Zundert

Pannenhoef - G. Lanting
Pannenhoef
Credit
Wikimedia Commons - G. Lanting
49
49
96

Gemeente Zundert
Bezoekadres:
Markt 1
4881 CN Zundert

www.zundert.nl
gemeente@zundert.nl
076 - 5995600

Zundert is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de volgende kernen (van groot naar klein): Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert en Achtmaal. Het Bloemencorso van Zundert is het grootste dahliacorso ter wereld en trekt ieder jaar vele tienduizenden mensen uit binnen- en buitenland. De beroemdste inwoner van Zundert is Vincent van Gogh. Hij werd op 30 maart 1853 geboren in een huisje aan de Markt 26 in Zundert.

Monumenten

De gemeente Zundert kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Van Goghuis - G. Lanting
Van Goghuis
Wikimedia Commons - G. Lanting

Monumentenzorg Zundert

De gemeente Zundert zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Gemeentehuis Zundert
Gemeentehuis Zundert
ix4Profs Jan Stads
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Zundert wil dat duurzaamheid binnen drie jaar een vanzelfsprekendheid is in het gemeentelijk beleid en in de samenwerking met mede-overheden, bedrijfsleven, verenigingsleven en inwoners. Woningeigenaren die aan de slag willen met het verduurzamen van hun huis door bijvoorbeeld zonnepanelen, spouwmuurisolatie of dubbel glas, kunnen voor advies terecht bij het Regionaal Energieloket.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidie Instandhouding Monumenten

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

De Moeren te Zundert
De Moeren te Zundert
Pix4Profs Jan Stads

Geschiedenis Zundert

De naam Zundert komen we voor het eerst tegen in een akte van 1157, waarbij de bisschop van Luik de schenking van tienden van Sunderda bevestigt.

De bekendste Zundertenaar ooit is de schilder Vincent van Gogh, die in 1853 in Zundert werd geboren. Zijn geboortehuis aan de Markt in Zundert is in 1903 afgebroken, maar op de plaats waar het heeft gestaan is momenteel het Van Goghhuis gevestigd, dat in gebruik is als museum ter nagedachtenis aan de schilder.

Meer monumenten informatie

Van Goghkerk
Van Goghkerk
Gemeente Zundert
Naar boven