Stichtse Vecht

Stichtse Vecht
Maarssen
Credit
Restauratiefonds
793
793
107

Centrale dienstverlening Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen
www.stichtsevecht.nl

Postbus 3600
BE  Maarssen

Contactgegevens monumentenzorg
V. van den Bergh
valesca.van.den.bergh@stichtsevecht.nl
J. Teters
johan.teters@stichtsevecht.nl
Tel. 0346-254000

Stichtse Vecht is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente is ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en heeft twaalf kernen die in aard en omvang heel verschillend zijn. Het gebied staat vooral bekende om de vele buitenplaatsen die hier in de 17de en 18de eeuw werden gebouwd.

Cultuurhistorische waardenkaart

Binnen gemeente Stichtse Vecht bevinden zich rijksbeschermde dorpsgezichten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De gemeente Stichtse Vecht is trots op al deze monumenten en vindt het belangrijk dat ze behouden blijven. Wilt u meer weten over de cultuurhistorische waarden in het gebied?  

Buitenplaats Vechtoever langs de Vecht in Maarssen
Buitenplaats Vechtoever langs de Vecht in Maarssen
Wikimedia Commons - Sonty567

Monumentenzorg Stichtse Vecht

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Stichtse Vecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Het bezitten van of wonen in een monument brengt zowel rechten en plichten met zich mee. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheid krijgt een steeds grotere rol bij het behouden van monumenten voor de toekomst. Maar hoe verduurzaam je een monument? De gemeente geesft 5 tips om aan de slag te gaan en je monument te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Subsidie

De Gemeente stelt een Subsidie voor duurzame projecten beschikbaar.  Deze subsidie kan worden aangevraagd voor energiescans, verduurzamen van monumenten (of ander erfgoed) en/of duurzame initiatieven.

Afbeelding
Toolbox

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Het doel van het Cultuurfonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Het cultuurfonds is er voor eenmalige, incidentele culturele activiteiten die een duidelijke link met Stichtse Vecht hebben. 

Subsidie instandhouding van monumenten

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud monumentale kerktorens en een subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. 

Deze subsidie voor het herstel van zeer bijzondere monumentale onderdelen van een pand of object constructief onderhoud of veiligheidsmaatregelen. Funderingsherstel kan hier een onderdeel van uitmaken. Verder is het mogelijk om kosten voor energiescans, duurzame monumentenadviezen of bouw- of cultuurhistorisch onderzoek op te voeren. En er kan een eenmalige bijdrage aan een inspectie van de Monumentenwacht Utrecht van maximaal €200,- worden verstrekt. 

Per aanvraag is bedraagt de maximale subsidie €2.500,-.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. De welstandscommissie bekijkt dan of er geen monumentale waarden verloren gaan en of het plan past in de omgeving. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Kaart van de Vechtstreek door Daniël Stoopendaal in De Zegepralende Vecht, 1719
Kaart van de Vechtstreek door Daniël Stoopendaal in De Zegepralende Vecht, 1719

Geschiedenis Stichtse Vecht

Vanaf de middeleeuwen vormde de rivier de Vecht een belangrijke verkeersader. Langs de rivier werden kastelen en voorname huizen gebouwd waarvan er nog vele overeind staan zoals Slot Zuylen, Kasteel Nijenrode en ridderhofstad Gunterstein. In de 17e en 18e eeuw bouwden vooral rijke Amsterdamse kooplieden hun buitenhuizen aan de rivier. De zomerse stank van de singels en grachten dreef hen naar de Vechtstreek. In totaal werden er 72 buitenplaatsen in de Vechtstreek gebouwd.

Naar boven