Wilhelminaboom, Wommels

Inleiding

Het HEK rond de Wilhelminaboom, een linde geplant ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina, is zeskantig en vervaardigd en gemerkt door de Doetinchemse IJzergieterij te Doetinchem.

Vijf panelen zijn voorzien van medaillons met het jeugdportret en-profil van de vorstin. De boom staat op een groen grasveld op de terp van Wommels, tegenover de kerk. Deze openbare groene ruimte leende zich gemakkelijk voor straatmeubilair (zoals de niet van rijkswege beschermde, bakstenen zitbank die in 1937 werd aangeboden door Vereniging Dorpsbelang in 1937).

Omschrijving

Een zeskantig gietijzeren hek op een betonnen onderbouw; hekwerken tussen gecanneleerde posten, bekroond met een bloemkelk en zeskantige spits; aan de boven- en onderzijde van de schacht rozetten en het merk DOETINCHEMSE YZERGIETERY. Het hek bestaat uit spijlen met een nodus aan de boven- en onderzijde en een strook ruiten, verlevendigd met vierpuntige sterren op de snijpunten. Op de bovenregel van het hekwerk een opengewerkte spitsruit.

In het midden van de vijf hekwerken een ovalen medaillon met het jeugdportret van de vorstin en-profil. Op het zesde hekwerk een gekroonde banderol met de tekst 18 / KONINGIN WILHELMINA - BOOM / 98 //.

Waardering

Het hek uit 1898 rond de zogenaamde Wilhelminaboom is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als herinnering aan een historisch moment, namelijk de inhuldiging in 1898 van Wilhelmina als vorstin;

- vanwege het bijzondere belang van het object voor de Doetinchemse IJzergieterij en de verspreiding van de producten van deze gieterij in Nederland, i.c. in de provincie Friesland;

- vanwege het bijzondere materiaalgebruik en detaillering, met name de toepassing van gietijzer en de toepassing van het portret van de vorstin;

- vanwege de bijzondere betekenis van het object als straatmeubilair in de bebouwde kom van Wommels;

- vanwege de zeer hoge mate van gaafheid van het object,

- vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van Wilhelminabomen c.a. in het algemeen en van herinneringsmonumenten van de Doetinchemse IJzergieterij in Friesland in het bijzonder.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516356
Provincie
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Gedenkteken(D6) Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) oorspronkelijke functie
Erfscheiding(D1) Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Terp 21 8731 AX Wommels TO Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 1834 Wommels
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1898 1898 vervaardiging
Naar boven