't Westland, Alphen aan den Rijn

Inleiding

Samengesteld FABRIEKSGEBOUW met inpandig woonhuis in een eenvoudige aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. De Alphense stoomvruchtensappenfabriek 't Westland werd in 1898 gebouwd door Louis Varossieau. Blijkens de tekst op een gevelsteen in de oostgevel van het pand stond op deze plek al eerder een fabriek: 'Herbouwd in 1898 de eerste steen gelegd door Louis Varossieau oud 76 jaar 11-10-1898'. In 1925 sloot de fabriek haar poorten, waarna timmerman J. Haring het pand in gebruik nam als wasmachinefabriek. Twee jaar later werd het pakhuis langs de Oude Rijn verbouwd tot woonhuis voor de familie Haring.

Het gebouw is gesitueerd achter Julianastraat 2 en grenst met de zuidgevel aan het Omleidingskanaal en met de oostgevel aan de Oude Rijn. Het pand bestaat uit een lange voormalige fabriekshal loodrecht op de Oude Rijn en vier pakhuizen die dwars op de hal zijn gebouwd met de voorgevels grenzend aan het Omleidingskanaal. Enkele venster- en deurpartijen in de gevels zijn in de loop der jaren gewijzigd.

Omschrijving

Samengesteld éénlaags bouwvolume op vierkante plattegrond bestaande uit vier pakhuizen en dwars daarop de voormalige fabriekshal onder gebroken zadeldaken met gesmoorde kruispannen; de tuitgevels zijn voorzien van deklijsten. Tussen de daken van de pakhuizen rijst de fabrieksschoorsteen op. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen met gepleisterde speklagen en sierbanden van gele verblendsteen. Boven de gevelopeningen getoogde strekken afgesloten met rollagen in oranje en gele verblendsteen.

De zuidgevel bestaat uit de vier tuitgevels van de pakhuizen, waarvan de meest linker iets groter dan de overige drie. Op de begane grond enkele en dubbele deuren en zes- en negenruits vensters met getoogde bovendorpels. In de meest linker gevel een recht gesloten gekoppeld zesruits venster. Op de zolderlagen in alle gevels deuren onder hijsbalk, in de meest rechter een zoldervenster. In de oostgevel twee gekoppelde zesruits vensters onder getoogde tweeruits bovenlichten en een deur met bovenlicht behorend bij het woonhuisgedeelte. Rechts daarvan de tuitgevel van de voormalige fabriekshal met iets uitgemetselde aanzetten en op de begane grond twee getoogde vensters aan weerszijden van een gewijzigde deurpartij. In de geveltop een hijsbalk.

Tegen de oostgevel van de voormalige fabriekshal een risaliet onder een flauw hellende steekkap met in de geveltop een hijsbalk boven deurpartij. In de gevel zijn de strekken van de oorspronkelijke gevelopeningen nog aanwezig, de vensters en deuren zijn echter gewijzigd.

De hoge fabrieksschoorsteen is opgetrokken in rode baksteen en bovenin gedecoreerd met in gele baksteen uitgevoerde sierelementen.

Waardering

De voormalige stoomvruchtensappenfabriek 't Westland is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief en redelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van kleinschalig industrieel erfgoed in Nederland uit het eind van de 19de eeuw.

De voormalige stoomvruchtensappenfabriek is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde te weten de eenvoudige Neo-Hollandse Renaissance-bouwstijl en de herkenbare typologie met de fabrieksschoorsteen.

Het pand is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de beeldbepalende situering op de hoek van de Oude Rijn en het Omleidingskanaal.

Met name het exterieur van de fabriek is redelijk gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Locatie

Rijksmonument nummer
516146
Provincie

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Fabrieksgebouw Boerderijen, molens en bedrijven Industrie oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Julianastraat 2 A 2405 CH Alphen aan den Rijn Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 4601 Alphen aan den Rijn
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1898 1898 herbouwd in 1898 vervaardiging
1927 1927 verbouwing pakhuis tot woonhuis verbouwing
Ambachten
Name Beroep Notitie
Varossieau, L. ; Zuid-Holland opdrachtgever
Naar boven