Rucphen

Herfsttafereel van het Venneke in de Heemtuin Rucphen - Mans de Jong
Herfsttafereel van het Venneke in de Heemtuin Rucphen
Credit
Wikimedia Commons - Mans de Jong
23
23

Gemeente Rucphen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Postadres
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

www.rucphen.nl
gemeente@rucphen.nl
0165-349500

Rucphen is een gemeente tussen Roosendaal en Etten-Leur in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de volgende kernen: Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge

Monumenten

De gemeente Rucphen kent diverse rijksmonumenten. Wilt u weten of u in een rijksmonument woont? 

Pastorie - G. Lanting
Pastorie
Wikimedia Commons - G. Lanting

Monumentenzorg Rucphen

De gemeente Rucphen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Bij Regionaal Energie Loket Rucphen (REL) kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informatie inwinnen over isoleren, ventileren, energie- en verduurzamingsadvies, zonnepanelen, álle landelijke en lokale subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven