Zundert

Pannenhoef - G. Lanting
Pannenhoef
Credit
Wikimedia Commons - G. Lanting
49
49
96

Gemeente Zundert
Bezoekadres:
Markt 1
4881 CN Zundert

www.zundert.nl
gemeente@zundert.nl
076 - 5995600

Zundert is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de volgende kernen (van groot naar klein): Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert en Achtmaal. Het Bloemencorso van Zundert is het grootste dahliacorso ter wereld en trekt ieder jaar vele tienduizenden mensen uit binnen- en buitenland. De beroemdste inwoner van Zundert is Vincent van Gogh. Hij werd op 30 maart 1853 geboren in een huisje aan de Markt 26 in Zundert.

Monumenten

De gemeente Zundert kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Van Goghuis - G. Lanting
Van Goghuis
Wikimedia Commons - G. Lanting

Monumentenzorg Zundert

De gemeente Zundert zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Gemeentehuis Zundert
Gemeentehuis Zundert
ix4Profs Jan Stads
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Zundert wil dat duurzaamheid binnen drie jaar een vanzelfsprekendheid is in het gemeentelijk beleid en in de samenwerking met mede-overheden, bedrijfsleven, verenigingsleven en inwoners. Woningeigenaren die aan de slag willen met het verduurzamen van hun huis door bijvoorbeeld zonnepanelen, spouwmuurisolatie of dubbel glas, kunnen voor advies terecht bij het Regionaal Energieloket.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

De Moeren te Zundert
De Moeren te Zundert
Pix4Profs Jan Stads

Geschiedenis Zundert

De naam Zundert komen we voor het eerst tegen in een akte van 1157, waarbij de bisschop van Luik de schenking van tienden van Sunderda bevestigt.

De bekendste Zundertenaar ooit is de schilder Vincent van Gogh, die in 1853 in Zundert werd geboren. Zijn geboortehuis aan de Markt in Zundert is in 1903 afgebroken, maar op de plaats waar het heeft gestaan is momenteel het Van Goghhuis gevestigd, dat in gebruik is als museum ter nagedachtenis aan de schilder.

Meer monumenten informatie

Van Goghkerk
Van Goghkerk
Gemeente Zundert
Naar boven