Processiepark/grot St. Willebrord, Sint Willebrord

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Inleiding.

Achter de St. Willebrordkerk ligt in de bocht van de Pastoor Bastiaansensingel het processiepark met daarin opgenomen een kerkhof en een pad dat met een knik om de kerk heen loopt. De aanleg van het park geschiedde in de periode direct na de gereedkoming van de kerk in 1926. De beelden werden geplaatst tussen 1932 en 1934. Het betreft een Mariabeeld voor de kerk en drie BEELDEN op het kerkhof. De pelgrims die de LOURDESGROT bezochten werden zo in de gelegenheid gesteld om de kruisweg te volgen. Deze zijn in Traditionalistische stijl met elementen van Neo-Gotiek.

Omschrijving.

In de groene omgeving van het met loofbomen beplante processiepark staan de volgende beelden. Voor de westgevel van de kerk staat in de as van het toegangspad een Mariabeeld. Dit beeld is een copie van het wonderbeeld te Lourdes. Op een hoge gebosseerde sokkel staat het gekroonde beeld. Bij de noordelijke zijkapel, vlak voor de ingang van het kerkhof is een afbeelding van de Piëta. Maria heeft Jezus op schoot, met op de achtergrond een kruis met lijkwade. Dit is een van de drie meer dan levensgrote witte kunststenen beelden die zijn geschonken door de familie Lanslots-Sprundel. Halverwege het kerkhof is een grafleggingsgroep bestaande uit vijf personen. Zij dragen de in lijkwade gewikkelde figuur van Jezus naar een muur met blinde nis, het graf. Aan het einde van het kerkhof staat een als Calvariegroep te benoemen beeldengroep. Op een lage heuvel van brokken bergsteen staan de drie treurende Maria's. Het kruis dat zij bezien is heden, anno 2001, leeg, eens was hierop de gekruisigde Christus bevestigd.

Waardering.

Het processiepark met beelden is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe bedevaartplaatsen in het Interbellum. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van processieparken. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege de stijl en ornamentiek. De ensemblewaarde is ook gelegen in de hoogwaardige kwaliteit van de beelden en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen en wegen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
517060
Complexnaam
Complex St. Willebrord
Provincie
Gemeente
Complexomschrijving

Inleiding.

Het complex bestaat uit de R.K. ST. WILLEBRORDKERK (1) en het omliggende processiepark met BEELDEN (2) en LOURDESGROT (3) in Traditionalistische stijl met elementen van Neo-Gotiek. De voorganger van deze kerk uit 1841 is omgebouwd tot buurthuis en staat naast de eveneens niet van Rijkswege beschermde pastorie. De huidige kerk is gebouwd in 1925-1926 in opdracht van bouwpastoor P. Bastiaansen. De architect was J.H.H. van Groenendaal en tezamen bouwden zij de kerk naar het voorbeeld van de Rozenkranskerk te Lourdes. De bouw van de kerk was het resultaat van een gericht streven tot verheffing van de bevolking van St. Willebrord en het stichten van een bedevaartsplaats. Het processiepark werd kort na de oplevering van de kerk aangelegd. De beeldengroepen, bestaande uit het Mariabeeld, een Piëta, Kruisiging en Grafleggingsbeeld werden geplaatst in 1932-1934. De Lourdesgrot met buitenpreekstoel was in 1926 de vervanger van een grot uit 1885 aan de Dorpsstraat. De laatste werd afgebroken toen de nieuwe grot gereed kwam.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe bedevaartplaatsen in het Interbellum. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van processieparken. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de plaats in het oeuvre van de architect. Het geheel heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van de streek. De ensemblewaarde is ook gelegen in de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen en wegen. Het complex is belangrijk vanwege de gaafheid van in- en exterieur en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende onderdelen van het complex. Het complex heeft zeldzaamheidswaarde vanwege de typologische zeldzaamheid van de kerkplattegrond en het omliggende processiepark.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Park Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Sint Willebrord Kerk St. Willebrord Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 8831 Rucphen
D 8834 Rucphen
D 8679 Rucphen
D 8678 Rucphen
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1925 1925 Lourdesgrot verbouwing
1926 1926 In park werden de beelden geplaatst 1932-1934 vervaardiging
Naar boven