Kotte, Haarlo

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Omschrijving

BOERDERIJ met (aangebouwde) SCHUUR van het hallehuistype onder twee zadeldaken met de nok haaks op de weg als hoofdonderdeel van het boerderijcomplex ' Kotte'. Aan de zijde van het voorhuis bevindt zich de aangebouwde endskamer onder een zadeldak waarvan het rechter dakschild aansluit op het ter plaatse van het voorhuis opgewipte zadeldak van de boerderij. De daken bezitten aan de schuine zijden windveren en zijn deels gedekt met gesmoorde oud-Hollandse, verbeterde Hollandse pannen en met rode Tuile du Nord pannen. Het dak watert af zonder goten. Zowel op de nok van het voorhuis als op de nok van de endskamer bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een gepleisterde grijs geschilderde plint. In het metselwerk zijn verder geen geledingen en decoraties aangebracht. Sommige vensters in het voorhuis en in het achterhuis zijn vernieuwd zoals de betonnen stalraampjes in de zijgevel van het achterhuis die de oorspronkelijke getoogde of halfronde ijzeren stalraampjes vervangen. De ACHTERGEVEL is samengesteld uit de gevel van het achterhuis en de achtergevel van de aangebouwde rechts hiervan gelegen schuur. De gevel van het achterhuis heeft in het midden een korfboogvormig afgesloten onderschoer met twee gepleisterde aanzetstenen en een sluitsteen. In de openingen bevinden rechtgesloten deeldeuren en een middeler. Links hiervan bevindt zich een korfboogvormig afgesloten mestdeurtje met aanzetstenen en een sluitsteen. De aansluitende gevel van de schuur heeft in het midden een korfboogvormig afgesloten deeldeuropening met twee gepleisterde aanzetstenen en een sluitsteen. In de openingen bevinden zich een dubbele deeldeur en een middeler. Zowel links als rechts hiervan bevinden zich een rechtgesloten betonnen stalraampje en twee korfboogvormig afgesloten mestdeurtjes met aanzet- en sluitstenen. Boven de deeldeuropening bevindt zich een getoogd hooiluik. Beide gevels zijn voorzien van licht uitkragende houten topgevels. De LINKER ZIJGEVEL heeft ter plaatse van het voorhuis en aansluitende endskamer vijf rechtgesloten vensters met negenruits ramen en luiken. In aansluiting op het voorhuis bevinden zich in het bedrijfsgedeelte meerdere betonnen stalramen en twee mestdeurtjes.

Waardering

Historisch gegroeide BOERDERIJ met (aangebouwde) SCHUUR als onderdeel van het boerderijcomplex 'Kotte', daterend uit de periode 1850-1940 met mogelijk een oudere kern. De boerderij is van algemeen architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde :

- als goed voorbeeld van een historisch gegroeide in ambachtelijke-traditionele trant gebouwde Achterhoekse hallehuisboerderij met (aangebouwde) schuur. De boerderij is vrij gaaf bewaard gebleven onder meer qua hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Kenmerkend is onder meer de achtergevel met onderschoer.

- vanwege de functioneel ruimtelijke relatie van de boerderij als hoofdonderdeel met de overige gebouwen van het boerderijcomplex gelegen in het buitengebied van Haarlo.

- als goede weergave van het agrarische leven op de boerderij in de tweede helft van de negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw in de Gelderse Achterhoek.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516413
Complexnaam
Kotte
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Het fraai gelegen, historisch gegroeide omvangrijke BOERDERIJCOMPLEX 'KOTTE' dateert in de huidige vorm grotendeels uit de tweede helft van de van de negentiende eeuw en de eerste decennia van twintigste eeuw bestaande uit een boerderij en twee vrijstaande schuren. Hoewel beide schuren van algemeen cultuurhistorisch belang zijn is ingevolge de kadastrale aanduiding bij het besluit tot aanwijzing de bescherming beperkt tot: 1 Hallehuishuisboerderij met aangebouwde schuur 2 vrijstaande schuur met rechthoekige plattegrond direct aan de zuidzijde van de Eibergseweg met de nok parallel aan deze weg. Het complex bevindt zich in het agrarische buitengebied ten oosten van de dorpskern van Haarlo, en is gesitueerd aan de zuidzijde van de Eibergseweg. De Eibergseweg is de doorgaande verbinding tussen Haarlo en Eibergen. De boerderij is met het achterhuis naar de weg gekeerd.

De BOERDERIJ is in meerdere bouwfases in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd, vermoedelijk ter plaatse van een oudere voorganger waarvan delen mogelijk nog in de huidige boerderij aanwezig zijn. Ten westen van de boerderij bevindt zich een vrijstaande SCHUUR met T-vormige plattegrond uit het begin van de twintigste eeuw, die om procedurele redenen buiten de bescherming is gelaten. De bouw van de schuur is mogelijk gerelateerd aan een nieuwe functie als proefboerderij. Ten noordwesten van de boerderij bevindt zich een tweede vrijstaande SCHUUR met rechthoekige plattegrond daterend uit XXa die wel onder de bescherming valt.

Waardering

Historisch gegroeid BOERDERIJCOMPLEX 'KOTTE', daterend uit de periode 1850-1940 met mogelijk een oudere kern, is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als goed voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex in ambachtelijk-traditionele trant bestaande uit een hallehuisboerderij met endskamer, aangebouwde schuur en twee vrijstaande schuren waarvan er een buiten de bescherming is gelaten.

- vanwege de ligging van het boerderijcomplex temidden van de kleinschalige verspreid liggende agrarische bebouwing in het buitengebied van Haarlo.

- vanwege de ligging aan de doorgaande weg van Haarlo naar Eibergen alsmede door de forse bouwmassa van bijzondere betekenis voor het aanzien van het buitengebied ten oosten van het dorp Haarlo.

- vanwege de ensemblewaarde tussen de verschillende onderdelen van het complex en de karakteristieke situering van de onderdelen op het erf.

- als goed voorbeeld van het agrarische leven in de tweede helft van de negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw in de Gelderse Achterhoek waarbij de schuren uit het begin van de twintigste eeuw mogelijk verwijzen naar een (tijdelijke) functie als proefboerderij.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Boerderij(M1) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Eibergseweg 58 7273 SR Haarlo Ja
Eibergseweg 58 A 7273 SR Haarlo
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 837 Borculo
G 838 Borculo
G 685 Borculo
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1940 Complex bezit vermoedelijk een oudere kern. vervaardiging
Naar boven