A17 Rotterdam
3055 Z 4106 A18 Rotterdam
3055 Z 4106 A19 Rotterdam
3055 Z 4106 A2 Rotterdam
3055 Z 4106 A20 Rotterdam
3055 Z 4106 A21 Rotterdam
3055 Z 4106 A22 Rotterdam
3055 Z 4106 A23 Rotterdam
3055 Z 4106 A24 Rotterdam
3055 Z 4106 A25 Rotterdam
3055 Z 4106 A26 Rotterdam
3055 Z 4106 A27 Rotterdam
3055 Z 4106 A28 Rotterdam
3055 Z 4106 A29 Rotterdam
3055 Z 4106 A3 Rotterdam
3055 Z 4106 A30 Rotterdam
3055 Z 4106 A31 Rotterdam
3055 Z 4106 A32 Rotterdam
3055 Z 4106 A33 Rotterdam
3055 Z 4106 A34 Rotterdam
3055 Z 4106 A35 Rotterdam
3055 Z 4106 A36 Rotterdam
3055 Z 4106 A37 Rotterdam
3055 Z 4106 A38 Rotterdam
3055 Z 4106 A39 Rotterdam
3055 Z 4106 A4 Rotterdam
3055 Z 4106 A40 Rotterdam
3055 Z 4106 A41 Rotterdam
3055 Z 4106 A42 Rotterdam
3055 Z 4106 A43 Rotterdam
3055 Z 4106 A44 Rotterdam
3055 Z 4106 A45 Rotterdam
3055 Z 4106 A46 Rotterdam
3055 Z 4106 A47 Rotterdam
3055 Z 4106 A48 Rotterdam
3055 Z 4106 A49 Rotterdam
3055 Z 4106 A5 Rotterdam
3055 Z 4106 A50 Rotterdam
3055 Z 4106 A51 Rotterdam
3055 Z 4106 A52 Rotterdam
3055 Z 4106 A53 Rotterdam
3055 Z 4106 A54 Rotterdam
3055 Z 4106 A55 Rotterdam
3055 Z 4106 A56 Rotterdam
3055 Z 4106 A57 Rotterdam
3055 Z 4106 A58 Rotterdam
3055 Z 4106 A59 Rotterdam
3055 Z 4106 A6 Rotterdam
3055 Z 4106 A60 Rotterdam
3055 Z 4106 A61 Rotterdam
3055 Z 4106 A62 Rotterdam
3055 Z 4106 A63 Rotterdam
3055 Z 4106 A64 Rotterdam
3055 Z 4106 A65 Rotterdam
3055 Z 4106 A66 Rotterdam
3055 Z 4106 A67 Rotterdam
3055 Z 4106 A68 Rotterdam
3055 Z 4106 A7 Rotterdam
3055 Z 4106 A8 Rotterdam
3055 Z 4106 A9 Rotterdam
3056 Z 4106 A1 Rotterdam
3056 Z 4106 A10 Rotterdam
3056 Z 4106 A11 Rotterdam
3056 Z 4106 A12 Rotterdam
3056 Z 4106 A13 Rotterdam
3056 Z 4106 A14 Rotterdam
3056 Z 4106 A15 Rotterdam
3056 Z 4106 A16 Rotterdam
3056 Z 4106 A17 Rotterdam
3056 Z 4106 A18 Rotterdam
3056 Z 4106 A19 Rotterdam
3056 Z 4106 A2 Rotterdam
3056 Z 4106 A20 Rotterdam
3056 Z 4106 A21 Rotterdam
3056 Z 4106 A22 Rotterdam
3056 Z 4106 A23 Rotterdam
3056 Z 4106 A24 Rotterdam
3056 Z 4106 A25 Rotterdam
3056 Z 4106 A26 Rotterdam
3056 Z 4106 A27 Rotterdam
3056 Z 4106 A28 Rotterdam
3056 Z 4106 A29 Rotterdam
3056 Z 4106 A3 Rotterdam
