Zwaanwijck, Nigtevecht

Inleiding

TOEGANGSHEK, als onderdeel van de in oorsprong 18de eeuwse en thans met appartementen verbouwde buitenplaats 'Zwaanwijck'. In 1894 besloot de weduwe van de Amsterdamse geldhandelaar M.N. de Pré een nieuwe buitenplaats aan te leggen met naast een nieuw gebouwd hoofdhuis diverse bijgebouwen. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd de buitenplaats met hoofdgebouw, tuinmanswoning en koetshuis naar ontwerp van de architect M.P. Evelein in 13 appartementen gewijzigd. De tuin werd opnieuw vormgegeven door o.m. Mien Ruys.

Omschrijving

Het aan de oostzijde van het park, in het verlengde van de oprijlaan gesitueerde mogelijk van oorsprong achttiende-eeuwse toegangshek op een gemetselde dam ovewr een sloot. Het hek bestaat uit twee classicistische gepleisterde hekpijlers voorzien van imitatievoegwerk met een natuurstenen voet en ter afsluiting boven een afdekplaat waarop een gietijzeren lantaarn. Op de linker pijler staat 'ZWAAN' en op de rechter 'WIJCK' vermeld. Aan de buitenzijde is tegen de pijlers een voluutvormig smeedijzeren hekwerk geplaatst. Tussen de hekpijlers bevindt zich een twee vleugelig smeedijzeren draai(spijlen)hek. In de draaistijl van de rechter vleugel zijn achttiende eeuwse merktekens zichtbaar VK.

Waardering

Het object is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een mogelijk van oorsprong achttiende-eeuws toegangshek, alsmede vanwege de redelijk gave hoofdvorm en detaillering, dat de entree van de buitenplaats bepaalt. Voorts vanwege de ensemblewaarde in ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
520382
Complexnaam
Zwaanwijck
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Voormalige historische buitenplaats, met thans tot 13 appartementen verbouwde opstallen.

De aan de noordzijde van de Vecht, gelegen buitenplaats is ruim zeven hectare groot. De buitenplaats dateert in oorsprong uit de achttiende eeuw. De eerst bekende eigenaar was Jan Pieter Oostwaard, die tussen 1718 en 1735 een hofstede terplaatse in bezit had. In 1735 liet mr. Johan Brants naast deze hofstede een buitenhuis bouwen. De buitenplaats viel binnen het kavelpatroon van de achterliggende Aetsveldse Polder. De aanvankelijk formele aanleg werd in de eerste helft van de negentiende eeuw gedeeltelijk gewijzigd in een landschappelijke aanleg met slingerpaden en vijvers met afgeronde vormen.

In 1879 werd de buitenplaats, bestaande uit een park met witgepleisterd herenhuis, koetshuis en oranjerie verkocht aan Marinus Nicolaas de Pré gehuwd met Johanna Theunissen. Marinus Nicolaas de Pré was een vooraanstaand geldhandelaar uit Amsterdam. Toen hij in 1893 overleed, liet hij een indrukwekkend vermogen na aan zijn vrouw. Zij besloot in 1894 een nieuwe buitenplaats aan te laten leggen. Het ontwerp werd geleverd door de architect H.H. Hagedorn jr.. Op 25 maart 1895 werd door mevrouw De Pré-Theunissen de eerste steen gelegd. Op 20 maart 1897 vond de feestelijke inwijding van het hoofdgebouw plaats. Daarnaast werden een nieuw koetshuis, tuinmanswoning en een houten theekoepel in chaletstijl gebouwd. Het omringende park werd verder verlandschappelijkt en voorzien van diverse gebouwtjes als een volière, biljartzaal, kindervilla, speelkasteel en een aantal tuinkoepels, te weten een Chinese theekoepel, een gewone koepel en een koepel in de vorm van een Turkse tent. De serpentinevijver in de vorm van een zwaan werd met een zij-arm vergroot. Na het overlijden van mevrouw De Pré in 1899 werd Zwaanwijck bij testamentaire beschikking eigendom van de door haar in het leven geroepen 'De Pré Theunissen Stichting'. Het huis was bestemd voor de huisvesting van tenminste 15 ongehuwde dames of weduwen.

