Rucphen

Herfsttafereel van het Venneke in de Heemtuin Rucphen - Mans de Jong
Herfsttafereel van het Venneke in de Heemtuin Rucphen
Credit
Wikimedia Commons - Mans de Jong
23
23

Gemeente Rucphen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Postadres
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

www.rucphen.nl
gemeente@rucphen.nl
0165-349500

Rucphen is een gemeente tussen Roosendaal en Etten-Leur in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de volgende kernen: Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge

Monumenten

De gemeente Rucphen kent diverse rijksmonumenten. Wilt u weten of u in een rijksmonument woont? 

Pastorie - G. Lanting
Pastorie
Wikimedia Commons - G. Lanting

Monumentenzorg Rucphen

De gemeente Rucphen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Bij Regionaal Energie Loket Rucphen (REL) kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informatie inwinnen over isoleren, ventileren, energie- en verduurzamingsadvies, zonnepanelen, álle landelijke en lokale subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven