Otterloseweg 5, Harskamp

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING nr 268 (3) gebouwd omstreeks 1923. Het gebouw met nagenoeg rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een tentdak met ongelijke schilden gedekt met rode kruispannen. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in kruisverband. In de gevels bevinden zich venster- en deuropeningen voorzien van geklampte luiken. Het dak is voorzien van een boeiboord met profiellijst De VOORGEVEL bestaat uit een risalerende middenpartij met twee vensters afgesloten door luiken. De staande vensters worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek. De middenpartij wordt afgesloten door een boeiboord met achterliggend schild. Links van de risaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een klein, vierkant enkelruits raam afgesloten door een strek. Rechts van de risaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een rechthoekige, geklampte tweedelige deur. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit een middenrisaliet met aan weerszijden een terug gelegen korte gevel. In de middenrisaliet bevinden zich twee muuropeningen. Rechts van de middenrisaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een deuropening.

De ACHTERGEVEL bestaat uit een risalerende middenpartij met twee gekoppelde, hoog geplaatste enkelruits ramen. De middenpartij eindigt in een boeiboord met achterliggend schild. Links van de risaliet bevindt zich een rechthoekige, geklampte twee-delige deur afgesloten door een strek.

In de lage RECHTERZIJGEVEL bevinden zich drie vensters onder de bakgoot met achterliggend schild. In het schild bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteenschacht. Het INTERIEUR is niet bezocht.

Waardering

BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING (3) gebouwd omstreeks 1923 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen gebouw ten behoeve van de bakkerij/ broodverstrekking als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de bakkerij/ broodverstrekking en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'. De bakkerij/ broodverstrekking bevindt zich nabij de oostelijke oefenterreinen.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakkerij annex broodverstrekking als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
523505
Complexnaam
Infanterie Schietkamp (ISK)
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen 1. onderofficiersmess nr. 125 (1898) 2. keuken nr. 129 (1898) 3. bakkerij/ broodverstrekking nr. 268 (1923) 4. toiletgebouw nr. 172 (1902) 5. legeringsgebouw voor officieren nr. 139 (1920) 6. bioscoop nr. 130 (1920) 7. schijvenloods nr. 232 (1930) 8. schijvenloods 270 (1937) 9. schietschijvenloods BIJ nr.269 (1923) 10. legeringsgebouw nr. 111 (1938) 11. legeringsgebouw nr. 112 (1939)

Het ISK is ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van de schiettechnieken aan het einde van de negentiende eeuw. Vanwege het groter schietbereik was het noodzakelijk een nieuw schietterrein in te richten. Na een besluit in 1896 voor de aanleg van een terrein op de Veluwe, is in 1898 een aantal terreinen verworven te Harskamp waarop het ISK is gevestigd. In 1899 werd het schietterrein in gebruik genomen. Uit deze periode dateren de inmiddels afgebrande officiersmess, de ONDEROFFICIERSMESS (1), de KEUKEN (2), de BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING (3) en de TOILETGEBOUWEN (4). Uit omstreeks 1920 dateren de BIOSCOOP (6) en een LEGERINGSGEBOUW VOOR OFFICIEREN (5). Uit de jaren dertig dateren een aantal loodsen zoals twee SCHIJVENLOODSEN (7,8) en een SCHIETSCHIJVENLOODS (9) De LEGERINGSGEBOUWEN (10) zijn gebouwd omstreeks 1935 ter vervanging van de voormalige legering in tenten.

Het complex bevindt zich nabij de bebouwde kom van het dorp Harskamp, aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen aan de oost- en westzijde van de Otterloseweg, zichtbaar vanaf deze weg, dateren grotendeels uit circa 1900 en zijn op informele wijze gerangschikt. Deze gebouwen zijn met elkaar verbonden door een groenaanleg in een landschappelijke stijl met onder meer vijverpartijen, gazons en groepen heesters. Verder van de Otterloseweg af gelegen bevinden zich de legeringsgebouwen gesitueerd op formele wijze tussen twee noord-zuidlanen die parallel aan de Otterloseweg lopen. Hier bevindt zich tevens het toiletgebouw. Het eigenlijke schietterrein heeft geen structuur als zodanig en is in feite een natuurterrein. Het midden van het terrein bevat verschillende oefenterreinen. In twee hoeken van het terrein bevinden zich de gebouwen als de bakkerij/ broodvertrekking, schijvenloodsen, en een schietschijvenloods.

Omschrijving

De gebouwen die dateren van de aanleg van het terrein zijn uitgevoerd in hout. De latere gebouwen zijn uitgevoerd in baksteen. De houten gebouwen varieren in decoratie waarbij onderscheid werd gemaakt tussen officieren en onderofficieren. De meest representatieve gebouwen zijn in het zicht geplaatst aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen zijn eenvoudig van opzet bestaande uit grotendeels één, soms twee bouwlagen.

Waardering

KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanterie kazernecomplex aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw bestaande uit in eerste instantie houten gebouwen en legering van de manschappen in tenten. De ontwikkeling van de kazerne kenmerkt zich door de plaatsing van bakstenen (legerings)gebouwen en golfplaten (schietschijven)loodsen.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven structuur van het terrein. Van belang vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanteriekazerne daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Bakkerij Boerderijen, molens en bedrijven Nijverheid oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Otterloseweg 5 6732 BR Harskamp Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 1164 Otterlo
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1923 1923 vervaardiging
Naar boven