Otterloseweg 5, Harskamp

BIOSCOOP nr 130 (6) gebouwd omstreeks 1920 met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag waarvan het middendeel wordt afgesloten door een zadeldak, het voor- en het achterdeel door een plat dak. De gevels zijn grotendeels opgetrokken in horizontale houten delen met uitzondering van de bakstenen entreepartij. In de grotendeels gesloten gevels bevinden zich enkele deuropeningen. De bakstenen VOORGEVEL (oostgevel) is opgetrokken in kruisverband. De begane grond in schoon metselwerk onderscheidt zich van de wit geschilderde verdieping. Op de begane grond bevinden zich twee hoeklisenen en een liseen aan weerszijden van de centrale dubbel deur. Links en rechts bevindt zich een liggend twee-ruits raam. De begane grond wordt afgesloten door een cordonlijst. Op de verdieping met hoger opgetrokken middenpartij bevinden zich drie regelmatig verdeelde liggende twee-ruits ramen. De gevel wordt afgesloten door een plat dak.

De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) bestaat uit de vrijwel blinde houten zijgevel van de achterbouw, de houten gevel van de middenbouw en de blinde, bakstenen gevel van de voorbouw. In de houten gevel van de middenbouw bevindt zich links en rechts een dubbele deur. Centraal in de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich een dubbele deur. voor het overige is de achtergevel een blinde gevel.

De RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bestaat uit de blinde bakstenen gevel van de voorbouw, de houten gevel van de middenbouw en de vrijwel blinde houten gevel van de achterbouw. In het middendeel bevindt zich links en rechts een dubbele deur.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

Waardering

BIOSCOOP (6) gebouwd omstreeks 1920 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bioscoop uit circa 1920 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de bioscoop en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'. De bioscoop bevindt zich aan de westzijde, in het zicht van de Otterloseweg.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bioscoop als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
523508
Complexnaam
Infanterie Schietkamp (ISK)
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen 1. onderofficiersmess nr. 125 (1898) 2. keuken nr. 129 (1898) 3. bakkerij/ broodverstrekking nr. 268 (1923) 4. toiletgebouw nr. 172 (1902) 5. legeringsgebouw voor officieren nr. 139 (1920) 6. bioscoop nr. 130 (1920) 7. schijvenloods nr. 232 (1930) 8. schijvenloods 270 (1937) 9. schietschijvenloods BIJ nr.269 (1923) 10. legeringsgebouw nr. 111 (1938) 11. legeringsgebouw nr. 112 (1939)

Het ISK is ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van de schiettechnieken aan het einde van de negentiende eeuw. Vanwege het groter schietbereik was het noodzakelijk een nieuw schietterrein in te richten. Na een besluit in 1896 voor de aanleg van een terrein op de Veluwe, is in 1898 een aantal terreinen verworven te Harskamp waarop het ISK is gevestigd. In 1899 werd het schietterrein in gebruik genomen. Uit deze periode dateren de inmiddels afgebrande officiersmess, de ONDEROFFICIERSMESS (1), de KEUKEN (2), de BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING (3) en de TOILETGEBOUWEN (4). Uit omstreeks 1920 dateren de BIOSCOOP (6) en een LEGERINGSGEBOUW VOOR OFFICIEREN (5). Uit de jaren dertig dateren een aantal loodsen zoals twee SCHIJVENLOODSEN (7,8) en een SCHIETSCHIJVENLOODS (9) De LEGERINGSGEBOUWEN (10) zijn gebouwd omstreeks 1935 ter vervanging van de voormalige legering in tenten.

Het complex bevindt zich nabij de bebouwde kom van het dorp Harskamp, aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen aan de oost- en westzijde van de Otterloseweg, zichtbaar vanaf deze weg, dateren grotendeels uit circa 1900 en zijn op informele wijze gerangschikt. Deze gebouwen zijn met elkaar verbonden door een groenaanleg in een landschappelijke stijl met onder meer vijverpartijen, gazons en groepen heesters. Verder van de Otterloseweg af gelegen bevinden zich de legeringsgebouwen gesitueerd op formele wijze tussen twee noord-zuidlanen die parallel aan de Otterloseweg lopen. Hier bevindt zich tevens het toiletgebouw. Het eigenlijke schietterrein heeft geen structuur als zodanig en is in feite een natuurterrein. Het midden van het terrein bevat verschillende oefenterreinen. In twee hoeken van het terrein bevinden zich de gebouwen als de bakkerij/ broodvertrekking, schijvenloodsen, en een schietschijvenloods.

Omschrijving

De gebouwen die dateren van de aanleg van het terrein zijn uitgevoerd in hout. De latere gebouwen zijn uitgevoerd in baksteen. De houten gebouwen varieren in decoratie waarbij onderscheid werd gemaakt tussen officieren en onderofficieren. De meest representatieve gebouwen zijn in het zicht geplaatst aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen zijn eenvoudig van opzet bestaande uit grotendeels één, soms twee bouwlagen.

Waardering

KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanterie kazernecomplex aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw bestaande uit in eerste instantie houten gebouwen en legering van de manschappen in tenten. De ontwikkeling van de kazerne kenmerkt zich door de plaatsing van bakstenen (legerings)gebouwen en golfplaten (schietschijven)loodsen.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven structuur van het terrein. Van belang vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanteriekazerne daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Bioscoop Cultuur, gezondheid en wetenschap Welzijn, kunst en cultuur oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Otterloseweg 5 6732 BR Harskamp Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 2622 Otterlo
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1920 1920 vervaardiging
Naar boven