Achtmaalseweg 158, Achtmaal

PARKAANLEG, bestaande uit a. lanen b. park c. moestuin en boomgaard d. wei- en akkerland en bos ad a.: er zijn vier rechte lanen, ong. 1800: de Langedreef, de Spiegeldreef, de dwarslaan en de verbindingslaan. De Langedreef, de officiële oprijlaan, loopt vanaf het hek (zie onder 12) aan de Achtmaalseweg in een rechte lijn in noordwestelijke richting naar het huis, waar hij eindigt op het ronde pad voor het huis; de laan heeft een oude klinkerbestrating. De Spiegeldreef loopt -ten noordoosten- parallel aan de Langedreef en is de zichtlaan vanuit het midden van het huis; hij staat net niet loodrecht op de gevel; de taps toelopende vorm maakt dat deze laan het perspectief manipuleert, een voor ons land zeldzaam of zelfs uniek gegeven; vanaf het begin liggen over tweederde van de laanlengte links en rechts open veldjes; het laatste stuk van de laan en het verlengde ervan, een kort "grand-canal", de Spiegelvijver (vandaar waarschijnlijk de naam Spiegeldreef), liggen in een perceel hakhout; de laan is onverhard. De dwarslaan, ook een inrijlaan naar het huis, min of meer loodrecht op de beide reeds genoemde lanen, begint bij het inrijhek (zie onder 12) aan de Roosendaalsebaan en loopt op korte afstand zuidelijk langs het huis in zuidwestelijke richting tussen moestuin en boomgaard door naar het koepelbergje (zie onder 9), waar hij eindigt; de laan heeft ten dele een puinverharding, de rest is niet verhard. De verbindingslaan loopt evenwijdig -ten zuidoosten- aan de dwarslaan en verbindt de Spiegeldreef met de Roosendaalsebaan; de laan is niet verhard. Alle vier de lanen zijn beplant met enkele rijen eiken. ad b.: rond het huis, begrensd door de Roosendaalsebaan, de dwarslaan, de moestuin en een weiland ligt een klein park in landschapsstijl, aangelegd vanaf 1794, met fraai oud eikenhout, twee kleine vijvers en een bergje met in een cirkel geplante linden; restanten van slingerpaden; in het parkje staan de bouwsels (zie onder 7, 8, 10 en 11) en de tuinsieraden (zie onder 13); tussen huis en dwarslaan ligt het voorplein met rond grasveld en pad eromheen. Verder ligt ten zuiden van het huis, naast de Langedreef, een bosschage met slingerpad. ad c.: de moestuin, XIX of ouder, ligt ten zuidwesten van het huis langs de dwarslaan, aan de noordkant ervan; de tuin is omgeven door een jonge beukehaag en aan de noord- en westzijde door bos; tussen huis en moestuin een gazon met oude solitaire eiken. De boomgaard, wellicht even oud als de moestuin, omgeven door een lage beukehaag, ligt tegenover de moestuin aan de andere kant van de dwarslaan in de oksel van deze laan en de Langedreef; er staan nog enkele oude fruitbomen en de restanten van een fruitmuur opgebouwd uit betonelementen; toegang via een hek (zie onder 12). ad d.: in de uiterste noordwesthoek van het complex ligt naast het parkje een min of meer vierkante wei, die als parkweide gezien kan worden, mede omdat erop vanuit het huis een uitzicht is. Tegenover het huis, net ten zuiden van de dwarslaan en links en rechts van de Spiegeldreef, liggen twee langgerekte open veldjes, die soms als weide en soms als akkers gebruikt worden. Direct ten westen van de boomgaard ligt een langgerekte kleine akker. Tenslotte is er achter de portierswoning (zie onder 4) een boomkwekerijtje. De rest van het complex is bezet met bosjes van allerlei aard, vooral hakhout. Restanten van slingerpaden en van een (geruimde) grafheuvel. De structuur bestaande uit open 'kamers' en enkele zichtlijnen en lanen afgewisseld met relatief besloten hakhout en bossen/lanen is zeer typerend voor Wallsteijn.

Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden - vanwege bijzondere elementen zoals de perspectieflaan met Spiegelvijver, de kleinschalige structuur van slingerpaden en -vijvers (die voor ons land betrekkelijk vroeg is aangelegd) en het contrast tussen kleinschalige open kamers en de beslotenheid van hakhout en bossen

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
519519
Complexnaam
Wallsteijn
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

De aanleg (ontstaan sedert 1794) van de buitenplaats Wallsteijn is "opgehangen" aan een lanenpatroon (globaal aangelegd 1800-1815) en een verkaveling en gebruik, die mede in verband staan met de ontginning van de heide in dit gebied; de buitenplaats bestaat uit een landhuis met bijgebouwen en kleine bouwsels bij wijze van follies; aan de achter- en zijkanten van het huis ligt een klein landschappelijk park (de Dries) met oude bomen, een moestuin, (restanten van) slingerpaden, twee vijvers, een heuveltje en enkele tuinvazen; voor het huis een rechthoekig weiland met een zichtlaan in het midden er doorheen; ten zuidwesten van het huis een boomgaard; de rest van de buitenplaats bestaat uit bosgebied en een enkele akker, met daarin kleinschalige waterlopen en slingerpaden; aan het einde van de 'perspectieflaan' een kort grand-canal, de Spiegelvijver.

Het meest kenmerkende van deze buitenplaats zijn de collectie bouwsels bij het huis en de relatief besloten opzet met een aantal uitgkiende open plaatsen ('kamers') en doorzichten.

Het complex ligt ten noorden van het gehucht Achtmaal en wordt begrensd door de Roosendaalsebaan in het noorden en oosten, door de Achtmaalseweg in het zuiden en door agrarische gronden in het westen.

De historische buitenplaats Wallsteijn omvat de volgende onderdelen: LANDHUIS (1), PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), PORTIERSWONING (4), BOERDERIJ met SCHUUR (5), OPEN SCHUREN (6), WASHUISJE (7), ORANJERIE (8), KOEPEL (9), VOGELHUIS (10), TUINHUISJE (11), HEKKEN (12) en TUINSIERADEN (13).

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering van het complex: De historische buitenplaats Wallsteijn is van algemeen belang vanwege de ouderdom en de cultuurhistorische en landschapplijk-visuele waarden.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Achtmaalseweg 158 A 4885 AS Achtmaal BY Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
U 539 Zundert
U 568 Zundert
U 537 Zundert
U 542 Zundert
U 536 Zundert
U 544 Zundert
U 538 Zundert
U 540 Zundert
U 535 Zundert
U 541 Zundert
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1800 1800 vervaardiging
Naar boven