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd de buitenplaats door een projectontwikkelaar verworven. Deze liet het hoofdgebouw, de tuinmanswoning en het koetshuis naar ontwerp van de architect M.P. Evelein verbouwen tot dertien appartementen. De omringende tuin werd onder leiding van tuinarchitect Mien Ruys, Hans Veldhoen, Arend Jan van der Horst b.v. gerenoveerd. Met uitzondering van de houten theekoepel in chaletstijl en een bruggetje achter de tuinmanswoning is de negentiende-eeuwse stoffering van het park verdwenen. De tuinmanswoning is aan de achterzijde vergroot met tegen de rechterzijgevel een vleugel onder een plat dak. De beide erkers zijn ook niet oorspronkelijk en zijn derhalve van ondergeschikt belang. Het toegangshek dateert mogelijk uit de achttiende eeuw, uit de periode van het oude Zwaanwijck. Een tweede, kleiner smeedijzeren hekwerk, dat meer noordelijk langs de Klompweg heeft gestaan is verdwenen.

In het park is een nieuw huis in overeenstemming met de bestaande bebouwing verrezen en een zwembad en tennisbaan aangelegd.

Omschrijving complex

De historische buitenplaats Zwaanwijck gelegen aan de Klompweg op de westelijke Vechtoever maakt deel uit van een reeks (voormalige) buitenplaatsen langs de Vecht. De buitenplaats omvat de volgende complexonderdelen:

1. park

2. woonhuis/villa

3. tuinmanswoning

4. koetshuis

5. theekoepel

6. toegangshek

Het complex omvat een nagenoeg rechthoekig terrein met een landschappelijk aangelegd park en een boomgaard aan de noordzijde. Aan de zuidoostzijde ligt tussen de Klompweg en de Vecht een smalle overtuin. Centraal in het park, aan de zijde van de Klompweg, is het hoofdgebouw gesitueerd met rechts daarvan, iets naar achteren, het koetshuis. Achter het hoofdgebouw staat de tuinmanswoning. In de zuidpunt van het park bevindt zich een houten theekoepel.

Waardering complex

Het complex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een laatnegentiende-eeuwse buitenplaats aan de Vecht, gebouwd in opdracht van vermogende Amsterdamse burgers, met een villa in rijke neorenaissancestijl, bijbehorende tuinmanswoning in sobere neorenaissancestijl, en koetshuis en houten theekoepel in chaletstijl, alle gelegen in een landschappelijk aangelegd park, dat in dezelfde periode tot stand is gekomen. Voorts vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van een reeks buitenplaatsen langs de Vecht.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Klompweg 46 1393 PM Nigtevecht BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
1182 A 1183 A1 Nigtevecht
1182 A 1183 A10 Nigtevecht
1182 A 1183 A11 Nigtevecht
1182 A 1183 A12 Nigtevecht
1182 A 1183 A13 Nigtevecht
1182 A 1183 A14 Nigtevecht
1182 A 1183 A15 Nigtevecht
1182 A 1183 A16 Nigtevecht
1182 A 1183 A17 Nigtevecht
1182 A 1183 A18 Nigtevecht
1182 A 1183 A19 Nigtevecht
1182 A 1183 A2 Nigtevecht
1182 A 1183 A20 Nigtevecht
1182 A 1183 A21 Nigtevecht
1182 A 1183 A22 Nigtevecht
1182 A 1183 A23 Nigtevecht
1182 A 1183 A24 Nigtevecht
1182 A 1183 A25 Nigtevecht
1182 A 1183 A26 Nigtevecht
1182 A 1183 A27 Nigtevecht
1182 A 1183 A3 Nigtevecht
1182 A 1183 A4 Nigtevecht
1182 A 1183 A5 Nigtevecht
1182 A 1183 A6 Nigtevecht
1182 A 1183 A7 Nigtevecht
1182 A 1183 A8 Nigtevecht
1182 A 1183 A9 Nigtevecht
A 1182 Nigtevecht
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1750 1800 vervaardiging
Naar boven