3056 Z 4106 A30 Rotterdam
3056 Z 4106 A31 Rotterdam
3056 Z 4106 A32 Rotterdam
3056 Z 4106 A33 Rotterdam
3056 Z 4106 A34 Rotterdam
3056 Z 4106 A35 Rotterdam
3056 Z 4106 A36 Rotterdam
3056 Z 4106 A37 Rotterdam
3056 Z 4106 A38 Rotterdam
3056 Z 4106 A39 Rotterdam
3056 Z 4106 A4 Rotterdam
3056 Z 4106 A40 Rotterdam
3056 Z 4106 A41 Rotterdam
3056 Z 4106 A42 Rotterdam
3056 Z 4106 A43 Rotterdam
3056 Z 4106 A44 Rotterdam
3056 Z 4106 A45 Rotterdam
3056 Z 4106 A46 Rotterdam
3056 Z 4106 A47 Rotterdam
3056 Z 4106 A48 Rotterdam
3056 Z 4106 A49 Rotterdam
3056 Z 4106 A5 Rotterdam
3056 Z 4106 A50 Rotterdam
3056 Z 4106 A51 Rotterdam
3056 Z 4106 A52 Rotterdam
3056 Z 4106 A53 Rotterdam
3056 Z 4106 A54 Rotterdam
3056 Z 4106 A55 Rotterdam
3056 Z 4106 A56 Rotterdam
3056 Z 4106 A57 Rotterdam
3056 Z 4106 A58 Rotterdam
3056 Z 4106 A59 Rotterdam
3056 Z 4106 A6 Rotterdam
3056 Z 4106 A60 Rotterdam
3056 Z 4106 A61 Rotterdam
3056 Z 4106 A62 Rotterdam
3056 Z 4106 A63 Rotterdam
3056 Z 4106 A64 Rotterdam
3056 Z 4106 A65 Rotterdam
3056 Z 4106 A66 Rotterdam
3056 Z 4106 A67 Rotterdam
3056 Z 4106 A68 Rotterdam
3056 Z 4106 A69 Rotterdam
3056 Z 4106 A7 Rotterdam
3056 Z 4106 A8 Rotterdam
3056 Z 4106 A9 Rotterdam
3132 Z 4067 A1 Rotterdam
3132 Z 4067 A10 Rotterdam
3132 Z 4067 A11 Rotterdam
3132 Z 4067 A12 Rotterdam
3132 Z 4067 A13 Rotterdam
3132 Z 4067 A14 Rotterdam
3132 Z 4067 A15 Rotterdam
3132 Z 4067 A16 Rotterdam
3132 Z 4067 A17 Rotterdam
3132 Z 4067 A18 Rotterdam
3132 Z 4067 A19 Rotterdam
3132 Z 4067 A2 Rotterdam
3132 Z 4067 A20 Rotterdam
3132 Z 4067 A3 Rotterdam
3132 Z 4067 A4 Rotterdam
3132 Z 4067 A5 Rotterdam
3132 Z 4067 A6 Rotterdam
3132 Z 4067 A7 Rotterdam
3132 Z 4067 A8 Rotterdam
3132 Z 4067 A9 Rotterdam
Z 3050 Rotterdam
Z 3132 Rotterdam
Z 3051 Rotterdam
Z 2976 Rotterdam
Z 2974 Rotterdam
Z 2284 Rotterdam
Z 3049 Rotterdam
Z 2285 Rotterdam
Z 2975 Rotterdam
Z 3056 Rotterdam
Z 3048 Rotterdam
Z 2288 Rotterdam
Z 3053 Rotterdam
Z 4633 Rotterdam
Z 3055 Rotterdam
Z 2289 Rotterdam
Z 2286 Rotterdam
Z 3054 Rotterdam
Z 2287 Rotterdam
Z 4632 Rotterdam
Z 3052 Rotterdam
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1931 1939 vervaardiging
Naar boven