Eibergseweg 58, Haarlo

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Omschrijving

Vrijstaande SCHUUR met rechthoekige plattegrond als onderdeel van het boerderijcomplex 'Kotte' daterend uit het begin van de twintigste eeuw gelegen direct aan de zuidzijde van de Eibergseweg met de nok parallel aan deze weg. De schuur met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag afgesloten door een afgewolfd zadeldek gedekt met rode pannen. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in rode baksteen.

Waardering

De vrijstaande SCHUUR met rechthoekige plattegrond als onderdeel van het boerderijcomplex 'Kotte' is van algemeen architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als goed voorbeeld van een eenvoudige, zorgvuldig gedetailleerde schuur in ambachtelijk-traditionele trant.

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schuur als bijgebouw met de overige onderdelen van het boerderijcomplex gelegen in het agrarische landschap van de Achterhoek.

- als onderdeel van het boerderijcomplex dat een goede weergave is van het agrarische leven in de tweede helft van de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw in de Gelderse Achterhoek.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516414
Complexnaam
Kotte
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Het fraai gelegen, historisch gegroeide omvangrijke BOERDERIJCOMPLEX 'KOTTE' dateert in de huidige vorm grotendeels uit de tweede helft van de van de negentiende eeuw en de eerste decennia van twintigste eeuw bestaande uit een boerderij en twee vrijstaande schuren. Hoewel beide schuren van algemeen cultuurhistorisch belang zijn is ingevolge de kadastrale aanduiding bij het besluit tot aanwijzing de bescherming beperkt tot: 1 Hallehuishuisboerderij met aangebouwde schuur 2 vrijstaande schuur met rechthoekige plattegrond direct aan de zuidzijde van de Eibergseweg met de nok parallel aan deze weg. Het complex bevindt zich in het agrarische buitengebied ten oosten van de dorpskern van Haarlo, en is gesitueerd aan de zuidzijde van de Eibergseweg. De Eibergseweg is de doorgaande verbinding tussen Haarlo en Eibergen. De boerderij is met het achterhuis naar de weg gekeerd.

De BOERDERIJ is in meerdere bouwfases in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd, vermoedelijk ter plaatse van een oudere voorganger waarvan delen mogelijk nog in de huidige boerderij aanwezig zijn. Ten westen van de boerderij bevindt zich een vrijstaande SCHUUR met T-vormige plattegrond uit het begin van de twintigste eeuw, die om procedurele redenen buiten de bescherming is gelaten. De bouw van de schuur is mogelijk gerelateerd aan een nieuwe functie als proefboerderij. Ten noordwesten van de boerderij bevindt zich een tweede vrijstaande SCHUUR met rechthoekige plattegrond daterend uit XXa die wel onder de bescherming valt.

Waardering

Historisch gegroeid BOERDERIJCOMPLEX 'KOTTE', daterend uit de periode 1850-1940 met mogelijk een oudere kern, is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als goed voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex in ambachtelijk-traditionele trant bestaande uit een hallehuisboerderij met endskamer, aangebouwde schuur en twee vrijstaande schuren waarvan er een buiten de bescherming is gelaten.

- vanwege de ligging van het boerderijcomplex temidden van de kleinschalige verspreid liggende agrarische bebouwing in het buitengebied van Haarlo.

- vanwege de ligging aan de doorgaande weg van Haarlo naar Eibergen alsmede door de forse bouwmassa van bijzondere betekenis voor het aanzien van het buitengebied ten oosten van het dorp Haarlo.

- vanwege de ensemblewaarde tussen de verschillende onderdelen van het complex en de karakteristieke situering van de onderdelen op het erf.

- als goed voorbeeld van het agrarische leven in de tweede helft van de negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw in de Gelderse Achterhoek waarbij de schuren uit het begin van de twintigste eeuw mogelijk verwijzen naar een (tijdelijke) functie als proefboerderij.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Schuur(M) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Eibergseweg 58 7273 SR Haarlo Ja
Eibergseweg 58 A 7273 SR Haarlo
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 99 Borculo
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1900 1940 vervaardiging
Naar boven