Boerderijcomplex, Koudekerk aan den Rijn

Inleiding

BOERDERIJ van het langhuistype, als onderdeel van het boerderijcomplex, na een bominslag in 1940 een jaar later geheel herbouwd door aannemer H. Korswagen & zn. o.l.v. architect A. van der Laan en Reijneveld in Traditionalistische trant. Rond 1950 werd het voorhuis gerestaureerd en wordt voor de bescherming deels van ondergeschikt belang geacht.

Omschrijving

De boerderij is vanaf een rechthoekige plattegrond over een bouwlaag opgetrokken in handvormsteen onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak dat boven het woonhuis een op houten klossen gedragen goot heeft. Onder de dakrand van het staldeel is een zaagtand aangebracht. De voorgevel is een tuitgevel met schouders en heeft op de begane grond drie beluikte negenruits schuifvensters onder hanekammen en een gekoppeld vierruits venster op de zolderverdieping. Tussen beide verdiepingen is een gevelsteen aangebracht met de Hollandse leeuw en het jaartal 1940. In de linker zijgevel (west) springt de gevel ter plaatse van het woonhuis in en zijn in de gevel een vierruits venster, een met luiken afgehangen negenruits venster en een deur binnen een houten omlijsting met een eenvoudige kroonlijst geplaatst. Boven dit geveldeel een dakkapel met een vierruits venster en beschot onder een steekkap. De westelijke gevel heeft verder een entree met een dubbel venster onder een doorlopende bovendorpel. In het staldeel zijn behalve gekoppelde stalvensters met een ventilatieopening onder getoogde strekkenbogen, een segmentboogvormige staldeur met beslag geplaatst. De gevel wordt verzwaard met enkele steunberen. Daarboven bevindt zich een door de dakrand lopend hooiluik onder een driehoekig bovenlicht met kruisvormige roedenverdeling binnen een geprofileerde dakrand onder een steekkap. Rechter zijgevel (oost) met in de gevel van het woonhuis een vierruits venster en ter plaatse van de opkamer een hoger geplaatst gekoppeld vierruits venster, beide afgehangen met luiken. Boven de gevel van het woonhuis een dakkapel met gevelbeschot onder een steekkkap. Tussen het woonhuis en het stalgedeelte een uitbouw onder een lessenaardak. Hierin zijn gekoppelde vierruits vensters met luiken en een getoogde deur met een venster geplaatst. Het stalgedeelte bezit getoogde stalvensters met ventilatieopeningen en een getoogde staldeur. De gevel wordt verzwaard met enkele steunberen. Achtergevel met hoge rechtgesloten inrijdeuren met aan weerszijden staldeuren en -vensters. Centraal boven de gevel een hooiluik onder een driehoekig bovenlicht met een kruisvormige roedenverdeling onder een steekkap. Op het dak boven het stalgedeelte staat een ventilatiekap met houten lamellen onder een zadeldakje.

Interieur

Oorspronkelijke indeling met kelder en opkamer.

Waardering

De boerderij van het langhuistype uit 1941 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming welke is verbonden met zijn agrarische functie en met de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis.

De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij gebouwd in een Traditionalistische bouwstijl.

De boerderij is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De boerderij met boenplaats heeft ensemblewaarde als onderdeel van een boerderijcomplex. situationele waarde vanwege de beeldbepalende situering aan de hoofdweg in de kern van Koudekerk.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
517885
Complexnaam
Boerderijcomplex
Provincie
Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een BOERDERIJ met ZOMERHUIS en HOOIBERG gelegen in de dorpskern van Koudekerk. De boerderij van het Langhuistype is na een bominslag in 1940 reeds een jaar later geheel herbouwd door aannemer H. Korswagen & zn. o.l.v. architect A. van der Laan en Reijneveld in Traditionalistische trant. Het licht getroffen 19e eeuwse zomerhuis werd tijdens de oorlog gebruikt als schuur. Rond 1950 werd het woonhuisgedeelte in Traditionalistische stijl gerestaureerd, het staldeel van het zomerhuis bleef in de bestaande toestand gehandhaafd. De hooiberg, eveneens uit 1941 ligt achter (noordzijde) het stalgedeelte van het zomerhuis. Vanuit de boerderij werden tot enkele jaren geleden zuivelproducten verkocht waarvoor een kleine winkel was ingericht.

Omschrijving

Het complex ligt in de kern van Koudekerk aan de hoofdweg van het dorp naast de kerk. Het complex ligt iets van de weg af met een gazon aan de voorzijde. Boerderij en zomerhuis liggen beide met de kopse voorgevel naar de weg gekeerd (zuid). Het zomerhuis bevindt zich westelijk van de boerderij, de hooiberg ligt daarachter (noord). Links voor het zomerhuis (west) loopt een sloot, die eindigt in een gemetselde boenstoep.

Waardering

Het complex bestaande uit een boerderij, zomerhuis waarbij een boenstoep en hooiberg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerenerf met een voor de streek karakteristiek boerderijtype.

Het complex bestaande uit een boerderij, zomerhuis waarbij een boenstoep en hooiberg is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerenerf waarvan de boerderij is vormgegeven in een Traditionalistische bouwstijl. De erfonderdelen zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Het complex is van belang als ensemble van functioneel en ruimtelijk aan elkaar gerelateerde objecten. Tevens heeft het complex stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de hoofdweg in de kern van Koudekerk.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Boerderij(M1) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Dorpsstraat 51 2396 HC Koudekerk aan den Rijn Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 1786 Koudekerk aan den Rijn
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1940 1940 betreft herbouw na bominslag in 1940 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Corzwager ; Zuid-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven